Wilders woest op VARA

Spread the love

Via een lezer kregen we de volgende tweet doorgemaild

geertwilderspvv: Zieke geesten bij de VARA: cartoon op hun website vergelijkt tuigdorpen met concentratiekampen en gaskamers. Snel eraf of PVV boycot VARA.
Original Tweet: http://twitter.com/geertwilderspvv/statuses/36322140521242625

met de vraag wat onze mening hier over is.

Onze mening is de volgende:

Wij wijzen elke misplaatste vergelijking met de holocaust en concentratiekampen af. De gruwelijkheden die in concentratiekampen plaatsvonden en plaatsvinden, zijn dusdanig mensonterend dat het beneden alle peil is om daar om politiek gewin misbruik van te maken. Wat dat betreft zouden de links georiënteerde partijen en organisaties eens wat meer respect mogen tonen. Opmerkelijk is dat we een foutmelding kregen toen we de pagina waarop de gewraakte cartoon (op joop.nl) zou staan wilden bekijken. Laten we hopen dat de vara zo verstandig is geweest om deze pagina definitief te verwijderen.

Ook een opmerking ‘Wie zonder tuig in de familie is, werpe de eerste steen‘ is zo’n misplaatste, arrogante kop van redactrice Samira Ahli, die door bepaalde gelovigen ook nog wel eens als kwetsend opgevat zou kunnen worden. We betwijfelen of ze een dergelijke ‘verdraaiing’ toe zou durven passen met een korantekst. Maar goed, dat terzijde, gelukkig kennen wij meerdere families zonder ’tuig’. Die mogen volgens haar opinie dus zelfs stenigen? Probeert ze hiermee een lans te breken voor de invoering van de sharia in Nederland?

Ook haar laatste statement

Belachelijke suggestie? Misschien wel, maar Geert begon.

toont aan dat de waarheid voor haar niet zo belangrijk is. Er wordt al door diverse gemeenten geëxperimenteerd met dergelijke ’tuigwijken’. Ook door een ‘linkse’ gemeente als Amsterdam. Ook deze wijken worden bij voorkeur ‘minimaal 100 meter van woonwijken en andere voorzieningen’ geplaatst om geen overlast te veroorzaken.

Wij willen geen politieke beladen uitspraak over het voorstel zelf, wat in de praktijk dus al wordt toegepast, doen. Wij nemen stelling tegen het misbruik van vergelijkingen met concentratiekampen en de half-verborgen verwijzingen naar de Holocaust. Dat bepaalde groeperingen menen een dergelijk menselijk trauma te moeten misbruiken om hun politieke agenda te ‘promoten’, stuit ons tegen de borst, en getuigt van een enorm gebrek aan geldige argumenten. Als men zich tot dat niveau meent te moeten verlagen, dan verdient dat zeker geen respect.

Laat ook duidelijk zijn, voordat dat weer verkeerd begrepen wordt, dat wij geen stelling nemen voor of tegen de PVV, Geert Wilders, VARA of anderzins genoemde politieke partij, stroming of persoon. Wij reageren in deze stelling uitsluitend en alleen op het misbruik van de vergelijking met concentratiekampen. En wat dat betreft kunnen we ons voorstellen dat Wilders hier boos over is. Menselijk leed gebruik je niet voor de promotie van politieke ideeën.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *