Leerkracht geschorst na ’beledigen profeet’ – update

Spread the love

Een schokkend bericht vanmorgen op facebook. Een christelijke leerkracht is geschorst vanwege vermeend beledigen van de profeet, maar uit het artikel blijkt iets heel anders!

Een leerkracht zou zijn geschorst omdat hij, volgens leerlingen, de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Daar is veel over te zeggen, maar we kijken eerst even naar de aanleiding…

Een leerlinge zei tegen een klasgenoot dat haar moeder mij ’haram’, ofwel vies vindt. Ik ving dat op en sprak haar daarop aan.

Terecht dat de leerkracht haar daar op aanspreekt en het is kenmerkend voor de arrogantie binnen de islam naar andersdenkenden. Ook de reactie die er op volgt is typerende voor de islam…

In de pauze stonden ineens andere scholieren om mij heen en riepen op hoge toon dat ik de profeet beledigd zou hebben”

Dergelijke valse beschuldigingen zijn voor christenen in landen waar christenvervolging “normaal” aan de orde van de dag. Maar veel christenen worden vrijgesproken.

Het is schokkend om te zien dat directeur R. Smink van het Hoofdvaart College hier klakkeloos in mee gaat, en daarmee christenvervolging in Nederland op de kaart zet!

De aanklacht omvat alleen bewezen feiten, die ook nog eens algemeen bekend zijn. De leerkracht ontkent dat hij deze dingen gezegd heeft, en ze liggen ook niet in de normale lijn der verwachting als hij een leerlinge aanspreekt op haar wangedrag.

De brief, waarvan uit het artikel lijkt te blijken dat “hoor en wederhoor” niet is toegepast, vermeld het volgende:

De directeur van het Hoofdvaart College besloot naar aanleiding van de klacht van de medeleerlingen de instructeur te schorsen. Sindsdien zit hij thuis. In de schorsingsbrief van de directeur staat waar de vermeende belediging van profeet Mohammed over gaat. ’U heeft gezegd dat Mohammed getrouwd was met een meisje van acht jaar oud en dat in Nederland een volwassen man die trouwt met een meisje van acht als pedofiel wordt gezien’,

Hierbij rijzen bij mij een paar vragen.

Sinds wanneer is het zeggen van feiten strafbaar? Het is algemeen bekend dat Mohammed met de 6-jarige Aisja trouwde en op 8 of 9-jarige leeftijd inderdaad seks met haar had.

Het is ook algemeen bekend dat wij dat in dit land pedofilie noemen, dus daar zou deze directeur zijn leerlingen op moeten wijzen. De leerkracht heeft geen woord verkeerd gezegd!

Daarnaast ontkent de leerkracht dat hij dit gezegd heeft, en lijkt hoor en wederhoor niet te zijn toegepast.

Hoe kan het dat deze directeur zich laat intimideren door een groep leerlingen die duidelijk niet eens bij het voorval aanwezig waren en dus helemaal niet kunnen verklaren wat er gezegd is! Hier is duidelijk sprake van een hetze tegen de leerkracht EN een directeur die de verkeerde kant kiest!

Iemand reageert op een forum

In de schorsingsbrief van de directeur staat waar de vermeende belediging van profeet Mohammed over gaat. ’U heeft gezegd dat Mohammed getrouwd was met een meisje van acht jaar oud en dat in Nederland een volwassen man die trouwt met een meisje van acht als pedofiel wordt gezien’, valt te lezen. Wat is eraan gelogen dan? Die vmbo’ers kennen hun eigen geloof niet eens

en dat is correct. Diverse “grote” imams hebben verklaard dat seks met minderjarigen binnen de islam is toegestaan. En tja, dat noemen wij in Nederland nog steeds pedofilie, dus feitelijk zou elke moslims dit woord als een compliment moeten beschouwen.

Het aanvoeren van dit argument als “belediging” is dus feitelijk een non-argument.

Is de reactie van Dunamare ook niet een vreemde?

De kwestie is inmiddels zo hoog opgelopen dat de raad van bestuur van scholenkoepel Dunamare Onderwijsgroep waar het Hoofdvaart College onder valt, de schorsing met maximaal drie maanden heeft verlengd. Blijkens een tweede brief van de bestuursvoorzitter van Dunamare is de verlenging van de schorsing van belang ’voor de sociale veiligheid van de leerlingen en de vereiste rust en orde binnen de school’.

Binnen Dunamare hebben leerlingen dus de macht om het leven van een leerkracht kapot te maken. Wat een omgekeerde wereld!!! Deze groep leerlingen zou apart gezet moeten worden en worden geschorst buiten de groep! Zij zijn degenen die gelogen hebben, en nu wordt het gegooid op

een ’geschonden relatie’ tussen de instructeur en de directeur van het Hoofdvaart College.

Hoe krom is dat? Nog even en de leerlingen gaan volledig buiten schot blijven.

Maar als deze directeur zo duidelijk de kant van de moslims lijkt te kiezen, dan moeten we ons eens afvragen of we een moslim wel kunnen handhaven als directeur van een algemene, gemoedelijke school.

Het Hoofdvaart is een kleinschalige school met een gemoedelijk schoolklimaat, waar we het beste uit jou naar boven halen.

Mijn ietwat cynische reactie op facebook “En toen kwamen de moslims…” wordt helaas door dit artikel wel bewezen. De gemoedelijkheid is natuurlijk ver te zoeken als een school een leerkracht maandenlang schorst. Je maakt mij namelijk niet wijs dat een onderzoekje naar een dergelijk incident zoveel maanden moet duren! Dat is gewoon onzin.

Ook over de vervolgzin wil ik dan wel even wat kwijt:

Op het Hoofdvaart College werken we met de kernwaarden Respect, Medeverantwoordelijkheid en Bereidheid om te leren


Respect: Getuigt de opmerking van de leerlinge

dat haar moeder mij ’haram’, ofwel vies vindt.

van enig respect? Wat mij betreft NIET! En dan ook nog van een leerlinge naar een leerkracht. Een kind naar een volwassene.

Hoe zijn we in vredesnaam zo ver van de weg af geraakt dat vervolgens de volwassene in de strafbank terecht komt en de leerlinge (en vriendjes) in haar arrogantie bevestigd wordt?

Medeverantwoordelijkheid?

De leerlinge is de hoofdverantwoordelijke voor het ontstaan EN het laten escaleren van dit conflict. Maar over haar wordt geen woord meer gezegd, want blijkbaar schermt de directeur haar af. Hoezo medeverantwoordelijkheid?

Bereidheid om te leren?

Dit zou een prachtig leermomentje voor de leerlinge (en vriendjes) kunnen zijn, maar zoals het er nu naar uitziet geeft met name de directeur een volledig verkeerd signaal af naar deze leerlingen!

Interventie nodig? Als een directeur zo incapabel is dat hij een eenvoudig conflict waar de bron duidelijk bij de leerlingen niet op kan lossen, dan zou deze man toch beter een andere baan kunnen kiezen? Hij laat zijn medewerker vallen als een baksteen. Dan ben je geen leider en de titel “directeur” ook absoluut niet waardig!

Inmiddels is het team van powned.nl ook langs geweest. Wat we zien is een directeur die compleet overvallen is en zich met de hele situatie en zijn houding geen raad weet en uiteindelijk uit onmacht de politie maar laat bellen.

Ondertussen zien we allerlei beelden van schooljeugd die zich volledig respectloos gedraagt, een groepje moslimkinderen die duidelijk geen antwoord hebben op de vragen wat nu eigenlijk het probleem is en niet verder komen dan wat halve onafgemaakte zinnen en het opsteken van een middelvinger. Oftewel: Compleet inhoudsloze onzin.

De schutterende directeur heeft op zijn eigen school duidelijk niets te vertellen en maakt een zielige, verloren indruk. Hopelijk maakt zijn maandelijkse inkomen het verlies aan mannelijkheid meer dan goed, want dit is een trieste vertoning; een dieptrieste vertoning…

De videoreportage van powned.nl

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Het artikel in kwestie:

Schorsing na klachten van leerlingen Leerkracht geschorst na ’beledigen profeet’

HOOFDDORP – Een techniekinstructeur van de Hoofddorpse vmbo-school het Hoofdvaart College is al ruim een maand geschorst omdat hij de profeet Mohammed beledigd zou hebben. Leerlingen van de school deden daarover hun beklag bij de directie. De instructeur ontkent de beschuldiging. Volgens de techniekinstructeur volgde de beschuldiging op een incident in de klas eind januari. „Een leerlinge zei tegen een klasgenoot dat haar moeder mij ’haram’, ofwel vies vindt. Ik ving dat op en sprak haar daarop aan. In de pauze stonden ineens andere scholieren om mij heen en riepen op hoge toon dat ik de profeet beledigd zou hebben”, zegt de instructeur die om privacyredenen anoniem wil blijven. Opstootje Het opstootje in de gangen van de school werd gesust door de conciërge, maar de medeleerlingen dienden een klacht in bij de directeur van de school. „Die leerlingen geef ik niet eens les”, stelt de instructeur. De directeur van het Hoofdvaart College besloot naar aanleiding van de klacht van de medeleerlingen de instructeur te schorsen. Sindsdien zit hij thuis. In de schorsingsbrief van de directeur staat waar de vermeende belediging van profeet Mohammed over gaat. ’U heeft gezegd dat Mohammed getrouwd was met een meisje van acht jaar oud en dat in Nederland een volwassen man die trouwt met een meisje van acht als pedofiel wordt gezien’, valt te lezen. Maar de instructeur ontkent die dag überhaupt met leerlingen over het geloof te hebben gesproken en bezweert nooit dit soort uitlatingen te doen. „Ik ben zelf christen en weet hoe belangrijk het geloof is. Ik respecteer ieders geloof en zou me nooit beledigend uitlaten, ook niet over de islam”, stelt hij. Schorsing De kwestie is inmiddels zo hoog opgelopen dat de raad van bestuur van scholenkoepel Dunamare Onderwijsgroep waar het Hoofdvaart College onder valt, de schorsing met maximaal drie maanden heeft verlengd. Blijkens een tweede brief van de bestuursvoorzitter van Dunamare is de verlenging van de schorsing van belang ’voor de sociale veiligheid van de leerlingen en de vereiste rust en orde binnen de school’. Volgens bestuursvoorzitter Jan Rath is er inmiddels ook sprake van een ’geschonden relatie’ tussen de instructeur en de directeur van het Hoofdvaart College. Voordat de instructeur eventueel zou kunnen terugkeren is volgens de bestuursvoorzitter een ’mediationtraject’ nodig. “Voor terugkeer in mediationtraject” De geschorste instructeur heeft inmiddels een klacht ingediend bij de onafhankelijke Commissie van Onderwijsgeschillen. Op 21 maart is er een hoorzitting. De voorlichter van de Dunamare Onderwijsgroep wil omwille van de privacy inhoudelijk niet diep ingaan op de kwestie. „Er is op zeker moment onrust ontstaan op de school. In het belang van de school, de medewerkers en de leerlingen is een time-out ingesteld”, laat Jesseke van Buuren weten. Interventie „Uit gesprekken met de medewerker en andere betrokkenen is gebleken dat het vertrouwen zo geschaad is dat interventie nodig is”, stelt zij. „Met maar een doel: dat het vertrouwen hersteld kan worden en de instructeur kan terugkeren op de school.” Onderwijsbond AOb zegt een dergelijke reden voor een schorsing nog nooit te hebben meegemaakt. „Dit is een unieke zaak”, zegt voorlichter Simone van Geest. „Wij maken ons zorgen om onderwijzend personeel dat op non-actief wordt gesteld. Het is heel erg lastig om terug te keren op een school. De school heeft immers het sein afgegeven dat wat de onderwijzer deed niet door de beugel kan. Wij betwijfelen ook de juridische houdbaarheid van deze schorsing.”

En de reactie van de school:


Artikel Telegraaf  
De Telegraaf heeft vandaag, 26 februari ’19, een artikel gepubliceerd over een van onze medewerkers van het Hoofdvaart College. Het staat ons, vanwege privacyredenen, niet vrij om daar uitvoerig inhoudelijk op in te gaan. Omdat het verder ook belangrijk is om het huidige lopende traject richting een oplossing niet te verstoren, willen wij alleen onderstaande informatie kwijt. 
In de maand januari is er op het Hoofdvaart College op een zeker moment onrust ontstaan rondom een vermeende uitspraak van een medewerker tijdens de uitoefening van zijn functie. In het belang van de leerlingen, de medewerker en de school is er vervolgens een time-out ingesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd, en wat het vervolg daarop kon zijn. Vervolgens is het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep, waartoe het Hoofdvaart College behoort, in gesprek gegaan met zowel de medewerker als de schoolleiding. Daarbij is duidelijk geworden dat het onderling vertrouwen van de medewerker en de schoolleiding over en weer in ernstige mate is beschadigd. Dit heeft ertoe geleid dat er een voorstel is gedaan tot een mediationtraject met een onafhankelijke en onpartijdige mediator om op korte termijn met elkaar te bespreken wat het best mogelijke vervolg kan zijn voor zowel de medewerker als de school.
 In tegenstelling tot hetgeen in het artikel van De Telegraaf is gesuggereerd, is aan de betreffende medewerker geen sanctie opgelegd. Wel is hij gedurende het voormelde oplossingsgerichte traject tijdelijk vrijgesteld van zijn werkzaamheden.
We hebben er vertrouwen in dat dit traject zal resulteren in een oplossing  en zullen in de tussentijd verder geen inhoudelijke mededelingen meer doen over deze kwestie.

Bronnen:

Marokko.nl

Hoofdvaart College

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *