Occultisme nu ook gepromoot door de E.O.

Spread the love

Er zijn al langer kritische geluiden rond de E.O. Zelf zijn wij al jaren geen lid meer omdat we ons niet konden verenigen met de weg die de E.O. koos. En helaas zien we ook nu dat de weg naar beneden wel erg makkelijk is…

Ik voel me geroepen om ook maar eens een duit in het zakje te doen. Natuurlijk is er al veel langer kritiek op de E.O., maar zoals bij zoveel van dergelijke organisaties zien we er in de praktijk niets mee gebeuren.

Jaren geleden hebben wij al onze E.O.-abonnementen en lidmaatschappen al opgezegd. Van de omroep, de diverse tijdschriften, etc. De aanleiding weet ik al niet eens meer precies.

Steeds sneller

Er was commentaar op de Passion, waarin seculiere acteurs diverse rollen speelden van het lijdensverhaal. Tot op zekere hoogte kon ik daar nog wel in mee gaan. Maar de afgelopen twee weken ben ik wel geschrokken.

De invloed van allerlei rare geloofsleren is voor mij echt begonnen met het toelaten van homoseksualiteit. Zelfs een preek van atheïst Jort Kelder, die duidelijk maakte wat de wereld verwacht van het standpunt van de E.O. mocht niet baten.

Dit is een korte variant van het hele stuk, maar de boodschap is wel duidelijk: Jort geeft Knevel en van den Brink een Bijbels lesje.

Later kregen we de tenenkrommende uitzendingen van van den Brink over de vraag waarom zoveel evangelicalen in de V.S. op Trump stemden. Hierin ontpopte hij zich als een niet-objectieve journalist die liever met de linkse wolven in het bos mee huilde.

Oekraïne

En toen kregen we maart 2022. Uiteraard is de E.O. ook helemaal in voor hulp aan Oekraïners, en hoewel er niets mis is met het helpen van mensen in nood, integendeel, schrok ik wel van de onderwerp van de mail waarin deze boodschap werd aangekondigd!

Het laatste teken van de mail is namelijk het omgekeerde kruis van de anarchistische “peace”-beweging.

Onderwerp E.O. mailing 3 maart 2022

Hoewel er geen echt bewijs is dat dit teken voort zou komen uit het “omgekeerde kruis”, werd het wel veel gebruikt in de anti-christelijke hippiecultuur en is het ook geen christelijk teken. De Bijbel reikt voldoende vredestekens aan die we kunnen gebruiken, dus het gebruik van dit teken door een christelijke omroep is op zijn minst twijfelachtig.

Dit is wel de omroep die in de jaren tachtig van de vorige eeuw mee deed met de hype van “backward masking”. Het vinden van verborgen teksten als muziek achterstevoren werd gedraaid. De NCRV heeft er nog wel wat stukjes van online staan.

Veel christenen vinden dit teken nog steeds niet juist, dus waarom ga je dat als “christelijke” omroep gebruiken in een mailing?

Twee weken later was het thema van de mailing “Brand een kaarsje voor Oekraïne”.

Het branden van een kaarsje werd in het protestantisme lange tijd verafschuwt. Het was een katholiek ritueel wat volgens de protestantse leer geen enkele invloed heeft. Feitelijk gezien is dat natuurlijk ook juist. Het is een werelds, een heidens, gebruik geworden. Mensen steken herdenkingskaarsjes aan voor allerlei gelegenheden, maar behalve extra omzet voor de kaarsenindustrie is het totaal zinloos.

En toch doet ook de E.O. mee met dit heidense “feel good”-gebruik. Als voormalig roomse snap ik het ook wel, maar het is een vleselijk gebeuren. Een zinloze bevrediging van het vleselijke van de mens, maar het brengt niemand dichter bij God.

Klap op de vuurpijl

En toen ik de mail opende kwam de echte klap met de kop

Yoga is ideaal tijdens de stille tijd

EO mailing 17 maart 2020

Ik dacht echt “Lees is dit nou goed?” en las het nog een keer. Helaas… het staat er echt! Compleet met link naar een artikel over ene Laurien. Laurien heeft het licht gezien en geeft yogales en zegt dat ze christen is.

Nou komen we de laatste tijd zoveel onchristelijke dingen tegen in het christendom dat het zeggen dat je christen bent niet meer voldoende is.

En het meest bizarre is dat Laurien uit een goed nest komt!

Laurien groeide op in Soest, in een liefdevol gezin en kerkelijke gemeenschap waar yoga een no go was. Daarom was yoga lang geen issue voor haar. “Yoga was oosters en occult, dus daar moet je je niet mee bezig houden, glashelder.”

Ze volgde DTS en ging zelfs theologie studeren in Leuven. Haar vriendinnen zijn wel bezig met yoga en zijn er dolenthousiast over. Op Lesbos volgt ze, uit vrije keuze, een yogales en het wonder gebeurt (sarcasme!)

Ik deed dat in het vertrouwen dat God mij zou waarschuwen als het niet ok was. Ik zag deze vrouwen helemaal ontspannen en rustig worden. En ikzelf ook! Dit was zo ontroerend en mooi om mee te maken.”

Het “zwevangelie”** deed intrede in haar leven. Nu is het natuurlijk de schuld van God omdat Hij haar niet waarschuwde! Dit is precies wat Adam & Eva in de Hof van Eden deden. Het was niet hun schuld, maar het was feitelijk Gods schuld!

Hij had in moeten grijpen en hen voor die stommiteit moeten behoeden!

Als ik dit artikel verder lees, dan vallen me een paar dingen op. Uiteraard spreekt Laurien niet over Jezus. Blijkbaar kent ze Hem helemaal niet. Maar Hij komt in het hele artikel ook niet voor!

Als ze Jezus wel gekend had, dan had ze de rust al in zichzelf gehad! Hij is Degene die rust in alle situaties geeft. Als je Hem niet in je leven kent, dan zul je de rust die alle verstand te boven gaat ook niet kennen.

Voelt goed

En ook hier zien we weer de vleselijkheid. Het voelde goed, dus het is goed! Wat een onbijbelse leer! Ze weet dat het niet goed is, maar vindt voor zichzelf allerlei excuses en gebruikt een flinterdunne Bijbelse leer (God wil rust geven) om haar misleidende leer te verdedigen. Dit is een voorbeeld van “cherry picking”. Je selecteert uit heel de Bijbel één klein elementje wat jou goed uitkomt om jezelf te verdedigen. Gelukkig zijn er meer dan genoeg christenen met zo’n beperkte Bijbelkennis dat er altijd wel een groepje is wat zich achter je schaart.

En ja, een levensgevaarlijke ontwikkeling! (Hosea 4:6)

Nou wil ik hier eigenlijk niet te diep op het hele yoga-aspect in gaan, daar is voldoende informatie over beschikbaar. Wel vind ik het diep, diep, diep triest dat een omroep als de E.O. langzaam maar zeker steeds verder wegzakt in de bagger van wereldsheid, occultisme en valse leer.

Van een omroep die mensen naar Jezus leidde, zijn ze vervallen tot een omroep die mensen van Jezus af leiden! Zelfs een atheïst als Jort Kelder ziet dat al jaren!

In de lange versie kun je zien hoe Knevel duidelijk geïrriteerd is:

Let wel: Ik ben het totaal niet met de stelling van Kelder eens dat de christelijke cultuur er mede voor zou hebben gezorgd dat homo’s in elkaar geslagen worden. De christelijke cultuur is anti-geweld tegen wie dan ook, en kent slechts een discutabel argument tot zelfverdediging of verdediging van zwakkeren en gezin.

Occultisme

We zien de invloed vanuit oosterse religies doorspekt van occultisme natuurlijk al langer. Niet alleen in de maatschappij met haar vreemde obsessie voor boeddhabeelden, maar ook binnen übercharismatische stromingen. We schreven daar al vaker over.

De E.O. kiest al langer de weg van de wereld. Tot op zekere hoogte kan ik er best nog in mee gaan dat je probeert cultureel relevant te zijn, in de zin dat het de boodschap van het Evangelie op een eigentijdse manier brengt. Daar is mijns inziens niet zoveel mis mee. Jezus paste ook in de cultuur van Zijn tijd.

Maar als je zo ver mee gaat dat “moderne” (tussen aanhalingstekens, want feitelijk al oeroud!) zaken binnen worden gehaald die lijnrecht tegen de Bijbelse boodschap en het Evangelie in gaan, dan ben je al een paar bruggen te ver.

En als je dan vervolgens zo ver gaat om openlijk occultisme toe laten in je mailings, dan ben je echt van het smalle pad af.

Theologe

“Ja maar”, hoor ik bij wijze van spreken veel mensen al denken, “zij is theologe, dus zij zal toch wel weten wat ze zegt?”

Het is een grote, wereldse misvatting dat iemand met de juiste opleiding, de juiste kennis, ook de grootste expert is.

Iemand met veel ervaring is vaak veel bedrevener en beter in/voor een bepaalde taak. Ik stap liever in bij iemand met 40 jaar rijervaring die dagelijks op de weg zit, maar geen rijbewijs heeft, dan bij iemand die net 2 dagen zijn rijbewijs heeft en met angst en beven voor het eerst de weg op gaat.

Zo is het ook met het christendom. Als je niet wedergeboren bent, dan kun je de hele Bijbel uit je hoofd leren, theologie studeren tot je een ons weegt, elke zondag uren in kerk zitten, meedoen met alle kerkelijke activiteiten die je maar op kunt brengen.

Maar als je niet wedergeboren bent, als je Jezus niet persoonlijk kent, dan is het slechts boekenkennis, en kun je met eigen redenaties allerlei onbijbelse leerstellingen goed praten en inpassen in je zelf samengestelde theologie.

Je wordt net zo min christen door naar kerk te gaan, als dat je een auto wordt door naar een garage te gaan

Je wordt inderdaad geen christen door naar kerk te gaan. Er zijn miljoenen mensen over de hele wereld, die hun hele leven in de kerk zitten, die – net als Laurien – uit een kerks nest komen, maar die nog nooit Jezus aan hebben genomen als hun Redder en Verlosser.

Ja, ze gaan braaf elke zondag naar kerk. Maar nogmaals: Dat maakt je geen christen! Iedereen kent de verhalen van de oplichters die zondag het liefst op de eerste rij in de kerk zitten. Of kijk naar de Italiaanse maffia. Zo religieus als maar kan, maar ze deden en doen alles wat God afkeurt! Elke mis zijn ze aanwezig, maar zodra ze buiten staan moorden ze elkaar weer uit.

Wat je ook doet. Uit een kerks nest komen, DTS volgen, theologie studeren, het is allemaal zinloos zonder Jezus! Toen ik ooit tegen een vriend vertelde dat ik een nieuwe dominee had leren kennen omdat hij bij ons in de wijk woonde en zijn zoon met één van onze kinderen bevriend was, was zijn eerste reactie “O, die. Die heeft de kerk in …. helemaal leeg gepreekt met zijn vrijzinnige leer.”

Toen een andere vriend van mij sprak tijdens een uitvaart was hij ook aanwezig. Na afloop van de uitvaart kwam hij naar mijn vriend toe en vroeg “Geloof je nou ook werkelijk wat je allemaal zei?” Waarop mijn vriend antwoordde: “Ja, natuurlijk. Anders kan ik het hier toch niet gaan zeggen?”

Het verschil tussen hen beiden: De één is een broodprediker die slechts met zijn hoofd preekt en Jezus niet kent. De ander heeft nooit een theologische opleiding gevolgd, maar is op latere leeftijd tot levend geloof gekomen, heeft Jezus leren kennen, en heeft daarna pas gehoor gegeven aan een roeping tot spreken. Hij spreekt met zijn hart en gelooft ook werkelijk wat hij preekt!

Helaas was dat laatste ooit de norm bij de E.O. Maar zoals elk goed werk van God onder vuur komt te liggen, zo ook de E.O. En helaas zijn er blijkbaar niet genoeg mensen van de oude garde meer over om de E.O. op de rechte weg te houden.

Voor ons als christenen is de weg vaak glibberig en gevaarlijk. Ken je de Heer dan niet, dan maak je brokken!

Zorg dus dat je betrouwbare leraren vind en volgt en blijf alles onderzoeken en het goede behouden! (1 Tess. 5:21). Dus ik ben benieuwd naar jullie reacties 😉

Als je weet hoe de weg loopt, dan kun je nog wel eens een rare schuiver maken, maar met Zijn hulp en door Zijn genade kom je dan wel weer op het rechte pad.

Als je maar blijft luisteren, op Hem gefocust blijft, en blijft oefenen!

** Zwevangelie is een samentrekking van “zweven” en “evangelie”. Steeds meer mensen lopen hele dagen met hun hoofd in de wolken en zoekers binnen new age, occultisme, en allerlei oosterse religies worden vaak “zwevers” genoemd. Door het volgen van occulte elementen uit die oosterse religies en daar een gristelijk sausje over te gieten verwaterd het Evangelie dus tot een “zwevangelie”.

De Bijbel leert duidelijk dat wij “nuchter en waakzaam” moeten zijn. Het tegenovergestelde van “zweven” dus.

Eén antwoord op “Occultisme nu ook gepromoot door de E.O.”

  1. Helemaal mee eens, wat een trueste tiestanf, de laatsre misleidingen van de satan, na het occultusme en alle maria bewegingen, fijn dat er eens iemand rechtstaat!!! Dank U Jezus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *