Politiestaat?

Spread the love

Het moest er toch maar eens van komen. Een opiniestukje naar aanleiding van een aantal incidenten waar de politie bij betrokken is. Het artikel is al eerder geschreven, dus misschien niet meer helemaal actueel, maar gezien de rode lijnen die we zien neem ik aan dat het voor de meeste lezers wel duidelijk is.

Voordat u verder leest wil ik een aantal dingen heel duidelijk stellen. Ik ben absoluut tegen elke vorm van geweld. Ik ben opgevoed dat geweld uit den boze is, en heb zelf ook nog nooit gebruik gemaakt van geweld. Ook ben ik opgevoed met een groot respect voor overheden, politie en andere overheidsdienaren, maar ik signaleer ook bij mijzelf dat dit respect tanende is, en dat ik steeds minder sympathie op kan brengen voor de handelswijze van overheid, en specifiek politie.

Aanleiding van dit stukje is de reactie van lezers van mijn twitterberichten als er wel eens wat over de politie getwitterd wordt. De politie twittert tegenwoordig zelf ook in een krampachtige poging ‘dichter’ bij de burger te komen staan. Een wat mij, en zoals ik begrijp vele anderen, wanhopige actie gedoemd te mislukken.

Enerzijds probeert de politie namelijk de burger te paaien, terwijl zij anderzijds tegelijkertijd onredelijk hard tegen diezelfde burger optreedt. De politie vindt dat ze de burger nodig hebben om de criminaliteit, en dan met name de kleine criminaliteit, terug te dringen, maar als dank krijgt de burger direct een boete als hij een keer 2 kilometer te hard rijdt of 3 minuten over zijn parkeertijd heen is. Dat is tegenstrijdig, veroorzaakt verwarring en een van de redenen dat de burger de politie steeds minder serieus neemt.

Eén van de problemen die ik even kort aan wil tippen is dat het gedrag van andere overheids’dienaren’ van invloed is op het totale beeld van de overheid, dus ook de politie. Veel mensen reageren hun woede op een parkeerboete, die nogal schijnheilig een ‘naheffing’ wordt genoemd, af op de politie. Maar hier wil ik nu verder niet op ingaan.

De laatste tijd is er een aantal opmerkelijke incidenten rond de politie geweest, en dat aantal neemt alleen maar toe. Kenmerkend is de vaak belachelijke harde aanpak van burgers, terwijl de politie tegelijkertijd een beroep op die burger doet. Dat roept bij mij weleens het gevoel op “Wat willen jullie nou?”

Trots wordt gemeld dat er meer verkeershufters op strafcursus zijn gestuurd. Maar dan lees je het artikel en dan staat daar in dat zoiets de burger maar liefst 800,- kost. Nu weet ik niet wat de gemiddelde agent verdient, maar als iemand zulke straffen oplegt moeten ze toch wel een topsalaris verdienen, en dat zet de hele actie- en stakingsperiode van een anderhalve jaar geleden dan weer in een ‘zakkenvullers’-licht. De kloof tussen ambtenaar en burger wordt duidelijk.

Wat is één van de kenmerken van dit optreden? Het is tegen individuele burgers, die weerloos zijn tegen een overheid die haar macht misbruikt. De burger krijgt een straf opgelegd die in zijn/haar beleving onrechtvaardig is, hem zwaar raakt en ziet diezelfde avond een spotje over de politie die niet in staat is haar eigen broek op te houden, en die een beroep doet op de burger om te helpen met opsporen van kleine criminelen.

De logische reactie lijkt mij voor de hand liggend.

Verkeer is altijd een hot issue in ons land, en er is een veelzeggende Duits/Oostenrijkse grap.

Wat krijg je als je in Nederland drie keer bent gezakt voor je rijbewijs?

Gele kentekenplaten

We hebben in dit land een zero-tolerance beleid als het gaat om kleine overtredingen als te hard rijden. Iedereen die op de weg zit kan daar inmiddels wel over meepraten, en de hoogtes van de boetes zijn zo absurd dat ze geen enkel effect meer hebben en alleen nog maar dienen ter aanvulling van het begrotingstekort. Dat geeft de overheid inmiddels zelf ook in bedekte termen toe.

Tegelijkertijd is de agent, die roept om respect en tot het ondertekenen van een actie “Handen af van onze hulpverleners” ook degene die boetes uitdeelt van 350,- voor het parkeren op een invalideplek. Ja, u leest het echt, 350,-. Of 190,- voor niet-handsfree bellen. En dat terwijl er diverse rapporten zijn die stellen dat er geen causaal verband is tussen mobiel bellen en meer ongelukken. In de beleving van de burger krijgt hij dus een boete van 190,- voor niets.

350,- voor parkeren op een invalidenplaats is buitensporig. Wat wij zelf een keer meemaakten is dat er op een parkeerpleintje van ca, 30 plaatsen maar liefst 7 invalidenparkeerplaatsen zijn. Alle parkeerplaatsen zijn bezet, maar alle 7 invalidenparkeerplaatsen zijn leeg. Dat riekt naar uitlokking! En om in zo’n situatie een dergelijke boete uit te schrijven kan door niemand redelijk gevonden worden.

Een volgend incident:

100 jongeren belagen politie in Bergeijk (NB)

In eerste instantie is de gedachte dat dat wel een stelletje asocialen moeten zijn, maar 100? Daar moet haast wel meer aan de hand zijn, dus even het artikel gelezen. De aanleiding is dat 2 mannen dicht bij een politie-auto zitten en daar door de politie op aangesproken worden. Sorry?

Ja, inderdaad. In een ‘vrij’ land schijnt het dus mogelijk te zijn dat je niet meer mag zitten waar je zelf wilt. Het is toch niet normaal dat de politie bepaald waar je wel of niet mag gaan zitten? De reactie zal ongetwijfeld te maken hebben met eerdere negatieve ervaringen met de politie op ander gebied, gecombineerd met een individualistisch ego, zoals dat al decennia lang door onze eigen overheid gepropagandeerd wordt.

Als je de aanleiding leest, dan begrijp je de reactie ergens wel. Waarom mag je niet dichtbij een politie-auto zitten? Waar is de politie dan bang voor? Waar is dat wettelijk vastgelegd? Het lijkt er zo, op basis van het artikel, op dat de politie hier de fout in gaat. En dan weer die boetebedragen. Onvoorstelbaar. Wat is een normaal inkomen tegenwoordig? Dit is toch buitenproportioneel en voor de gemiddelde burger onbetaalbaar?

Wat een rel voor het zitten op een plaats die een agent niet aanstaat. Onvoorstelbaar!

Dan lezen we even verder op internet

Schietincident in huis politieman
Er valt een dode, maar volgens een zegsvrouw van de politie is er geen sprake van een misdrijf. Dan wordt de kloof tussen politie en burger dus weer pijnlijk zichtbaar. Waar de gewone burger niet eens een wapen voor zelfverdediging mag hebben, is het politiemensen blijkbaar toegestaan met een doorgeladen wapen op zak te lopen en er mee te schieten in hun eigen huis.

Dat roept toch op zijn minst vraagtekens op.

Een van de meest schokkende van de laatste tijd vond ik echter de agent die hulpverleners bedreigde. Uitgerekend in een tijd waarin we overspoeld worden met spotjes dat agressie tegen hulpverleners niet acceptabel is, blijkt dat een 51-jarige agent wel agressief was tegen ambulancebroeders.

En dan wordt wederom de kloof tussen burger en politie pijnlijk duidelijk: Waar de burger ongetwijfeld een zware boete zou krijgen, krijgt deze agent geen straf en wordt de strafzaak voorwaardelijk geseponeerd.

Het zoveelste totaal verkeerde signaal van een wanhopige overheid die uit alle macht probeert de burger door externe maatregelen in het gareel te houden. Met externe maatregelen bedoel ik maatregelen van de buitenkant. Politie en overheid proberen krampachtig en wanhopig om de burger te veranderen, door invloed uit te oefenen op de buitenkant, terwijl de enige echte verandering plaats kan vinden als die burger van binnen verandert. Als zijn mentaliteit verandert, zijn levensovertuigingen. Zolang de politie en overheid er van overtuigd is dat dat alleen met harde maatregelen mogelijk is, zitten we op een verkeerd spoor.

Eén van de grote problemen die over een aantal jaren de kop op zal gaan steken zijn de kinderen van nu. We zien deze ontwikkeling al bij de jeugd, maar kinderen worden steeds vaker opgevoed in een ‘overlegsfeer’, ‘opkomen voor jezelf’, ‘je eigen grenzen aangeven’, terwijl ze straks in een samenleving moeten leven waarin de overheid de grenzen aangeeft, en agressief optreedt tegen degenen die deze grenzen niet respecteren.

Uit films leren kinderen dat geweld de oplossing is. Wat kun je dan verwachten van de volgende generatie? Ik hou mijn hart vast!

Tot slot nog een laatste voorbeeld waar de politie mijns inziens totaal verkeerd handelde.

Pas geleden stond er een artikel in een krant over een incident in Friesland. Daar neemt het geweld dus inmiddels blijkbaar ook toe. Een agent deelde een bekeuring uit (….) aan een cafébezoeker die buiten met een alcoholische versnapering stond. Of de cafébezoeker naar buiten was gegaan in verband met het door de overheid opgelegde rookverbod is niet duidelijk. Het lijkt er dus op dat deze man door te gehoorzamen aan de ene wet, een andere overtrad.

Maar zoals uit het artikel leek, deed deze man verder niets, hij dronk alleen alcohol op straat, en dat schijnt verboden te zijn, dus moet er keihard tegen opgetreden worden met een boete. De reactie van de overige cafébezoekers was duidelijk. Men was het er niet mee eens, en de onfortuinlijke agent belandde in bewusteloze toestand in het ziekenhuis.

Let wel: Ik vindt het buitensporig wat hier gebeurd, maar is het ook niet buitensporig om zo stringent op te treden tegen iemand die geen vlieg kwaad lijkt te doen en alleen met een drankje buiten staat? Helemaal onduidelijk is het als er tijdens festiviteiten opeens wel op straat gedronken mag worden. Wees dan tenminste duidelijk en hou op de burger in het nauw te drijven. Er zijn zoveel regeltjes, je kunt van burgers niet verwachten dat ze alles weten, of dat ze doorlopend aan alles denken. Tijdens een gezellig avondje stappen wil je kunnen ontspannen en niet in de ambtelijke stress van allerlei al dan niet nuttige, onbegrijpelijke regeltjes zitten. Daarmee legt de overheid een te zwaar juk op aan de burger. Wat dan gelijk weer een kenmerk van de eindtijd is 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *