Afwijzing fietshelm door Fietsersbond wonderlijk

Spread the love

In het RD verscheen een paar dagen geleden een opiniestuk met bovenstaande kop. Geschreven door een ‘veiligheidsdeskundige’.

Een reactie op dit artikel.

Ik zal in dit artikel een paar stukjes van het hele artikel aanhalen om er vervolgens kort op te reageren.  De Bijbel leert dat de eindtijd een tijd van grote angst is, en we zien de voortekenen daarvan doordat mensen steeds krampachtiger en angstiger worden en proberen elke vorm van vermeende onveiligheid uit te sluiten. Dit opiniestuk is daar een typerend voorbeeld van.

Volgens de bond associëren kinderen het dragen van een helm tijdens het fietsen met gevaar. Daarom is de Fietsersbond faliekant tegen het dragen van een fietshelm door kinderen.

Laten we er even van uitgaan dat de fietsersbond onderzoek heeft gedaan, of zich baseert op onderzoeken door derden. Dan is deze stellingname helemaal niet zo vreemd.

De bond gaat zelfs nog een stap verder door te stellen dat de onveiligheid wordt vergroot als fietsers verplicht worden een helm te dragen.

Is ook best te begrijpen. Onderzoek heeft ook aangetoond dat automobilisten die een gordel dragen meer risico’s nemen, en automobilisten met moderne auto’s vol electronische veiligsmiddelen als ABS, DSC, ESP, airbags, etc, etc, voelen zich vaak min of meer onkwetsbaar en nemen grotere risico’s.

Als we kinderen dan in het moderne verkeer plaatsen, dan is een kind op een fiets onder de streep per definitie de zwakste verkeersdeelnemer, dus kun je een kind beter goed leren om op te letten dan vermeende veiligheid scheppen met een helmpje wat het toch echt af moet leggen tegen een brommer, auto, of vrachtwagen, en misschien zelfs wel tegen een volwassen fietser.

En als klap op de vuurpijl zegt de Fietsersbond dat het bij kinderen de motivatie afremt om te gaan fietsen.

Ook begrijpelijk. En in feite geeft de auteur zelf het antwoord:

dat ze daar soms door andere kinderen om worden uitgelachen.

Geen enkel kind wil worden uitgelachen. Sterker nog: veel volwassenen van nu kampen met emotionele problemen als gevolg van pesterijen uit hun jeugd. Ouders die hun kinderen bepaalde kleding lieten dragen veroorzaakten, hoe goed bedoeld, daar een trauma mee.

Ik dacht het beste voor te hebben met mijn kinderen.

We maken allemaal fouten en geen enkele ouder is perfect.

Blijkbaar willen mensen zelf bepalen wat goed voor hen is – daar hebben ze geen overheid of chirurg bij nodig

Dit is ook een teken van de eindtijd. De almachtige overheid bepaalt wel even wat goed voor ons is, eigen verantwoordelijkheid wordt meer en meer terzijde geschoven.

Vervolgens trekt de auteur zijn redeneringen door naar zijn werksfeer:

Als we de redenering van de bond gaan toepassen op de bouwsector, waarin ik werkzaam ben

Een ronduit tenenkrommende vergelijking en wel om de volgende redenen:

De bouwvakkers waar deze ingenieur mee werkt worden hierdoor op één lijn geplaatst met kleine kinderen. Ik mag toch hopen dat het intelligentieniveau van de gemiddelde bouwvakker dat van een vijfjarig kind overstijgt;

Daardoor zullen de bouwvakkers gemotiveerder zijn om te gaan werken

Dit is heel wel mogelijk. Kijk maar naar de mijnwerkers. Het dragen van stofmaskers was verplicht, maar doordat veel mijnwerkers zich belemmerd voelden in hun werk, kozen velen er voor om de maskers niet te dragen.

zonder helm loop je immers minder kans op een ongeval.

Een volwassen bouwvakker gaat anders om met risico’s en is zich bewuster van gevaren dan kinderen. Een bouwvakker zal zich door het dragen van een helm niet onkwetsbaar voelen, waar dat bij een kind blijkbaar wel, of in ieder geval veel sneller, het geval is.

Dit heeft voor de arbocoördinator tevens als voordeel dat die alleen nog maar de enkele bouwvakker die wel z’n helm draagt, hoeft aan te spreken op z’n onverantwoorde gedrag

De praktijk leert dus blijkbaar dat de fietsersbond wel degelijk gelijk heeft 🙂

Op bouwplaatsen komen nog regelmatig allerlei voorwerpen naar beneden, wat mede te maken heeft met de zwaartekracht

Weer zo’n tenenkrommend voorbeeld, want dit is absoluut onvergelijkbaar met de situatie in het verkeer. Misschien dat auteur zijn kinderen regelmatig op een bouwplaats laat fietsen, maar op de meeste bouwplaatsen zijn kinderen eenvoudigweg niet welkom.

Waar ik mij ten slotte ook over verbaas, is dat veel ouders hun kind wel verplichten een gordel om te doen in de auto

Ik niet, want daar is voor de meeste ouders maar één doorslaggevende reden voor: Angst voor een boete van minimaal € 120,=. Stel je voor dat je met 2 of 3 kinderen wordt aangehouden …

terwijl ze daar veel minder risico lopen. In een auto zitten ze in een stalen kooiconstructie, terwijl ze op de fiets geheel onbeschermd zitten

Blijkbaar heeft de auteur heel speciale kinderen, want ik moet het eerste kind wat met 120 km/u voorbij komt fietsen nog tegenkomen. Deze vergelijking gaat anders zo mank dat ik me even afvraag hoe serieus ik deze ingenieur moet nemen.

“Je zit in een auto veiliger in omdat je in een stalen kooiconstructie zit”, is een populistische uitspraak, want hij lijkt voor de leek aannemelijk en een bepaalde waarheid te bevatten. Dan moet je echter een aantal essentiële verschillen wel buiten beschouwing laten, want anders gaat de vergelijking compleet mank.

  • De massa van een auto is, gelukkig maar, hoger dan van de meeste kinderen (maar auteur kan natuurlijk heel bijzondere kinderen hebben) waardoor de energieniveau’s die vrijkomen bij aanrijdingen van een heel andere orde zijn;
  • De meeste kinderen moeten heel aardig doortrappen om 50 km/u te halen, terwijl je met een auto al snel iets harder rijdt. Hierdoor worden de vrijkomende energiehoeveelheden bij aanrijdingen ook bepaald.
  • Tot een bepaalde snelheid is rijden zonder autogordel geen enkel probleem, uitzonderingen daargelaten. Deze snelheden liggen aanzienlijk hoger dan wat kinderen fietsen, dus de redenering van auteur doortrekkend is het dragen van een helm op de fiets dus inderdaad ronduit belachelijk, want de gehaalde snelheden zijn dusdanig laag dat deze nooit een risico voor kinderen kunnen vormen.

Een punt wat ik hierboven nog niet heb aangehaald omdat het minder relevant is:

Dat lijkt me nu niet echt een representatief land voor de Nederlandse situatie, aangezien de fiets daar met name recreatief wordt gebruikt en veel minder als vervoermiddel.

Zoals elke automobilist weet is het verkeersdrama het grootst als de stuntels met hun caravans de weg weer op komen. Ook gebeuren de meeste ongelukken met motorrijders in het eerste weekend, als de recreatieve rijders de weg weer op komen.

Recreatieve deelnemers aan het verkeer vormen dus een groter risico in het verkeer. Wat dat betreft is er dus wel wat voor te zeggen dat Australië de verplichting invoert en Nederland niet. Wij worden geacht minder risico te lopen, doordat we meer ervaring met fietsen hebben, dus is de noodzaak voor een helmpje veel minder aanwezig.

Daarnaast is de infrastructuur bij ons veel beter aangepast op fietsers, houden overige weggebruikers er veel meer rekening mee, en bevindt een groot deel van de recreatieve fietsers zich buiten de gebaande wegen, of fiets op veel hogere snelheden. Denk aan fietscrossers, ATB-ers, MTB-ers, wielrenners. Dus weer een reden waarom de helmplicht in Australië veel meer zin heeft dan in Nederland.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.