De teloorgang van christelijke politiek

Spread the love

De christelijke politiek is niet meer wat het geweest. Daar lijkt iedereen het wel over eens. Maar is er ook een Bijbelse oorzaak aan te wijzen voor die teloorgang van christelijke politiek?

De vraag of christenen zich überhaupt met politiek bezig zouden moeten houden speelt ook al jaren. De antwoorden variëren van een radicaal “nee”, tot een radicaal “ja”. De redenen zijn net zo uiteenlopend. Nee, want politiek is een slangenkuil waar christenen niets te zoeken hebben. Ja, want we moeten onze invloed als christenen uitoefenen.

Kijken we naar de praktijk, dan lijken met name de kaarten van het “nee”-kamp de laatste jaren aanzienlijk sterker geworden. Wat hebben we nog aan “christelijke” partijen in Nederland? En dan zien we iets opvallends. We hebben het CDA en de CU, beiden met het woord “christe” in hun naamgeving. Daarnaast hebben we de aloude SGP en Jezus Leeft. De oudste en de jongste “christelijke” partijen hebben geen van beiden een naam die het woord “christelijk” bevat.

En dan komt het opmerkelijke De “christelijke” partijen die het woord “christelijk” nadrukkelijk in hun naam hebben, zijn het verst van de christelijke boodschap afgedwaald. De andere christelijke partijen staan veel dichter bij de Bijbelse boodschap.

Onchristelijke voorbeelden

De lijst met onchristelijke voorbeelden is inmiddels eindeloos. Ik noem er een paar. Het CDA omschrijft zichzelf als “een partij voor iedereen” en heeft moslims op haar kandidatenlijsten staan. Waarom claim je dan nog steeds de naam “christelijk”?

De ChristenUnie is in oktober 2022 overstag gegaan en heeft actieve, praktiserende homo’s op hun kandidatenlijsten staan.

Beide partijen zitten in een totaal onchristelijke coalitie met een christenhatende D66 en een liberaal linkse VVD**. Het stemgedrag van met name de ChristenUnie is onder aan deze pagina ook te zien.

CDA

Voor de meeste christenen is het CDA allang geen optie meer. Zij heeft haar “christelijke” status al heel lang geleden verloren en is gewoon een partij die eigenlijk nergens meer in uitblinkt. Ze proberen iedereen tevreden te stellen en juist daarmee verliezen ze vrijwel iedereen. Ze zijn lauw, noch koud, noch warm, en de Nederlandse kiezers spuugt inderdaad ook uit. Daarom zal ik de focus richten op de ChristenUnie

CU

Let wel. Het gaat mij er niet om om de CU te bashen. Integendeel, ik zou niets liever zien dan dat de ChristenUnie zich bekeert en weer een krachtig christelijk geluid gaat laten horen, maar zolang dat niet gebeurt hoop ik dat bij steeds meer christenen de ogen open gaan en zij op andere partijen gaat stemmen.

De afgelopen jaren stemde de CU in met zoveel onchristelijke voorstellen, dat het ronduit verdrietig is. Tijdens de pandemie luisterde ook de CU niet naar wetenschappers met relevante kennis van zaken, maar paradeerde mee in het narratief, dat inmiddels op vrijwel geen enkel punt meer blijkt te kloppen.

De CU stemde voor het uitsluiten en discrimineren van mensen, waar Jezus NIEMAND uitsloot en NIEMAND discrimineerde. Ook stemde men voor de mogelijkheid om mensen gedwongen te laten vaccineren (inbreuk op de lichamelijke integriteit van mensen!)

Waarom deed de CU niet aan waarheidsvinding? Dat is toch iets waar we als christenen voor moeten staan!

Toen Ongehoord Nederland toe wilde treden tot het publieke bestel, verlengde de verantwoordelijke CU bewindspersoon de termijn met één jaar, zodat Ongehoord Nederland opeens niet meer toe kon treden en een jaar moest wachten.

Een CU minister greep in toen een Westlandse gemeente geen islamitische school wilde. Hij ging daarmee buiten zijn boekje.

De CU landbouwminister stond voor draconische maatregelen tegen de boeren, maar kreeg van Quote wel de bijnaam “de groupie van de Van Drie Groep” toebedeeld. In mijn ogen bepaald geen eretitel.

Een CU staatssecretaris deed voorstellen die volgens medisch experts totaal overbodig zijn en als enige resultaat “meer abortussen” zouden hebben.

De leider van de CU sloot een nieuw kabinet met Rutte expliciet uit. Dat was onmogelijk door alles wat gebeurd was. Een paar maanden later zaten ze gewoon aan tafel. (Mt. 5:37)

Een CU minister was enthousiast over en aanwezig bij de opening van een grote “insectenfarm”, terwijl de Bijbel het eten van insecten afraadt.

Hoe komt het?

Is het opmerkelijk dat uitgerekend de twee “christelijke” partijen die betrokken zijn bij meerdere coalities, het verst zijn afgedwaald van hun christelijke roots en standpunten? Dat uitgerekend zij het meeste water bij de wijn doen?

Soms is de Bijbel met hele korte verzen pijnlijk accuraat:

Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.

1 Corinthiërs 15:33

We moeten onszelf dus niet voor de gek houden. Het is ook door de hele Bijbel terug te lezen als het gaat over de geschiedenis van Israël en het Joodse volk. Steeds als zij zich inlaten met “slechte omgang”, gaat het fout.

Salomo had “slechte omgang” met vrouwen van andere volkeren en eindigde als afgodendienaar. De beroemde Salomo met zijn enorme wijsheid. De Salomo die de Tempel mocht bouwen, waarvoor zijn vader David teveel bloed aan zijn handen had. De wijze Salomo die boeken volschreef met spreuken… Maar door zijn “slechte omgang” raakte hij toch de weg kwijt.

Is dit niet precies wat er met de “christelijke” partijen is gebeurd? De Bijbel is ook op dit punt nogal duidelijk:

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

2 Corinthiërs 6:14

Beide partijen hebben ongelijke spannen gevormd met ongelovigen door in coalities te gaan zitten met ongelovigen. De ooit “gerechtigde” CU ging een span aan met “wetteloze” D66. De christenhatende D66. En dat terwijl ze het voorbeeld van het af- en uitgegleden CDA al voor zich hadden, maar ook die partij mocht meespelen met de demonische machten en krachten vanuit D66 en VVD!

Het licht ging een gemeenschap aan met de duisternis, en omdat uit het hart van de mens niets goeds voortkomt, is de verleiding tot een glijdende schaal maar al te groot! Dat zagen we in de geschiedenis van Israël, dat zien we in de maatschappij, dat zien we in de politiek!

GSM!

Dat zien we ook in persoonlijke levens. GSM zijn de drie elementen waarop leiders vallen, waardoor leiders corrupt worden. Geld, Seks en Macht! En soms een combinatie van twee of drie. In de politiek van tegenwoordig worden enorme salarissen betaald, dus “geld” is zeker één van de misleidende factoren waardoor veel politici onderuit gaan. De laatste weken, maanden lezen we keer op keer nieuwe onthullingen over politici die vooral bezig lijken te zijn met het vullen van hun zakken. Corrupte diplomaten, politici die zichzelf een exorbitanten loonsverhoging toekennen, of gewoon het simpelweg gebruik maken van de dienstauto (wat tegenwoordig ook een exorbitant dure variant is!) voor privéritten.

Daarmee ontstaat ook een vorm van rechtsongelijkheid. Waar werknemers met een leaseauto niet meer van 500 km privé mogen rijden, eigenen topambtenaren zich het recht toe om dat wel te doen en halen op die manier financieel voordeel wat aan anderen ontzegt wordt.

En nu, christelijke politiek?

Hebben we een probleem. Waar moet of kun je als christen nog op stemmen? SGP is voor velen geen optie, terwijl het wel de meest stabiele partij van allemaal is! Jezus Leeft is onbekend en timmert eigenlijk te weinig aan te weg en is bovendien veel te klein om echt invloed uit te kunnen oefenen.

Er is dus mogelijk een gat voor een nieuwe christelijke politieke partij, maar die loopt dan wel heel sterk het risico om in dezelfde valkuilen te vallen als de eerdere partijen. Is christelijke politiek dan dood? Feitelijk, zo lang we geen theocratie hebben, wel ja. Het is nooit levend geweest!

Veel landen hebben altijd gekozen voor de bekende “scheiding tussen kerk en staat”, en terecht. Als we naar de geschiedenis kijken, dan is het christendom maar al te vaak politiek misbruikt ten gunste van de koning of keizer, maar had het in werkelijk vrijwel NIETS met christendom te maken! Deze praktijken hebben zoveel schade aan het christendom, en alles waar zij voor staat, gebracht dat we ons werkelijk af moeten vragen wat onze rol in de politiek zou moeten zijn.

Zeker in de tijd waarin we nu leven is het misschien wel beter om verre van die slangenkuil te blijven en ons meer en meer te focussen op Jezus, want waar uw hart is, daar zal ook uw schat zijn!


** VVD heeft de naam “rechts” te zijn, maar hun stemgedrag over de afgelopen jaren is vrijwel identiek aan het stemgedrag van PvdA en Groenlinks. Dan kun je in naam wel “rechts” zijn, maar de praktijk bewijst het tegendeel

Eén antwoord op “De teloorgang van christelijke politiek”

  1. Ik snap niet waarom de SGP zo taboe is voor velen. Ze zijn enorm bijbel getrouw en steken “hun” God ook niet onder stoelen of banken. Treurig hoe ook veel mensen die zichzelf christen noemen progressief stemmen. Ik denk niet dat christelijke politiek veel toekomst heeft. Ik blijf wel stemmen op de SGP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *