Nadenker van de dag – 26 januari 2012

Via twitter ontvangen:

If the Muslim world really cared for the Palestinians they would help them build schools, hospitals & businesses instead of rocket launchers

Vertaald:

Als de moslimwereld werkelijk om de Palestijnen zou geven, zouden ze hen helpen om scholen, ziekenhuizen & bedrijven te bouwen in plaats van raketlanceer-installaties

Bron: Twitter