De fout van “1000” in het preterisme

Spread the love

Vandaag heb ik gereageerd op een post van Klaas Oordt op facebook. Dit is de betreffende post. Mijn reactie staat daar wat lager onder.

HET 1.000 JARIG RIJK BESTAAT NIET!
Jezus regeert voorzeker met zijn getuigen.
Satan wordt voor altijd vernietigd.
Door schrift met schrift vergelijking te gebruiken, zien we dat het begrip DUIZEND JAAR regeren alleen maar gebruikt wordt in het boek Openbaring hoofdstuk 20. Het komt nergens anders in Openbaring voor, ook niet in de brieven, of in de evangeliën, de profeten, de Psalmen en ook niet in de wet. De rest van de Bijbel vertelt ons hoe het woord DUIZEND keer op keer wordt gebruikt. Het wordt dan in figuurlijke zin gebruikt, om een compleetheid of totaliteit van iets aan te geven. Kijk maar eens naar de volgende tekstpassages,
Deuteronomium 7:9, “…God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in DUIZEND geslachten;”. Rekenkundig zou het dan nog 36000 jaar duren voordat de periode van de “laatste dagen” zou aanbreken.
1 Kronieken 16:15, “het woord, dat Hij gebood aan DUIZEND geslachten”.
Job 9:3, “Indien hij met Hem wil gaan rechten, niet één op de DUIZEND zou hij Hem kunnen antwoorden”. Rekenkundig gezien, zou dan in de rechtbank na DUIZEND keer iemand God kunnen antwoorden en bewijzen dat Hij ongelijk heeft?
Psalm 50:10, “Want Mij behoort al het gedierte van het woud, het vee op DUIZEND bergen”. De eerste en de duizendste berg behoren Hem ook toe. Dit vers heeft niets te maken met het vee, of DUIZEND, of met bergen. Het heeft alles te maken met het bezit van God, alles behoort Hem toe.
Psalm 84:10, “Want één dag in Uw voorhoven is beter dan DUIZEND elders;”. Zou meer dan duizend dagen wel beter zijn dan één dag in zijn voorhof? Nee, één dag daar is veel beter dan ergens anders. Rekenkunde is in deze uitdrukking niet van toepassing.
Psalm 105:8, “het woord dat Hij gebood aan DUIZEND geslachten”.
En zo kan ik DUIZEND voorbeelden geven die de rekenkunde uitsluiten in een bepaalde uitdrukking. Bijvoorbeeld: ik heb je al duizend keer verteld dat dit ding een ton weegt. Ik zal het ongetwijfeld een paar keer gezegd hebben, en verder weegt het ding eigenlijk maar 50 kilo i.p.v. 1000 kilo!
Dus…..in het boek Openbaring moeten de woorden “DUIZEND” jaar figuurlijk worden gebruikt omdat op andere plekken in de bijbel het woord “DUIZEND” vrijwel altijd ook figuurlijk wordt gebruikt. ?
Nee, 1.000 is een manier om een overtreffende trap van iets aan te geven.
Net zoals je zegt, het zal niet gebeuren in nog geen 1.000 jaar. Feitelijk wordt dan bedoeld het zal zeer, zeer, zeer zeker niet gebeuren.
Satan 1.000 jaar gebonden? Satan zal zeer, zeer, zeer zeker gebonden worden.
Op het eind zal satan, de draak en oude slang losgelaten worden om veel onheil aan te richten. Daarna voorgoed vernietigd in de poel van vuur en zwavel samen met zijn trawanten, medestanders, ongelovigen, de dood en het dodenrijk, het beest uit de zee en het beest uit de aarde.
En Jezus zal zeer, zeer, zeer zeker regeren met de martelaren die onthoofd zijn geweest.

Mijn reactie op een deel van het artikel was de volgende:

“Deuteronomium 7:9, “…God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in DUIZEND geslachten;”. Rekenkundig zou het dan nog 36000 jaar duren voordat de periode van de “laatste dagen” zou aanbreken.”
Rekenkundig klopt je opmerking al niet, want een “geslacht” kan meerdere lengtes hebben, en ook nog heel wat anders betekenen, maar ik ga even naar die duizend.

Zo gek is het gebruik van het woord “duizend geslachten” hier niet. Het gaat namelijk over een eeuwigdurend verbond, dus die 36.000 jaar ga je op termijn makkelijk halen…

“1 Kronieken 16:15, “het woord, dat Hij gebood aan DUIZEND geslachten”.”

Zie bovenstaande reactie.

“Job 9:3, “Indien hij met Hem wil gaan rechten, niet één op de DUIZEND zou hij Hem kunnen antwoorden”. Rekenkundig gezien, zou dan in de rechtbank na DUIZEND keer iemand God kunnen antwoorden en bewijzen dat Hij ongelijk heeft?”

Nee, maar duizend wordt hier duidelijk niet letterlijk gebruikt. Vergelijk het maar met ons taalgebruik waarin mensen zeggen dat ze “meer dan 100% hebben gegeven”. Dat is ook een rekenkundige onmogelijkheid.

Maar ik begrijp dat jij je partner ook letterlijk 7×70 keer vergeeft. Dat keurig in een overzicht voor haar bijhoudt, en bij de 491e keer zegt “Sorry, maar ik heb je nu rekenkundig gezien genoeg vergeven. Het is klaar, je bekijkt het maar”…

Ik ben blij dat de God die ik dien er andere normen op na houdt…

“Psalm 50:10, “Want Mij behoort al het gedierte van het woud, het vee op DUIZEND bergen”. De eerste en de duizendste berg behoren Hem ook toe. Dit vers heeft niets te maken met het vee, of DUIZEND, of met bergen. Het heeft alles te maken met het bezit van God, alles behoort Hem toe.”
In andere vertalingen staat hier “duizenden”, dus waarom kies je uitgerekend deze vertaling. Omdat-ie je toevallig goed uitkomt?

In de NBG wordt dit bijvoorbeeld vertaald met “rijk aan runderen”, en dus niet “duizend bergen”
Ook de NLB brengt “duizenden” in verband met het vee, en niet met de bergen.

Het is dus maar net waar je voor kiest.

En zelfs als je kiest voor jouw vertaling (of die je voorgekauwd is door de preteristen die je aanhangt), het in de grondtekst gebruikte woord kan ook vertaald worden in de betekenis van “een troep onder een enkele leider”, dus niet met een specifiek aantal van duizend.

“Psalm 84:10, “Want één dag in Uw voorhoven is beter dan DUIZEND elders;”. Zou meer dan duizend dagen wel beter zijn dan één dag in zijn voorhof? Nee, één dag daar is veel beter dan ergens anders. Rekenkunde is in deze uitdrukking niet van toepassing.”
Inderdaad, rekenkundige uitdrukking is niet van toepassing. Sowieso zijn de Psalmen poëzie, dus kun je niet alles letterlijk nemen, maar dat onderscheid is waarschijnlijk lastig.

“Psalm 105:8, “het woord dat Hij gebood aan DUIZEND geslachten”.”
Zie reactie 1 Kronieken 16:15

“…
Dus…..in het boek Openbaring moeten de woorden “DUIZEND” jaar figuurlijk worden gebruikt omdat op andere plekken in de bijbel het woord “DUIZEND” vrijwel altijd ook figuurlijk wordt gebruikt. ?

…”

In tegenstelling tot alle voorbeelden die je aanhaalt uit het Oude Testament, waarbij alle voorbeelden waar ik op gereageerd heb, terug zijn te vinden onder Strong 0505, staat er in de volgende verzen in het Nieuwe Testament een woord (Strong 5507) wat maar op één manier vertaald kan worden, en wel met “éénduizend”, dus wel heel specifiek…

Op. 20:2
Op. 20:3
Op. 20:4
Op. 20:5
Op. 20:6
Op. 20:7

Enige waar je dan nog over na kunt denken is of er 1000 Gregoriaanse jaren of 1000 Hebreeuwse jaren bedoeld worden, maar dat vindt ik een detail wat hier niet heel relevant is.

Wat ik veel ernstiger vindt is dat je probeert om mensen op het verkeerde been te zetten door een woord wat vaak vertaald wordt met 1000, maar niet in de letterlijke zin, te vergelijken met een woord alleen maar met 1000 vertaald kan worden. Dat is wat mij betreft een vorm van misleiding!

Soms krijg ik de vraag waarom ik deze reacties naast facebook ook op deze site plaats. De reden is simpel en vandaag weer bevestigt, helaas. Veel mensen als Klaas willen niet op mogelijke fouten in hun theologie worden gewezen en halen reacties als deze dan ook weg. Dat gebeurde vandaag dus bij Klaas ook, en dan kan ik makkelijker verwijzen naar deze site dan het hele verhaal weer opnieuw typen op facebook om vervolgens te moeten zien dat het weer verwijderd wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *