Hoe onafhankelijk is de wetenschap eigenlijk?

Spread the love

Op 20 januari 2012 verscheen er in het RD een interessant artikel over de onafhankelijkheid van de wetenschap. Strekking van het verhaal is de ‘strijd’ tussen geld en onderzoek.

Prof. Dr. Eelke de Jong betoogt dat

wetenschappers alleen dat dienen te onderzoeken wat relevant is of kan zijn, ongeacht de mogelijke uitkomst.

Zoals we al eerder schreven blijkt dit in de praktijk een voor vele wetenschappers onmogelijke opdracht. Het artikel gaat er niet op in, maar het is al langer bekend dat de meeste wetenschappers een al dan niet verborgen religieuze agenda hebben en een deel van de mogelijke antwoorden op voorhand uitsluiten. Mooi voorbeeld daarvan is en blijft de atheïstische priester Richard Dawkins, die in zijn debatten keer op keer vervalt in religieuze tirades en de wetenschappelijke feiten negeert.

Het artikel gaat echter over het spanningsveld tussen financiering en onderzoek. We leven in een tijd van bezuinigingen, en daarmee loopt ook de financiering van wetenschappelijk onderzoek vanuit de overheid gevaar. Het artikel bepleit dat dat op zich geen probleem hoeft te zijn, maar kaart wel de risico’s aan. Een onderzoeker zal niet snel geneigd zijn een al te negatief rapport naar buiten te brengen als zijn broodheer daar schade van ondervindt.

Een ander probleem is de productiedruk in de wetenschap, die wordt gemeten aan de hand van aantallen publicaties en hun invloed in wetenschappelijke tijdschriften. Ondanks de schijn van onkreukbaarheid die veel wetenschappers proberen op te houden, is met name in 2011 toch wel duidelijk gebleken dat wetenschappers ook maar mensen zijn, en zijn er een aantal schrijnende gevallen van wetenschappelijke fraude naar boven gekomen met een enorme impact.

Typerend is de houding van de media in deze. De vasthoudendheid waarmee gedoken wordt in zaken als kindermisbruik door katholieke priesters is compleet verdwenen, terwijl in eerste instantie wel gesteld werd dat de wetenschappelijke wereld op zijn grondvesten schudde en dat zo ongeveer de hele psychologische wetenschap op losse schroeven stond. Dat zou dus werkelijk een enorme impact op de samenleving moeten hebben, maar eigenlijk horen we er niet veel meer over in de media.

Dit is wel verklaarbaar, omdat de meeste media toch links/atheïstisch georiënteerd zijn en daar krijgt wetenschap een bovengemiddeld belangrijke plaats toegewezen. En hiermee zien we het religieuze karakter van het atheïsme gelijk weer bevestigd, want het is nadelig om dit soort geluiden te publiceren, dus gaan we het snel over anderen hebben.

Aansluitend bij het artikel heb ik de zaak iets anders benaderd, maar kom tot min of meer dezelfde conclusie. Wetenschappers moeten relevant onderzoek doen, en daarbij alle mogelijke antwoorden open laten. En de leek moet zich meer bewust worden van het feit dat wetenschap eigenlijk helemaal niet zoveel weet, en dat praktisch alle publicaties worden beïnvloed door de financier van het onderzoek. Met name als het gaat om farmaceutische onderzoeken is het goed te beseffen dat er vaak goedkopere en gezondere alternatieven zijn. Helaas zijn alle farmaceutische bedrijven commerciële bedrijven, en zij hebben geen enkel belang bij een gratis behandeling, maar des te meer bij dure medicijnen die de symptomen onderdrukken, zonder de ziekte zelf te genezen. Kijk daarom bij ziekten altijd verder naar andere oplossingen. Die kunnen weleens veel goedkoper en gezonder zijn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *