Gene Simmons verdedigt Tim Tebow’s geloof

Spread the love

Een opmerkelijke, spontane uiting van Gene Simmons van de bekende hardrockband KISS die tijdens een interview Tim Tebow verdedigt omdat deze door allerlei journalisten onder vuur ligt vanwege zijn christelijke geloof.

Gene Simmons, voorzover bekend zelf geen christen, laat zien dat objectief en onpartijdig zijn wel degelijk mogelijk is. Hij merkt ook terecht op dat deze ‘aanvallen’ van journalisten en anderen niet aan de orde zijn in het geval van moslims of joden.

De opkomende haat tegen christenen werd circa 2000 jaar geleden al voorspeld en meest opmerkelijke is dat deze haat vooral gebezigd wordt in kringen van zogenaamde ‘vrijdenkers’ en voorstanders van ‘gelijke behandeling’ en ‘antidiscriminatie’.

Helaas zijn deze groepen blijkbaar niet in staat om hun ‘idealen’ daadwerkelijk in praktijk te brengen als het om christenen gaat. Gene Simmons laat zien dat dit wel degelijk mogelijk is!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *