Waarom Samaria van Israël moet blijven

Zoals uit het filmpje duidelijk wordt is Samaria tot ontwikkeling gekomen nadat de Joden terugkeerden op deze grond. De grond heeft 2000 jaar braak gelegen, maar levert nu voeding en drank voor mensen. Er is sprake van een levendig bedrijfs- en wetenschappelijk leven.

Daarnaast is het voor Israël onmogelijk om Samaria af te staan. Wat over zou blijven is een onverdedigbare smalle strook land.

Lees verder “Waarom Samaria van Israël moet blijven”