Op zoek naar beroemde palestijnen

By John de Groot On juni 16th, 2019

In veel landen heb je tegenwoordig tv-shows waarin nieuwe talenten worden ontdekt.

Read the rest of this entry »

Israel under fire

By John de Groot On juni 15th, 2019

Terroristen hebben meer dan 700 raketten op Israël afgeschoten, waarbij vier Israëlische burgers omkwamen. Dit zijn de dodelijkste aanvallen met raketten sinds 2014

Read the rest of this entry »

Leerkracht geschorst na ’beledigen profeet’ – update

By John de Groot On februari 26th, 2019

Een schokkend bericht vanmorgen op facebook. Een christelijke leerkracht is geschorst vanwege vermeend beledigen van de profeet, maar uit het artikel blijkt iets heel anders!

Read the rest of this entry »

Vastgoedstrijd

By John de Groot On februari 7th, 2019

Stel… Je hebt een huis en dat wil je verkopen. Waarom je het wilt verkopen is natuurlijk niet interessant, maar wat wil je dan?

Uiteraard wil je je huis voor de hoogst mogelijke prijs verkopen en in alle vrijheid aan wie. Zo werkt het wereldwijd als mensen hun huis willen verkopen. Toch?

Read the rest of this entry »

De waarheid achter het verhaal van Reem Riyashi

By eindtijd_eu On januari 26th, 2019

Reem Riyashi was de eerste vrouwelijke zelfmoordterrorist, getrouwd met een lid van hamas en moeder. Zij verklaarde haar aanslag te plegen “ter ere van allah” en “namens de Izz ad-Din al-Qassam en de al-Aqsa-brigades”. Is dat het echte verhaal van deze moeder?

Read the rest of this entry »

Ranglijst Christenvervolging

By eindtijd_eu On januari 16th, 2019

De Ranglijst Christenvervolging laat zien in welke 50 landen in de wereld christenen het zwaarst worden vervolgd om hun geloof.

Read the rest of this entry »

Islam of Christelijk geloof?

By eindtijd_eu On januari 6th, 2015

Maakt het veel uit? Is er werkelijk cruciaal verschil? Kunnen wij niet een compromis sluiten?  Het maakt heel veel uit. Wat zijn de verschillen tussen islam en christelijk geloof?
Hieronder lees je de belangrijkste verschillen tussen wat moslims geloven en wat de Bijbel leert op een rij.
God.
Moslims geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde en dat we Hem moeten dienen als onze Heer. Allah is het Arabische woord voor God. De Bijbel vertelt ons dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld: Het is de bedoeling dat wij God kennen, liefhebben en eren als een kind zijn vader.
Heilig Boek
De Koran is een boek met uitspraken van Mohammed. Hij leefde van 570-632. Moslims geloven dat God via de engel Gabriël dit precies zo aan Mohammed dicteerde. Als christenen kunnen we dat moeilijk geloven, want veel dingen kloppen niet met de Bijbel. Volgens moslims is de Bijbel vervalst, maar daar is geen bewijs voor.
Zonde
Volgens moslims kan ieder mens de regels (wetten) van God houden. Soms weten mensen die regels niet (meer) of worden ze misleid. Als je toch een zonde doet, moet je berouw tonen. Dan zal God je zeker vergeven. De Bijbel zegt dat wij zonden doen omdat ons hart niet op God gericht is. We zijn verslaafd aan het kwaad en daarom is er zoveel zonde en lijden in de wereld. Alleen met de hulp van God kunnen we ervan bevrijd worden.
Profeet of Redder?
Volgens moslims zijn profeten mensen die (bijna) zondeloos leven. Ze zijn een voorbeeld voor gewone mensen zoals jij en ik. Jezus is volgens moslims niet meer dan een bijzonder profeet. Dat Jezus van God kwam en onze zonden droeg is echt niet mogelijk en ook niet nodig volgens hen. Mohammed streed ook als legeraanvoerder voor God.
De Bijbel vertelt dat Jezus van de hemel kwam om onze zonde te dragen aan het kruis. Hij kwam om het weer goed te maken tussen ons en God. Dat kon Hij omdat Hij niet alleen mens was, maar ook God. Wie op Hem vertrouwt, zal God niet veroordelen, maar eeuwig leven geven. (Joh.3:16-18).
Goede daden
Moslims hebben veel regels voor wat je wel en niet mag doen. Volgens hen word je geboren met de neiging om de regels van God te houden en doe je dat ook als je je niet laat misleiden, maar je verstand gebruikt. Soms praten ze ook over punten die je kunt verdienen met goede werken. God weegt volgens hen je goede en slechte daden op de oordeelsdag.
Heilig leven Is volgens de Bijbel heel belangrijk. Maar het lukt je alleen als God je leven verandert. Dat doet God door de Heilige Geest bij iedereen die in Jezus Christus gelooft. Stap voor stap. Gebed, bijbellezen en meeleven met de christelijke gemeente zijn belangrijk om te groeien in je geloof. (Joh. 15:4-5)
Paradijs?
Wie niet in God gelooft gaat naar de hel zegt de islam. Maar moslims die goede daden doen en berouw hebben over hun zonden, gaan naar het paradijs. Dat is een beloning voor je goede daden.
Jezus heeft beloofd dat Hij terug komt. Dan zal er voor iedereen die op Hem vertrouwt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Daar mogen mensen weer in vrede met God leven. Dat is geen beloning. Het is genade, want Jezus verdiende die plaats voor ons. (Openbaring 21:1-8)

De hoofdzaak, of het grootste verschil is wel dat Jezus geen God is, niet Gods Zoon is, God heeft geen zoon. Terwijl het christelijk geloof zich geborgen weet in hun Zaligmaker Jezus, Die ons zondige leven volkomen zonder zonde overdeed, Die al onze schulden betaalde. In wie wij ons rechtvaardig en geheiligd mogen weten voor God.

Geloof in onzin

By eindtijd_eu On december 4th, 2014

Sommige experimenten zijn vreemd, maar nog net op het randje. Zo was er eens een acteur die heel overtuigend sprak voor een zaal met psychiaters. Hij kraamde onzin uit, maar iedereen bleef geboeid luisteren en was onder de indruk. Hoe kon dat?

Read the rest of this entry »

Robin Williams

By eindtijd_eu On augustus 21st, 2014

Heeft zelfmoord gepleegd. Op zijn dood kwamen van alle kanten veel reacties. Eén opmerkelijke die wij tegenkwamen vonden we op youtube

Read the rest of this entry »

Marokkaanse koning vraagt Joden te bidden voor regen

By eindtijd_eu On juni 27th, 2014

Toen experts in Marokko vaststelden dat er in 2014 grote droogte in het land zou komen, riep de Marokkaanse koning Mohammed VI de Joodse leiders op om speciale gebeden voor regen te houden.

Read the rest of this entry »
Bijbelteksten mogelijk gemaakt door de Bijbelse Cultuur Stichting