Afschuwelijk wat een valse profeet teweeg kan brengen!

Spread the love

U herinnert zich wellicht nog wel dat de Amerikaanse ‘predikant’ Harold Camping afgelopen voorjaar via zijn radiostation Family Radio aankondigde dat de Here Jezus op 21 mei terug zou komen naar deze aarde om Zijn Koninkrijk op te richten. Die aankondiging heeft tot een vreselijk drama in Noord-Vietnam geleid.

Het Hmong volk, dat in de bergen leeft, wordt hevig vervolgd door het Noord-Vietnamese regime. Nadat Hmong-christenen via de radio de boodschap van Camping hadden gehoord, trokken zevenduizend van hen naar de top van een berg om God te prijzen. Hun lijden onder het communistische bewind zou bijna voorbij zijn, omdat de Jezus terug zou komen en Zijn vrederijk zou oprichten.

Al snel werd bekend dat al die christenen op de berg waren. De militaire politie was razend. Honderden christenen werden doodgeschoten en afgeslacht, twee voorgangers werden onthoofd en velen werden gearresteerd, aldus zendeling Jacob Prasch en de organisatie International Christian Concern (persecution.org). De gedode christenen werden vervolgens met bulldozers begraven in massagraven.

Afschuwelijk wat een valse profeet teweeg kan brengen! Deze arme christenen, die te lijden hebben onder armoede, vervolging en onkunde, geloofden de boodschap die ze via de radio hoorden. In dat gebied met hevige vervolging is de korte golf radio vaak de enige bron van informatie en kennis, zeker als het over het christelijk geloof gaat. Veel Hmong-christenen zijn spoorloos en de achtergebleven familie weet niet of hun vermiste geliefden gedood zijn of gearresteerd. Misschien verbergen sommigen zich nog wel in de jungle uit angst om opgepakt te worden.

Ondertussen noemde de hoogbejaarde Camping alweer een nieuwe datum, 21 oktober aanstaande. Hij had een rekenfoutje gemaakt. Even een paar maandjes wachten. Hij zal het wel niet meer meemaken, omdat hij inmiddels door een hersenbloeding is getroffen.

Het lijden van de Hmong-christenen is al verschrikkelijk vanwege de vervolging om hun geloof in de Here Jezus. En dan dit nog. Wij wisten dat Camping een valse profeet was. Een eerdere voorspelling van hem was ook al niet uitgekomen, en nog belangrijker natuurlijk: de Bijbel zegt dat niemand de dag van de wederkomst van de Here Jezus kent, alleen de Vader in de hemel (Mattheus 24:36).
Die Noord-Vietnamese christenen hebben niet eens een Bijbel. Alle kennis die ze van het christelijk geloof en van de Bijbel hebben, is afkomstig van de radio.

Laten we de duidelijke waarschuwingen in de Bijbel tegen valse leraars en valse profeten serieus nemen. Ook bij ons richten zij grote geestelijke schade aan in kerken en gemeenten.
In Mattheus 7:15 en 16a zegt de Here Jezus: ‘Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen.’
En in Mattheus 24:24 lezen we: ‘Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.’

Valse profeten en valse leraars leiden de mensen bij Christus vandaan, brengen hen in verwarring, in levensgevaarlijke situaties.
Dan denk ik niet alleen aan predikers die een exacte datum denken te weten waarop Christus zal komen, maar aan allen die een boodschap verkondigen die botst met de Bijbel. Ze moeten ontmaskerd worden, gestopt, voordat ze nog meer slachtoffers maken.

Dat is niet simpel. Ik weet het uit ervaring. Wanneer je de alarmbellen laat rinkelen en een waarschuwing de wereld instuurt tegen een valse profeet, dan loop je de kans dat de hel letterlijk losbreekt.
Vaak noemt zo’n valse profeet of leraar zich een gezalfde des Heren. En met een beroep op de Bijbeltekst ‘Raak de gezalfde des Heren niet aan’ (1 Samuel 24), probeert men je vervolgens angst aan te jagen.

1 Johannes 4:1 roept ons op: ‘Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.’
Meer dan ooit ben ik ervan doordrongen hoe belangrijk deze oproep is. De geesten (van predikers en profeten) kunnen we alleen beproeven wanneer we de Here Jezus kennen en ons laten leiden door de Heilige Geest. Onze enige toetssteen is de Bijbel. Ieder die een evangelie brengt dat anders is dan het Bijbelse Evangelie, die is vervloekt, klinkt het in Galaten 1:9. Laten we daar niets vanaf doen!

Bron: Dirk van Genderen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *