‘Hoe het varken aan zijn krulstaart kwam’

De ‘Bond tegen het vloeken’ beoordeelde één van de boeken: “Het boek ‘Hoe het varken aan zijn krulstaart kwam’ van Gerda Denhooven is ronduit blasfemisch: van God wordt een karikatuur gemaakt en de auteur laat God vloeken.”

Een lid van B & O mailde:

“Ik vind het belachelijk, dat zoiets voor jonge kinderen geschreven mag worden. Als dit over Allah ging, dan zou het ongetwijfeld bestempeld worden als discriminatie en niet mogen. Als het gaat over de Schepper van hemel en aarde, dan moet dat maar kunnen. Wat voor beeld zal dit bij kinderen achterlaten, als er zo oneerbiedig over God wordt geschreven?”Onze opinie: (de opinie van Eindtijd -red.)

Wij zijn het unaniem met het mailende lid eens. Ongeacht of je wel niet gelooft, je gaat niet op zo’n asociale manier met het geloof van een ander om. Het is opmerkelijk dat bepaalde mensen, die zichzelf zo graag als ’tolerant’ en ‘ruimdenkend’ profileren, menen van alles over de vreedzame religies te mogen schrijven en daarvan alles bespottelijk te maken, maar van een gewelddadige religie als de islam blijven ze angstvallig af. Ook Gerda Denhooven laat zien dat zij een enorme angsthaas is, die zich willoos mee laat voeren in de stroom van populistische auteurs die over de rug van anderen hun populariteit denken te kunnen halen, en daarbij een absolute intolerantie en bekrompenheid laat zien die elk voorstellingsvermogen te boven gaat.

Heel jammer dat dit soort auteurs blijkbaar niet het niveau hebben om het op een normale manier te bereiken. Alleen dat gebrek aan kwaliteit is al reden om zo’n auteur ver links te laten liggen als auteur.

Bron