Gazavloot / Freedom Flotilla II

Spread the love

Deze week is de eerste boot van de 2e “Gazavloot” uitgevaren. Naar mijn mening een dwaze actie, en ik sta op dit punt volledig achter onze overheid die dit een ‘dwaze provocatie‘ heeft genoemd.

Uiteraard heb ik daar mijn redenen voor:

 1. Zoals uit later vrijgekomen videomateriaal bleek was Israël niet de aggressor, maar waren de opvarenden van de ‘vreedzame’ Gazavloot 1, de eersten die agressie gebruikten. Iedereen heeft op dat moment het recht zichzelf te verdedigen, dus het is vreemd dat dit recht aan Israëlieten werd ontzegd, en dit druist ook tegen elk internationaal recht in.
  De incidenten deden zich met name voor op de ‘Mavi Marmara’. Ondanks herhaalde verzoeken van de IDF weigerde deze boot haar koers te veranderen. Elk land had op dat moment ingegrepen. 

  Deze videobeelden laten zien hoe de IDF manschappen op de ‘Mavi Marmara’ werden ontvangen. Wie dit vreedzaam noemt, mag het zeggen:

 2.  

 3. Zoals de VVD ook stelt is de ware reden van de vloot het tarten van de zeeblokkade, en niet het afleveren van hulpgoederen. Acties die gebaseerd zijn op onware, leugenachtige redenen moeten ten alle tijde worden afgewezen.
 4. Er is helemaal geen werkelijke blokkade van de Gazastrook. Dit is een door linkse propagandisten in stand gehouden leugen. In een eerder artikel
 5. Er is helemaal geen sprake van gebrek in Gaza. Dit zijn videobeelden van Gaza zoals het er achter de schermen werkelijk uit ziet.
  Zoals u ziet een welhaast decadente levensstijl in Gaza 2011. Beelden die toeristen zouden doen toestromen. Beelden waar de vakantiegidsen vol van staan, waar reisprogramma’s op televisie mee gevuld worden. Maar helaas krijgen we die beelden zelden of nooit te zien omdat de Palestijnen graag in een slachtofferrol verkeren. De reden daarvan is duidelijk. Met de hulpgelden van de EU worden inmiddels veroordeelde terroristen voorzien van een inkomen, ook als zij in gevangenschap zitten. Om deze levensstijl vol te kunnen houden is elke financiële bijdrage uiteraard van harte welkom.
  Ik meen dat Andries Knevel ooit heeft uitgelegd hoe het er aan toe gaat bij het verslaan van de Gazastrook. Bewakers staan om je heen, en zij bepalen wat wel en wat niet gefilmd mag worden. Dus wel het beschoten terroristennest met een huilend kind er voor, maar niet de decadente winkelstraat 50 meter verderop.
 6. Er is sprake van verregaande bewuste misleiding door Palestijnen. De beïnvloeding van de media neemt groteske vormen aan, en bevestigd het spreekwoord wat Hitler altijd al gebruikte: Hoe groter de leugen, des te eerder zullen de mensen hem geloven.
 7. De manier waarop “pro-Palestijnse” actievoerders zelfs hun eigen kinderen misbruiken om hun misleidende boodschap de wereld in te brengen, en hun belasten met politieke en vooral religieuze lasten die je kinderen helemaal nog niet op zou mogen leggen:
 8. De manier waarop pro-Palestina activisten zich menen te moeten gedragen in het openbaar en ook jongeren zijn inmiddels zo verdwaasd dat ze er aan mee doen.
 9. De recente berichten in de media dat er aan boord van de Gazavloot 2 diverse wapens zijn, variërend van gassen, messen en vuurwapens. Dat is zo volledig in tegenstelling met de beweerde vreedzaamheid, en een zoveelste bevestiging van de stelling van de Nederlandse regering dat de ware reden van deze actie het provoceren van Israël is.
 10. De hele actie doet denken aan kleine kinderen die hun zin niet krijgen. We zullen zien hoe het verdere verloop van de actie is, maar Israël heeft in samenwerking met Egypte een fantastisch alternatief geboden. De hulpgoederen van de vloot kunnen in Egypte gelost worden, waarna ze geïnspecteerd zullen worden, en daarna over land naar Gaza zullen worden gebracht.
  Elke vreedzame missie zou deze kans met beide handen aangrijpen, als het tenminste echt om hulpverlening gaat, elke provocerende missie zal protesteren.
 11. Eerdere feiten die aangeven dat de Israëlische zeeblokkade meer dan terecht is.
 12. Nog meer feiten die aangeven waarom Israël uitermate voorzichtig moet zijn. Zelfs een hulpverlenend Israëlisch ziekenhuis is voor de genezen patiënt vervolgens een doelwit.
 13. Zelfs al zou er sprake zijn van armoede en gebrek in de Gazastrook, dan nog zijn armoede en lijden geen reden voor terreur waarmee de aangevoerde motieven van de deelnemers aan de Gazavloot voor een groot deel teniet worden gedaan. Dan ligt de conclusie dat er sprake is van een verborgen agenda wel erg voor de hand.
 14. Gaza is onder leiding van Hamas verandert in een islamitische dictatuur. De democratische regeringstermijn van Hamas is al meer dan een jaar afgelopen, maar Hamas weigert nieuwe verkiezingen omdat ze drommels goed doorhebben dat de Palestijnen het nooit zullen herverkiezen. Door deze schending van de democratie, is Gaza niet langer te beschouwen als een democratisch geleidde staat.
 15. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten. Ondanks de ‘revolutie’ in Egypte, en onlusten om meer vrijheid in andere landen, blijkt dat de Egyptische bevolking een democratische vrijheid helemaal niet aan kan, en kiezen ze uit onwetendheid meer en meer voor een vrijwillige dictatuur onder het “moslim broederschap”, daarmee het voorbeeld van de Palestijnen volgend. Arabieren die de keuze hebben wonen echter liever in Israël.
 16. Uit meerdere bovenstaande feiten blijkt dat Israël helemaal niet de onderdrukker van het Palestijnse volk is, maar met name Hamas. Lieden die een onderdrukker helpen en bevestigen zijn naar mijn mening, en gelukkig die van elk in vrijheid levend mens, verkeerd bezig of misleidt.
 17. Het gedachtegoed wat veel van de steunbetuigers in het dagelijks leven uitkramen.
 18. En de organisaties die steun betuigen
 19. De oproep tot een boycot van Israël. Zoals eerder gemeld: Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten. Wil het westen dat democratie voet aan de grond krijgt in het Midden-Oosten, en uit de enthousiaste ondersteuning van opstandelingen tegen de dictaturen willen we dat, dan is een boycot van de enige democratie in dat gebied het stomste wat je voor kunt stellen. Een compleet ondoordachte actie dus.
 20. Dit bericht van 11 februari 2011 bevestigt dat een deel van de opvarenden van de Mavi Marmara Turkse terroristen waren. Daarmee is dus wederom het gelijk van Israël aangetoond om de Freedom Flotilla II tegen te houden, zeker na berichten dat er dit keer zelfs vuurwapens aan boord zijn. Vuurwapens is juist de reden waarom Israël dergelijke konvooien tegen houdt. Dus hoe dom kun je zijn om met vuurwapens aan boord te gaan varen?
 21. Uit hetzelfde bericht blijkt dat veel van de opvarenden van de vorige vloot hebben geannuleerd. Wat zou de reden daar van zijn?
 22. Onder meer het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken en het Rode Kruis hebben verklaard dat er helemaal geen humanitaire crisis is in Gaza. Daarmee vervalt de aangevoerde grond van de vloot dus volledig, en moet er wel sprake zijn van een ondergrondse reden
 23. Op de tweede van dit artikel is de vondst van de hulpgoederen aan boord van de Mavi Marmara te zien
 24. Gaza ontvangt 260.000 ton goederen per maand via Israël.
 25. De schepen van de vloot uit 2010 hadden slechts 4.000 ton goederen bij zich (tegen 34.012 ton per week via Israël), en dan ook nog eens voornamelijk verouderd medisch materiaal. Met andere woorden: de afgedankte rommel van het westen. Als dat hulpverlening is …

Al met al meer dan 20 redenen, en er zijn er nog veel en veel meer, waarom ik dit een dwaze actie vindt.


Update 30 juni 2011; 11:00 uur
Onderstaand stukje toont de ware bedoeling van het konvooi wel heel scherp aan:

Woedend om de paranoia, de dictatoriale sfeer, het onderling wantrouwen en de regelrechte tegenwerking aan boord, hebben alle Nederlandse journalisten het schip verlaten waarmee Nederlandse activisten de confrontatie zoeken met Israëlische mariniers bij de Gazastrook.
Bron: De Telegraaf

De Telegraaf geeft hiermee dus openlijk toe dat de enige motivatie van dit konvooi het opzoeken van de confrontatie met mariniers is. Hoe dom kun je zijn? In feite is dit een openlijke oorlogsverklaring tegen Israël. Gelukkig is Israël slim genoeg om te beseffen dat dit slechts om een handjevol misleidde burgers gaat.

In het artikel komt een steeds terugkerend punt omtrent de Palestijnse berichtgeving ook duidelijk naar voren: censuur. Activisten hebben de cultuur van de Palestijnen overgenomen en de journalisten onder censuur gesteld. Op het moment dat kritische vragen niet meer beantwoordt worden, rest nog maar één vraag: “Wat heeft men te verbergen“.

Opmerkelijk is dat er sprake is van een “non-violence”-training als onderdeel van de totale training. Dat suggereert tenminste dat er ook een “violence-training” is, die misschien wel het grootste deel van de training inhield.

Mocht het Telegraaf-artikel worden gewijzigd, dan kunt u hier het origineel vinden.

Korte opsomming van de opmerkelijke punten (en typerend voor linkse & pro-Palestina-organisaties):

 • Paranoia
 • Dictatoriale sfeer
 • onderling wantrouwen
 • tegenwerking (eigenbelang staat voorop)
 • censuur
 • onduidelijkheid over financiering (wie zit er werkelijk achter?)
 • samenwerking met louche organisaties
 • geen antwoord op kritische vragen
 • meermalen betrapt op leugens
 • aanwezigheid/betrokkenheid van de beruchte Amin Abou Rashed
 • diverse malen sprake van kwaadheid, boosheid, “tieren”
 • anderen beschuldigen van leugens
 • geheimhouden van betrokkenheid van beruchte figuren voor buitenwereld en opvarenden
 • sfeer van achterdocht,
 • kinderachtige verdachtmakingen
 • verloren vertrouwen in St. Nederland-Gaza
 • woedende organisatoren
 • meest gesloten organisatie die een journalist in 25 jaar is tegengekomen
 • boerenbedrog (niet het beloofde selecte gezelschap)
 • niet de beloofde 32 organisaties, maar met moeite 10
 • feiten waren telkens in tegenspraak met voorspiegelingen
 • indirecte betrokkenheid van sjeik Yusuf al Qaradawi (geestelijk leider Moslim Broederschap)*

* Yusuf al Qaradawi verbleef in ballingschap, maar is na de opstand tegen Mubarak teruggekeerd naar Caïro. Hij wil van Egypte een fundamentalistische dictatuur maken, is fel antisemiet, berucht vanwege zijn opruiende toespraken, wil homo’s en overspeligen stenigen, Israël ‘ontmantelen’, moedigt zelfmoordacties binnen Israël aan, en vindt dat mannen ‘opstandige’ vrouwen mogen geselen.


Update 2:
In het engels: Nederlandse pro-Palestina activist verlaat de Gazavloot nadat hij ontdekte dat het een door Hamas georganiseerde jihad missie is, vermomt als humanitaire hulp


Update 3:
Wederom in het engels: Een overzicht van mythes en feiten omtrent de flotilla. Onderbouwd met honderden verwijzingen!


Meer informatie:
De terreurlink van de Gazavloot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *