In Libië zijn de Joden niet de baas

Spread the love

Een van onze vaste lezers/volgers heeft gevraagd of hij een opinie-artikel mocht schrijven voor onze website. Uiteraard zijn wij de beroerdsten niet en willen van tijd tot tijd deze gelegenheid wel geven.

Onderstaand artikel is dus geheel op persoonlijke titel geschreven door John.

Is de titel van een interessante column van Afshin Ellian op Elsevier. Hij zegt daarin een aantal zeer treffende dingen waarvan ik er hier een aantal aan wil halen. De hele column is uiteraard te lezen op de site van Elsevier.

Terecht vroeg Paul Witteman aan een Arabist waarom tot heden zo weinig aandacht was voor de Arabische tirannen en hun wreedheden

Dat is een vraag die bij heel veel mensen al jaren leeft. Het is jammer dat de media nu pas wakker worden. De ranglijst Christenvervolging is een al jaren bestaande opsomming van grove schendingen van de mensenrechten die tot nu toe massaal door de mainstream-media is genegeerd. Het is op zich mooi dat er nu eindelijk wat aandacht komt voor de tirannie van leiders in Arabië, maar het is wel wat laat.

Dit is niet de eerste keer dat de kolonel misdaden tegen de menselijkheid begaat. Het Libische regime regeerde, zoals elke tiran, met harde hand. Ze organiseerde terroristenkampen voor Palestijnen en voor de IRA

Khadaffi is ca. 42 jaar aan de macht geweest. Dat kun je moeilijk een democratische regering noemen. Toch is er jarenlang diplomatiek overleg geweest en werd hij door het westen als serieuze partij gezien.

Waarom in de westerse media niet of nauwelijks is bericht over Arabische wreedheden? Waar bleef Harry van Bommel (SP) de afgelopen jaren om Khaddafi te veroordelen en internationale sancties te eisen tegen Libië?

Dit is een vraag die meermalen door mensen uit mijn vrienden en kennissenkring aan dhr. van Bommel is gesteld. Zijn reactie:

” “

Inderdaad: doodse stilte. De partijdigheid van de SP tegen Israël is ronduit weerzinwekkend. Oproepen tot boycotten van producten van de enige democratie in het Midden Oosten, in combinatie met het zwijgen over regimes waar miljoenen mensen worden onderdrukt, getiranniseerd, en vermoord, getuigt van een voorkeur voor dictatoriale systemen. Gezien de betutteling van partijen als de SP, GL, PvdA, zou men ook in ons land het liefst een dictatuur zien. Helaas weigert de SP in te gaan op enig argument wat hun eigen visie duidelijk weerlegt. Hoe aantoonbaar, hoe bewijsbaar ook, wat hen betreft is liegen geen enkel probleem om hun eigen politieke agenda door te drukken. Geen enkel middel wordt geschuwd om de enige democratie in het Midden Oosten, Israël, zwart te maken, te beledigen, en vooral valselijk te beschuldigen.

Naar mijn mening is het schandalig dat een politieke partij leugens kan hanteren om mensen te misleiden. Electoraal gewin op basis van leugens geeft wel aan dat de aanhang van de partijen als de SP zelf weinig onderzoek doen en meelopen zonder te onderzoeken in hoeverre de gedane uitspraken op waarheid zijn berust. Tegelijkertijd ontstaat een zichzelf in stand houdende cirkel van leugen en bedrog, want de SP heeft die aanhang wel nodig om nog enige politieke invloed uit te kunnen oefenen. Om zichzelf in stand te houden moeten ze dus volharden in de leugen en raken gaandeweg verstrikt in een onontwarbaar web van leugens, bedrog en halve waarheden.

Beste meneer Witteman, u weet toch waarmee alle westerse media mee bezig waren? Ik zal u helpen: de Joden van de Joodse staat! De laatste jaren was de hele wereld bezig met de Gazastrook. De Palestijnen in Gaza moeten perfect worden verzorgd: heerlijk eten, scholen, aandacht, wapens, munitie et cetera.

Het was al voorspeld: Dit zal een steen worden die de hele wereld moet tillen, en de hele wereld zal zich er aan vertillen! Misschien accurater: de hele wereld vertilt zich er aan. Toen ik de laatste regel las, moest ik gelijk aan een eerder op deze site geplaatst artikel denken. Een schokkend beeld uit Gaza, maar dan om te zien hoe de wereld misleid wordt via de media.

Inderdaad, we weten allang dat Israël niet het grootste probleem van de islamitische wereld is en dat het Palestijns–Israëlische conflict zonder de antisemitische Westerse en islamitische ondertoon nooit tot dergelijke wereldomvattende proportie had kunnen uitgroeien.

Een schokkende constatering, maar wel een waarheid als een koe. Wie de media een beetje volgt ziet heel vaak een antisemitische ondertoon in de berichtgeving, en zelfs in de politiek. Kranten als The Guardian, The Independer en The Times worden met grote regelmaat terecht beschuldigt van het plaatsen van antisemitische artikelen. Vaak zelfs openlijk. Ook dit was een voorspelde beweging die over de wereld zou komen. U bent dus gewaarschuwd!

Desondanks waren er genoeg mensen die hun oren bij de islamisten te luister legden, die dan vervolgens beweerden dat het Palestijnse conflict oorzaak is van de boosheid van moslims op het Westen

Wie de link heeft gevolgd zal inmiddels hebben ontdekt dat het weer over SP-er van Bommel gaat. Hij staat samen een andere bekende Israël-haatster op de foto. Ook opmerkelijk is dat dhr. van Bommel opeens doof blijkt te zijn. Hij claimt bepaalde leuzen niet te hebben gehoord, terwijl die toch overduidelijk hoorbaar zijn. Of zou hier de leugen weer regeren?

Toch verbinden de Arabische activisten hun misère weer met de Joden en Israël. We zagen posters waarop Mubarak was afgebeeld met een Davidster … Libische demonstranten in het buitenland waarop Khaddafi met een Davidster is te zien. Khaddafi is het beest, de duivel en dus ook een Davidster. De Führer dacht ook zo. Wat een ellende!

In een reactie op mijn reactie op dit artikel claimt ene Sami dat het antisemitisme allemaal wel meevalt. De praktijk leert dus duidelijk anders. Zelfs alcoholmisbruik en ontspoorde kinderen worden toegeschreven aan de Joden. Het is ronduit te zot voor woorden, maar Israël krijgt in de islamitische wereld overal de schuld van. Zoals Afshin Ellian het kenmerkend schetst zoekt men de oorzaak van de interne problemen niet bij zichzelf, maar bij de aartsvijanden.

Het grootste probleem van de Arabische en sommige niet-Arabische islamitische landen was en is de eigen islamitische tirannie en achterlijkheid

De nadruk die de wereld legt op de Gazavloot, de misleidende informatie die over de werkelijke gebeurtenissen bij een eerdere tocht naar buiten kwam, toont het eerder genoemde vertillen van de hele wereld nog eens aan. En inderdaad:

De Gazavloot moet helemaal niet naar Gaza varen. Daar hebben de Palestijnen het beter dan Egyptenaren: vanuit Gaza werden, gedurende de demonstraties, voedsel en andere zaken naar Egypte gesmokkeld. De Gazavloot kan beter naar Tripoli, waar burgers als dieren worden afgeslacht. Ook kunnen ze naar het islamitische Iran koers zetten, om de vrijlating van duizenden jongeren te eisen, die de afgelopen weken zijn gearresteerd

De volgende leugen geeft wel aan hoe makkelijk de mensen in de Arabische wereld inmiddels op het verkeerde been te krijgen zijn:

Donderdag onthulde Fars (een nieuwsagentschap gelieerd aan de Revolutionaire Garde van Iran) dat Khaddafi eigenlijk een Jood is. Khaddafi’s moeder was een Jood, volgens Fars

Daar komen ze nu, na 42 jaar, opeens achter? Dat gelooft toch geen enkel serieus denkend mens? Maar als zo’n groot deel van de wereldbevolking op zo’n eenvoudige manier te misleiden is, dan moeten we ons hart inderdaad vasthouden voor de gevolgen van deze misleiding. Een bekende uitspraak van Hitler was

Hoe groter de leugen, des te eerder is het volk geneigd deze te geloven

Met alle leugens die over Israël en het Joodse volk worden verspreidt, en door talloze mensen over de hele wereld worden geloofd, is duidelijk dat deze uitspraak helaas wel eens een waarheid als een koe kan zijn! Verbazingwekkendste in mijn opinie is echter dat zelfs westerse politici klakkeloos, gedachteloos achter deze leugen aanlopen. Of hebben ze het wel door, maar doen ze het alleen om hun politieke macht in stand te houden?

Bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *