Valse profetie kost honderden het leven!

Opmerking: Deze slachting is bevestigd door rapporten van International Christian Concern (persecution.org) en andere bronnen.

In 2011 zond de Amerikaanse radiopresentator Harold Camping een profetie uit dat de opname plaats zou vinden op 21 mei 2011, met als tragisch gevolg dat honderden mensen van de Hmong werden afgeslacht. Hieronder staat een verslag van Jacob Prasch uit die tijd wat beschrijft wat er gebeurde:

“Valse profetie kost honderden het leven!” verder lezen

Een rampjaar?

Dat 2012 als rampjaar te boek staat, komt misschien vooral door de publicaties van de occultist José Arguëlles (1939). Hij baseerde zijn opvattingen op de Maya-kalender, een heidense cultuur in Zuid-Amerika, met een godheid die Quetzalcoatl heette, een gevederde slang. De Maya’s en de Azteken offerden mensenharten, die bij het leven uit het lijf van de slachtoffers werden gerukt, aan de goden, om het vergaan van de wereld te voorkomen. In kringen van New Age worden deze middeleeuwse Zuid-Amerikaanse culturen als hoogstaand betiteld. Het was echter een zeer wrede cultuur, waarin massaal mensenoffers werden gebracht. Desondanks populair in onze cultuur.

“Een rampjaar?” verder lezen

2012

Wie heeft er nog niets over gehoord? Volgens velen zou de Mayakalender tot nu toe diverse interessante gebeurtenissen uit onze geschiedenis goed voorspeld hebben, en stopt deze kalender op 21 december 2012 plotseling.

Sommigen verbinden daar dan min of meer automatisch de conclusie aan dat dat het einde van wereld zou betekenen, terwijl anderen zeggen dat het alleen maar een tussenstop is, en dat de cyclus dan gewoon weer opnieuw begint.

Hele groepen mensen hebben hun baan opgezegd, en van dag tot dag berekend hoeveel geld ze nog op moeten maken om op 21 december 2012 niets meer over te hebben. Dit verschijnsel zien we ook bij andere voorspelde data, zoals bijvoorbeeld 21 mei 2011 en 21 oktober 2011.

Wie heeft gelijk? Of zitten beide groepen er naast? Dat is wat we willen proberen te ontdekken door onderzoek te doen naar de ‘magische’ datum 21 december 2012.