De Bijbel zegt deel 2 – Gij zult u geen gesneden beeld maken

Spread the love

Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

Dat staat in Exodus 20:4.

En daar zet De Bijbel zegt de volgende teksten tegenover om te “bewijzen” dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt

(Numeri 21:8) En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang;

(Exodus 25:18) Gij zult ook twee cherubim van goud maken; van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide einden des verzoendeksels.

(1 Koningen 7:36) Hij sneed nu op de platen van haar handhaven, en op haar lijsten, cherubs, leeuwen, en palmbomen, naar elks ledige plaats, en bijvoegselen rondom.

Deze is eigenlijk wel heel simpel te weerleggen, want wat staat er in Exodus 20:5?

Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; …

Het gaat dus helemaal niet om het maken van beelden, maar om het “buigen” en “dienen” van beelden. Uit vers 5 blijkt namelijk dat het maken van beelden helemaal niet verboden is, hoe zou je er anders voor kunnen buigen of ze dienen?

Wat “de Bijbel zegt” doet is het uit hun context halen van teksten. Een overbekende manier om te proberen de Bijbel in een kwaad daglicht te stellen, maar een tekst kan nooit uit zijn context gelezen worden.

Wat auteur van “de Bijbel zegt” duidelijk ook niet beseft is dat de Bijbel oorspronkelijk helemaal geen indeling in hoofdstukken en verzen had, dus dat het er uithalen van één vers eigenlijk onmogelijk zou zijn als de mens zich er niet mee bemoeit had.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *