Redenen om Israël aan te vallen

IsraelIn Ezechiël 38 staat een aanval beschreven door een coalitie van diverse volkeren op een welvarend en van de oorlog hersteld Israël. De Israëliër Amir Tsarfati identificeert deze in zijn boek Het laatste uur als volgt: Magog, Mesech en Tubal vormen Rusland. Gog is de Russische leider, Perzië is Iran, Cusj is Soedan, Put is Libië, en Gomer en Beth-Togarma vormen Turkije. Het bijzondere is dat we nu voor het eerst in een tijd leven waarin zichtbaar wordt dat deze vijf landen Israël zouden willen aanvallen. Elk land heeft zo zijn eigen agenda

Lees verder “Redenen om Israël aan te vallen”

Immoreel Griekenland gijzelt Europa

Na jaren van bedrog blijkt Griekenland financieel volkomen aan de grond te zitten. Maandenlang proberen de Europese regeringsleiders een uitweg te vinden uit de benarde situatie. Benard, omdat ook andere eurolanden in penibele financiële omstandigheden zijn geraakt. De staatsschulden van met name een aantal eurolanden zijn buiten elke redelijke proportie gestegen, maar de Griekse regering heeft alle Europese regels met voeten getreden en jarenlang bedrieglijke cijfers op tafel gelegd. Immoraliteit is het enige juiste woord dat hiervoor gebruikt kan worden.

Lees verder “Immoreel Griekenland gijzelt Europa”

Islamisering van Europa

In Kosovo hielpen de NAVO-bommen mee

Kosovo was eeuwenlang het hart van het Servische rijk, met de Grieks-Orthodoxe kerk als het hart van de Kosovaarse cultuur. De historische gebouwen, kloosters en kerken spreken elk voor zich boekdelen over de geschiedenis van Kosovo. Nu is het oorspronkelijke bevolkingspercentage niet meer dan tien procent. De rest is moslim, afkomstig uit Albanië. In de laatste drie eeuwen zijn steeds meer christelijke Kosovaren weggetrokken vanwege de moeilijkheden met de islam.
Lees verder “Islamisering van Europa”