Zweden erkent satanisten als religieuze gemeenschap

Spread the love

Klara Church StockholmEnerzijds worden de religieuze vrijheden in Zweden op lokaal niveau worden ingeperkt. Tegelijkertijd erkent men wel een nieuwe religieuze beweging op landelijk niveau. Volgens de regering zou de satanistische beweging aan al de voorwaarden hebben om geregistreerd te kunnen worden

Van de week plaatste ik een artikel waarin duidelijk werd dat bidden tijdens school- en werktijd verboden wordt in een klein Zweeds dorp. Vandaag plaatste het RD een artikel waarin staat dat het satanisme als nieuwe religieuze beweging in Zweden erkent is.

Vereisten voor registratie zijn onder andere het organiseren van religeuze diensten –waar bijvoorbeeld gebed en meditatie plaatsvinden– en het gegeven dat de naam van de gemeenschap niet in strijd is met goede gebruiken of de openbare orde. Aan al die voorwaarden zou de satanistische gemeenschap in Zweden hebben voldaan.

Fatwa

Wie er in de beoordelingscommissie zitten vraag ik mij vertwijfeld af. Een paar regels daarvoor lees ik dat bijvoorbeeld ook het Islamitische Fatwabureau als religieuze gemeenschap staat geregistreerd.

Een voorwaarde voor registratie is dat de naam niet in strijd mag zijn met goede gebruiken of de openbare orde. Voor de meeste mensen is de term “fatwa” de islamitische variant van de doodstraf. Deze is destijds bijvoorbeeld over Salman Rushdie zo is uitgesproken en uitgelegd.

De betekenis is echter net iets anders:

Een fatwa is een juridisch advies in de islam, dat door een godsdienstige wetspecialist wordt uitgevaardigd met betrekking tot een specifieke kwestie. Een fatwa hoeft echter niet per definitie als een vonnis opgevat te worden en is dan ook niet bindend

Het is dus hoofdzakelijk juridisch, dus hoe dat als religieuze gemeenschap kan worden geregistreerd is mij niet duidelijk.

Vraagtekens

Ook deze registratie is reden tot gefronste wenkbrauwen. Het satanisme gaat toch uit van een god. Sterker nog: het is de religie die de gevallen engel satan als godheid erkent.

De oprichters van deze religieuze gemeenschap in Zweden verklaren echter dat

Hun variant van dit ‘geloof’ zou atheïstisch zijn en vooral als filosofisch systeem gelden.

Dat is een direct tegenspraak tegen het uitgangspunt van het satanisme.

Bron: RD

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.