Europa wordt steeds heter: wat staat ons te wachten?

Spread the love

“De afgelopen weken waren in veel Europese landen hittegolven, met temperaturen boven de 40 graden.” Wat staat ons te wachten?

Deze vraag werd gesteld in een podcast van het NRC.

Op de eerste plaats: De vermelde temperaturen neem ik met een korreltje zout. Op de eerste plaats omdat een Italiaan nogal laconiek opmerkte “Wij zijn wel wat gewend”. Meer dan tien jaar geleden maakten we in Turkije al temperaturen van 53 graden mee en lagen mensen massaal onder sproeiers en bomen en deden overdag niets.

Een tweede punt is dat kou ernstiger is dan hitte. In 2012 schreef NRC daar ook al over. Helaas is dat artikel alleen te lezen door abonnee te worden. In 2009 verklaarde nu.nl dat het aantal doden juist oploopt naarmate het kouder wordt. Begin 2012 meldde BN De Stem veel doden door de kou. Op de een of andere manier lijken we dat allemaal te zijn vergeten.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Factcheckers doen hun best om aan te tonen dat er geen oorzakelijk verband is tussen overlijden en kou, maar dan moet expert Meys toch erkennen:

Je zult inderdaad sneller doodgaan door onderkoeling bij 10 graden dan door oververhitting bij 35 graden Celsius.

Knack

Om er vervolgens op te wijzen dat mensen meer overlijden door de gevolgen van klimaatverandering, dus dat wel een probleem is.

Maar je hebt ook misoogsten bij veel te lage temperaturen, met hongersnood tot gevolg. Langdurige droogte kan ook bij extreem lage temperaturen optreden, dus waarom wordt er wel gekeken naar een verband bij hoge temperaturen, maar niet bij lage?

Opwarming

Ik lees al wat langer allerlei artikelen over “klimaatverandering” en “opwarming” waarin zowel het een als het ander beweerd wordt. Wat mij opvalt is dat eigenlijk geen van de kampen, want helaas zijn we weer enorm verdeeld over dit onderwerp, het echte antwoord heeft.

Pro-opwarmers voeren “feiten” aan die vervolgens door “klimaatontkenners” met wetenschappelijke onderbouwing worden weerlegd. Sommige argumenten zijn eigenlijk gewoon lachwekkend.

Zo is er een wetenschappelijk artikel wat aantoont dat het ijs op Antarctica in de periode van 2009 – 2019 aangroeide in plaats van kromp, wat we met enige regelmaat in de media lezen. Een “factchecker” probeerde dat te weerleggen, maar het enige argument wat men aanvoerde was dat dit onderzoek “een momentopname” zou zijn. Tja, dat is toch elk wetenschappelijk onderzoek?

Helaas heb ik niet alle artikelen opgeslagen en het is lastig om sommige terug te vinden.

Terminologie

Een lachwekkend verschijnsel in de hele klimaatdiscussie is het wisselen van terminologie. De hele geschiedenis zal ik niet beschrijven, maar de meest opmerkelijke wisseling is de laatste. Tot redelijk recent werd de term “global warming” gebruikt, maar toen die steeds lastiger houdbaar bleek en er steeds meer kritische artikelen verschenen, werd de term “klimaatverandering” ingevoerd. En als je daar vraagtekens bij durfde te zetten, dan was je gelijk een “klimaatontkenner”.

Nou kan ik persoonlijk niets met een term als “klimaatverandering”. Het klimaat begon te veranderen op het moment dat het klimaat op aarde ontstond en het zal blijven veranderen zolang de aarde bestaat. Dat zien we door heel de geschiedenis heen.

“Klimaatontkenner” is ook zo’n totaal nietszeggende term. Hoe kun je klimaat ontkennen? Sommige landen hebben een landklimaat, andere een zeeklimaat. We kennen het (sub)tropische klimaat en het arctische klimaat. Klimaat is dus overal, dus iemand uitmaken voor “klimaatontkenner” is in mijn ogen slechts een uiting van onkunde.

En bovendien heb je geen verwarrende terminologie nodig als de feiten duidelijk en te onderbouwen zouden zijn.

Podcast

In zijn boek Het Visioen schrijft David Wilkerson op diverse plaatsen over de weersveranderingen en de gevolgen daarvan.

Wat mij opvalt in de podcast is dat Niki Korteweg toch wel met heel wat aarzeling in haar stem praat. Mijns inziens terecht. De claim dat de uitstoot van broeikasgassen DE oorzaak zou zijn.

Als broeikasgas wordt met name CO2 genoemd, maar als je beseft dat 96% van de CO2 in de atmosfeer veroorzaakt wordt door de natuur zelf, dan krijg je toch wat vraagtekens bij het hele verhaal.

Eén van de belangrijkste broeikasgassen is waterdamp. Iedereen zal het effect herkennen. Tijdens een bewolkte nacht is de temperatuur aanzienlijk hoger dan tijdens onbewolkte nachten. Wolken zijn waterdamp en blijken een uitstekende isolator waardoor de warmte van de aarde niet kan uitstralen naar het heelal.

Waterdamp

Ook in de podcast wordt een verband gelegd tussen oververhitting en luchtvochtigheid. In Texas zegt men dan ook:

Temperature is not the problem, humidity is

Dat wordt onder meer bevestigt door de site climate.gov. Probleem is alleen dat we bij vrijwel alle activiteiten waterdamp uitstoten. Dat begint al eenvoudig bij onze ademhaling. Adem maar eens tegen glas en je ziet de waterdamp neerslaan op het glas. Maar ook dagelijkse activiteiten als koken, tanden poetsen, schoonmaak, de was draaien, auto wassen, wandelen, hardlopen, in de tuin werken, leveren allemaal de uitstoot van waterdamp op! Zweet is namelijk ook waterdamp en daar produceren we dagelijks per persoon meer van dan menigeen denkt, tot wel 8 liter per dag!

Als we uitgaan van gemiddeld 2 liter per dag, dan zou dat betekenen dat er dagelijks dus 16 miljard liter waterdamp in de atmosfeer terecht komt. En dat is een voorzichtig gemiddelde. Als iemand gaat hardlopen of zware arbeid verricht kan diegene wel 2 liter per uur zweten!

Wat staat ons te wachten?

Is er een antwoord op die vraag? In de podcast van het NRC is veel aandacht voor de gevolgen vandaag de dag. Gabriella Adlèr noemt het alarmerend, maar laten we eerlijk zijn: We moeten al heel mijn leven, en dat is toch wel de nodige decennia, al rekening houden met ouderen tijdens warme zomers. Het is dus wat vreemd om dat nu opeens als “alarmerend” te bestempelen.

Ik kan me uit mijn jeugd het smeltende asfalt nog herinneren (en dat heb ik de laatste tien, vijftien, jaar niet meegemaakt!). Spoorrails die krom trokken door de hitte (spoorspatting) is ook een verschijnsel wat al heel lang bekend is.

Spoorspatting bij Zwammerdam in 2006 (foto: Inspectie Verkeer en Waterstaat)

De vraag “Wat staat ons te wachten?” wordt eigenlijk pas in de laatste paar minuten behandeld en eigenlijk weten ze het gewoon niet. (14:17- 14:22)

De hele vraag van de podcast wordt dus feitelijk in slechts 4 seconden gesteld EN beantwoord!

Is er wel een antwoord?

David Wilkerson schrijft in 1973 al in zijn boek Het Visioen op diverse plaatsen over de komende weersveranderingen.

In mijn visioen heb ik erg weinig bovennatuurlijks gezien in de drastische weersveranderingen die we tot nu toe hebben meegemaakt. Maar ik zie ook heel duidelijk dat er over de hele wereld een goddelijke tussenkomst zal gaan komen. Deze wereld kan zich maar het beste voorbereiden op weersveranderingen, die alleen “bovennatuurlijk” kunnen worden verklaard. De wereld zal getuige zijn van het begin van grote ellende, teweeggebracht door de meest drastische weers-
veranderingen van de geschiedenis, aardbevingen, overstromingen, vreselijke rampen die ver uitgaan boven alles waar we tot nu toe getuige van zijn geweest.

Het Visioen, pg. 24

En we kijken even verder. In de Bijbel staan enkele tientallen verzen over hitte, maar we bekijken een paar relevante.

Klimaat

In Genesis 8:22 beloofd God, na de zondvloed, dat het klimaat zal blijven bestaan zolang de aarde bestaat.

Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden.

Genesis 8:22

Toekomst

Maar voor het antwoord op de vraag “Wat staat ons te wachten?”, zijn we natuurlijk vooral benieuwd of de Bijbel ook iets zegt over de toekomst. En ook dat blijkt het geval

In Openbaring 7:16 vinden we een opmerkelijke tekst

Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte,

Deze tekst gaat over de heiligen die komen uit de grote verdrukking (vs. 14) en geeft een indicatie dat de hitte niet als prettig werd ervaren.

Maar dat is niet alles wat Openbaring er over te zeggen heeft.

En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

Openbaring 16:9

Dit is het moment dat de vierde engel zijn schaal uitgoot over de zon en de zon de kracht kreeg om de mensen te verzengen met vuur.

In feite is het een oproep om je te bereken tot de Here, maar dat doen de mensen niet (meer). Daar kan ik in een andere studie nog weleens een aantal reden voor geven, maar dat is nu teveel off-topic.

Het antwoord

Eigenlijk had ik hier een heel kort artikel kunnen schrijven. “Op. 16:9” was het volledige antwoord op de vraag van het NRC geweest. Dat had u en mij ook veel tijd bespaard.

Dat staat degenen die door de Grote Verdrukking moeten dus te wachten als het gaat over hitte (en nog veel meer!)

Zie de huidige waarschuwingen maar als voortekenen. Veel profetieën worden voorafgegaan door voortekenen en voorafschaduwingen van hun uiteindelijke vervulling.

Wil je dit niet meemaken, en geloof me, dat wil je niet, want het wordt zo erg dat

En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.

Openbaring 9:6

Dat wil je toch niet meemaken? Gelukkig heeft God ons een Uitweg gegeven door het geloof in Zijn Zoon Jezus! Erken dat je zondaar bent en een Verlosser nodig. Bekeer je van je zondige weg en geef je leven aan Hem! Geloof in je hart dat Hij voor je zonden gestorven is en roep Hem aan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *