Een verbod op evangelisatie in Nepal?

Spread the love

Nu Nepal zich hervormd van een monarchistische Hindoe staat tot een democratische seculiere staat, is er onder Christenen bezorgdheid ontstaan dat de nieuwe constitutie evangelisatie inperkt of zelfs verbiedt.

Het concept bevat een clausule voor religieuze vrijheid waarin staat

Ieder persoon zal het recht hebben om zijn of haar religie te belijden, praktiseren en te onderhouden in overeenstemming met zijn of haar geloof, of zich te onthouden van elke religie.

Echter in een voetnoot die nadere uitleg geeft wordt daar aan toegevoegd dat iedere persoon de vrijheid heeft

zich te bekeren naar zijn of haar wil … geen het recht heeft … een persoon van de ene religie tot de andere te bekeren

Christenen vrezen dat deze voetnoot gebruikt zou kunnen worden om evangelisatie aan banden te leggen.

De potentiële ban op evangelisatie schijnt geen zorgen onder parlementsleden te hebben opgeroepen; de bepaling over religieuze vrijheid staat onder “Gebieden van overeenstemming’ op de website van het Centrum voor Dialoog over de Constitutie. Diverse parlementsleden zeiden tegen “Compass Direct” dat zij zich niet bewust waren van de implicaties van de bepaling over religieuze vrijheid. Eén lid van de Nepalese Congres partij zei

Misschien moeten we de woorden, ‘opdringen, lokken en dwang’ toevoegen om te voorkomen dat er onwettige bekeringen voor gaan komen.

Volgens de bepalingen van de ‘Interim Constitutie’, wat sinds 2007 van kracht is, moet de nieuwe constitutie dit jaar op 28 mei van kracht worden. Een werkgroep werkt nu een samenvatting van opmerkingen van 11 parlementaire commissies in een uiteindelijke concept-constitutie, en onderhandelt met de commissies om een document op te stellen waarin de vele belangen van de verschillende politieke partijen zijn verwoord.

Nepal was tot 2006 een Hindoeïstisch land, toen de Maoïsten, een populaire communistische beweging, hielpen om de koning uit de macht te zetten en een democratie te stichten. Op dit moment controleren drie grote politieke partijen, de Maoïsten, de Verenigde Marxistische Lenninisten en het Napelees Congres, de regering met meerderheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *