Schokkende cijfers over vaderloze kinderen

Opmerkelijke cijfers over een vaderloos Amerika. Nu rijst alleen de vraag hoe anders de situatie in het vaderloze Nederland is. Let ook op dat de vergelijkingen gaan tussen gezinnen met ’two natural parents’, dus een vader en een moeder, en zeker niet over ’twee vaders’ of ’twee moeders’. Dit laatste is iets van de laatste tijd, en gezien de data van deze onderzoeken was daar destijds nog amper sprake van.

Lees verder “Schokkende cijfers over vaderloze kinderen”