Leerkracht geschorst na ’beledigen profeet’ – update

By John de Groot On februari 26th, 2019

Een schokkend bericht vanmorgen op facebook. Een christelijke leerkracht is geschorst vanwege vermeend beledigen van de profeet, maar uit het artikel blijkt iets heel anders!

Read the rest of this entry »

The far left is obsessed with criticism on a book. Here’s what it gets wrong.

By eindtijd_eu On januari 16th, 2019

Murtaza Hussain published the article “The Far Right Is Obsessed With a Book About Muslims Destroying Europe. Here’s What It Gets Wrong.” on December 25, 2018 in The Intercept_ . Here’s a first response

Read the rest of this entry »

Huffington Post wil Christendom en Islam samen voegen

By eindtijd_eu On mei 19th, 2016

Het idee dat christenen en moslims een nieuwe eenheid kunnen vormen, de ultieme droom van zowel Rick Warren als Paus Francis, staat bekend als het demonische verzinsel Chrislam. Hieronder laten we, met dank aan onze vrienden van Jihad Watch, de verzen in de Koran zien die spreken over dingen gerelateerd tot het Christendom en de Bijbel.

Read the rest of this entry »

Geestelijke zelfmoord: Europese kerken verkopen hun ziel aan islam

By eindtijd_eu On november 2nd, 2015

In een tijd waarin Christenen in het Midden-Oosten worden gemarteld, onthoofd en gekruisigd omdat zij Jezus niet verloochenen, verwerpen Christenen – of moet ik zeggen zogenaamde Christenen – in Europa de grote opdracht en verwijderen het kruis (letterlijk!) om vrede met moslims te sluiten.

Read the rest of this entry »

Islam of Christelijk geloof?

By eindtijd_eu On januari 6th, 2015

Maakt het veel uit? Is er werkelijk cruciaal verschil? Kunnen wij niet een compromis sluiten?  Het maakt heel veel uit. Wat zijn de verschillen tussen islam en christelijk geloof?
Hieronder lees je de belangrijkste verschillen tussen wat moslims geloven en wat de Bijbel leert op een rij.
God.
Moslims geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde en dat we Hem moeten dienen als onze Heer. Allah is het Arabische woord voor God. De Bijbel vertelt ons dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld: Het is de bedoeling dat wij God kennen, liefhebben en eren als een kind zijn vader.
Heilig Boek
De Koran is een boek met uitspraken van Mohammed. Hij leefde van 570-632. Moslims geloven dat God via de engel Gabriël dit precies zo aan Mohammed dicteerde. Als christenen kunnen we dat moeilijk geloven, want veel dingen kloppen niet met de Bijbel. Volgens moslims is de Bijbel vervalst, maar daar is geen bewijs voor.
Zonde
Volgens moslims kan ieder mens de regels (wetten) van God houden. Soms weten mensen die regels niet (meer) of worden ze misleid. Als je toch een zonde doet, moet je berouw tonen. Dan zal God je zeker vergeven. De Bijbel zegt dat wij zonden doen omdat ons hart niet op God gericht is. We zijn verslaafd aan het kwaad en daarom is er zoveel zonde en lijden in de wereld. Alleen met de hulp van God kunnen we ervan bevrijd worden.
Profeet of Redder?
Volgens moslims zijn profeten mensen die (bijna) zondeloos leven. Ze zijn een voorbeeld voor gewone mensen zoals jij en ik. Jezus is volgens moslims niet meer dan een bijzonder profeet. Dat Jezus van God kwam en onze zonden droeg is echt niet mogelijk en ook niet nodig volgens hen. Mohammed streed ook als legeraanvoerder voor God.
De Bijbel vertelt dat Jezus van de hemel kwam om onze zonde te dragen aan het kruis. Hij kwam om het weer goed te maken tussen ons en God. Dat kon Hij omdat Hij niet alleen mens was, maar ook God. Wie op Hem vertrouwt, zal God niet veroordelen, maar eeuwig leven geven. (Joh.3:16-18).
Goede daden
Moslims hebben veel regels voor wat je wel en niet mag doen. Volgens hen word je geboren met de neiging om de regels van God te houden en doe je dat ook als je je niet laat misleiden, maar je verstand gebruikt. Soms praten ze ook over punten die je kunt verdienen met goede werken. God weegt volgens hen je goede en slechte daden op de oordeelsdag.
Heilig leven Is volgens de Bijbel heel belangrijk. Maar het lukt je alleen als God je leven verandert. Dat doet God door de Heilige Geest bij iedereen die in Jezus Christus gelooft. Stap voor stap. Gebed, bijbellezen en meeleven met de christelijke gemeente zijn belangrijk om te groeien in je geloof. (Joh. 15:4-5)
Paradijs?
Wie niet in God gelooft gaat naar de hel zegt de islam. Maar moslims die goede daden doen en berouw hebben over hun zonden, gaan naar het paradijs. Dat is een beloning voor je goede daden.
Jezus heeft beloofd dat Hij terug komt. Dan zal er voor iedereen die op Hem vertrouwt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Daar mogen mensen weer in vrede met God leven. Dat is geen beloning. Het is genade, want Jezus verdiende die plaats voor ons. (Openbaring 21:1-8)

De hoofdzaak, of het grootste verschil is wel dat Jezus geen God is, niet Gods Zoon is, God heeft geen zoon. Terwijl het christelijk geloof zich geborgen weet in hun Zaligmaker Jezus, Die ons zondige leven volkomen zonder zonde overdeed, Die al onze schulden betaalde. In wie wij ons rechtvaardig en geheiligd mogen weten voor God.

Geloof in onzin

By eindtijd_eu On december 4th, 2014

Sommige experimenten zijn vreemd, maar nog net op het randje. Zo was er eens een acteur die heel overtuigend sprak voor een zaal met psychiaters. Hij kraamde onzin uit, maar iedereen bleef geboeid luisteren en was onder de indruk. Hoe kon dat?

Read the rest of this entry »

Bye Bye Hamburg

By eindtijd_eu On december 2nd, 2014

De hanzestad Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die in 2012 een verdrag met moslims heeft afgesloten. De moslims genieten vrijheden: drie extra vrije dagen, het opzetten van vormingswerk, het aanleggen van eigen begraafplaatsen en het bouwen van moskeeën met minaretten.

Read the rest of this entry »

Moslimfundamentalisten onthoofden moeder in Somalië

By eindtijd_eu On maart 18th, 2014

Islamitische extremisten van de Al Shabaab milities hebben vorige week in het openbaar een moeder van twee meisjes en haar neef onthoofd in zuidoost Somalië nadat ze ontdekten dat de twee Christen waren.

Miljoenen moslims bekeren zich tot het Christendom

By eindtijd_eu On december 27th, 2012

In het recente verleden is er in islamitische landen een tsunami geweest van moslims die zich bekeerden tot het Christendom, waaronder Iran, Pakistan, Nigeria, Somalië en Egypte …
Read the rest of this entry »

Egyptische televisie onthult het Joodse porno complot

By eindtijd_eu On december 4th, 2012

 

Vrijdag 23 november 2012 j.l. onthulde de Egyptische moslimgeestelijke Abd Al-Fattah Abu Zayd op de Egyptische televisiezender Tahrir het grote Joodse porno-verspreidings-complot.
Read the rest of this entry »