Bioloog zegt de waarheid en wordt afgefakkelt

Spread the love

Een mooi voorbeeld van de leugen die door politiek correctivisme in stand moet worden gehouden. Een Belgische professor doet een stelling en allerlei direct en zijdelings betrokkenen wringen zich in allerlei bochten om excuses aan te bieden. Ook wordt duidelijk dat de vrijheid van meningsuiting eenvoudigweg geweld wordt aangedaan.

Het artikel:

‘Homoseksualiteit is afwijking van biologische norm, net als IQ van 135’

Professor emeritus Psychologie en Psychiatrie Alexander-Karel Evrard (88) krijgt kritiek te slikken van de holebibeweging en zijn alma mater na een lezersbrief in Snep, het boekje van de Gentse afdeling van Natuurpunt. Daarin noemt hij, vanuit biologisch oogpunt, homoseksaliteit een afwijking, te vergelijken met ‘klompvoeten, mongolisme, …’. De professor benadrukte in zijn lezersbrief meteen dat hij ‘niets heeft tegen het nu-eenmaal-zo-zijn van een holebi, wel tegen het moderne PROPAGEREN van een afwijking’.

De professor schreef zijn lezersbrief als een reactie op een artikel, waarin ‘wordt opgekomen tegen het homoseksualiteit onnatuurlijk te vinden’: ‘Als biologisch geschoolde kan ik niet anders dan homoseksualiteit als een afwijking te beschouwen. Anders moet je manken, stotteren, scheelzien, albinisme, klompvoeten, mongolisme enz… ook natuurlijkvinden. En dan moet je bijvoorbeeld ook geen Artsen zonder Grenzen meer naar Afrika sturen, want malaria, melaatsheid, tbc, pest en cholera, enz. zullen dan ook wel natuurlijk zijn. En dient het natuurlijke bestreden te worden?’

UGent distantieert zich

De alma mater van Evrard laat bij monde van rector, en zelf arts, Paul Van Cauwenberge weten dat ze zich distantieert van de brief. De scherpe bewoordingen en dat Evrard zich als professor emeritus van de UGent presenteert, vindt Van cauwenberge niet kunnen.

‘Homoseksualiteit in één adem vernoemen met ziektes als de pest of de cholera kan absoluut niet. Wij distantiëren ons dan ook volledig van Evrards uitspraken, die volledig indruisen tegen onze visie als pluralistische universiteit.’

De kritiek wordt gedeeld door het homomagazine Zizo, dat de brief online gooide.

Evrard: ‘Homoseksualiteit is een afwijking van de biologische norm, net als een IQ van 135 of rood haar’

Over zijn uitspraken aangesproken, zet Evrard een en ander in perspectief op de website van De Standaard: “Je kan de term natuurlijk op twee manieren interpreteren. Eén: komt het verschijnsel in de natuur voor? In die redenering is homoseksualiteit inderdaad natuurlijk. Twee: past het in het biologische plan van de natuur? Dan is het antwoord neen, want mocht iedereen homo zijn, dan sterft de mensheid uit. Als wetenschapper bekijk ik het op de tweede manier.”

Volgens de oud-professor vergelijk hij homoseksualiteit ook niet met ziektes: “Dat is het helemaal niet, het is een afwijking van de biologische norm. Net zoals een IQ van 135 of rood haar.”

Evrard: ‘Blij dat de tijd voorbij is dat homoseksualiteit en perversie was’

Hij herhaalt ook dat hij niets tegen homo’s heeft. “Ik heb wel iets tegen het propageren van een afwijking”, schreef hij in zijn lezersbrief. “Toen ik student was, bekeek de wetenschap homoseksualiteit als een perversie. Ik ben blij dat die tijd voorbij is, maar de slinger is te ver doorgeslagen. Met die feesten en optochten door de stad wordt reclame gemaakt voor homoseksualiteit. Natuurlijk zijn veel mensen homo van bij de geboorte, maar het wordt ook steeds meer een modeverschijnsel.”

Natuurpunt: ‘Verwerpelijk standpunt’

Natuurpunt excuseert zich voor de publicatie en laat een rechtzetting verschijnen in de volgende editie. “Die brief mocht nooit gepubliceerd zijn. We verontschuldigen ons bij iedereen die er zich beledigd door voelt.”

“De publicatie van de lezersbrief van Prof. Evrard in het vorige nummer van Snep was een inschattingsfout van de (vrijwillige) redactie van Natuurpunt Gent. Gezien de reacties die deze brief heeft losgeweekt, was het duidelijk een foute inschatting om ook geen duiding bij de brief te plaatsen. De lezersbrief van Evrard, waarin hij duidelijk een verwerpelijk standpunt vertegenwoordigt, was een reactie op het artikel ‘O, wat is die natuur toch dom!’ van Sancho (pg. 48 van Snep 4 2011) en vertegenwoordigt geenszins het standpunt van onze vereniging.”

“Wij dragen de mensenrechten hoog in het vaandel en distantiëren ons dan ook expliciet van het standpunt van de heer Evrard. Er wordt nauwgezet op toegezien dat een dergelijke inschattingsfout niet meer gemaakt wordt in de toekomst. Ons doel is en blijft meer en betere natuur voor iedereen!”

Klacht bij CGKR

Ondertussen is een klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding tegen de professor door advocaat Jean Marie de Meester. “Gelet op het feit dat hij op zijn wetenschappelijke autoriteit als professor beroep doet meen ik dat hier duidelijk de grens van vrijheid van meningsuiting overschreden wordt en hij duidelijk homoseksualiteit gelijkstelt met een psychische aandoening en/of ziekte. Dergelijke “wetenschappelijke” uiteenzettingen zijn zeer kwalijk voor holebi’s daar anderen hierin inspiratie hierin vinden om discriminerend ten overstaan van holebi’s te kunnen optreden.” (SD)

Bron

Het geheel betreft weer eens een volledig uit zijn verband getrokken reactie van gefrustreerde mensen met enorme lange tenen en het is ronduit lachwekkend hoe een universiteit zich verlaagd om maar politiek correct te worden gevonden. Feitelijk wordt het geheel juist door de krampachtige reacties van de universiteit, Natuurpunt en de advocaat voor veel mensen bevestigt als ‘afwijkend’.

Wetenschap, echte wetenschap, kan niet politiek correct zijn. Daarom is de houding van deze universiteit ronduit verbijsterend en het zoveelste signaal dat we steeds grotere vraagtekens moeten zeggen bij de objectiviteit van universiteiten en wetenschappers. Blijkbaar is politiek correctivisme belangrijker dan wetenschap, en beseft deze universiteit niet meer dat diverse wetenschappelijke doorbraken juist bereikt door wetenschappers die afwijkende meningen hadden.

De professor stelt dat hij niets tegen homo’s heeft, maar alleen tegen de manier waarop zij hun homo zijn propaganderen, en laten we maar eerlijk zijn, dat is ook afwijkend. Bij mijn weten is er nog nooit een parade georganiseerd voor hetero zijn, voor pedo zijn, voor allerlei vormen van seksuele voorkeur, behalve homoseksualiteit. Daarmee is het dus vanzelfsprekend, en zelfgekozen, een uitzondering oftewel afwijkend van de norm.

Bovendien is homoseksualiteit een minderheid van seksuele voorkeuren, wat het wetenschappelijk gezien een afwijking van de geldende norm maakt. Een voorbeeld: Astma wordt gezien als afwijking, maar als 95% van de bevolking het zou hebben, zouden we het normaal vinden. Wetenschappelijk gezien heeft de professor dus eenvoudigweg gelijk. Maar net zo min als we menselijk gezien discriminerend zijn naar astmapatiënten is dat dus ook geen reden om het naar homoseksuelen te zijn.

Wetenschappelijk gezien is er echter wel een verschil met de genoemde ziektes. Afwijkingen als mongolisme, klompvoeten, e.d. worden genetisch bepaald. De genoemde ziektes zijn ‘extern’. De pest en cholera komen niet uit de mens zelf, maar worden veroorzaakt door externe factoren. Daar gaat de vergelijking met homoseksualiteit mank, tenzij hij de eerste homoseksuele besmetting heeft ontdekt.

Het is ook bekend dat een deel van de homoseksuelen het feitelijk niet zijn, maar door omstandigheden of keuze zijn geworden. Dat is het modeverschijnsel wat hij beschrijft. Dat veel mensen daar moeite mee hebben is best te begrijpen, maar dan moet je ook moeite hebben met andere mensen die zich anders voordoen dan ze zijn.

Natuurpunt
De reactie van ‘Natuurpunt’ is echter echt te zot voor woorden! Op het moment dat een blad zich gaat excuseren voor een geplaatste lezersreactie zijn we een brug te ver. Het publiceren van lezersreacties heeft tot doel om de meningen van lezers weer te geven uit de volle breedte van die lezersgroep. Op het moment dat een blad selectief gaat bepalen welke mening wel en welke niet gepubliceerd mag worden, is het niet meer bezig met journalistiek, maar pure propaganda. Bovendien maakt zij zich dan schuldig aan een ontoelaatbare vorm van censuur en de beperking van de vrijheid van meningsuiting, een hoog goed in een democratie.

Een redactie is verplicht om een dergelijke reactie te plaatsen! Een redactie mag geen censuur uitoefenen door alleen ‘politiek correcte’ meningen te plaatsen, maar is verplicht een selectie te maken uit de volle breedte van de ingezonden reacties. De reactie van de professor roept niet op tot haat, zet niet aan tot geweld, en er is dus geen enkele reden waarom deze geweigerd had moeten worden!

Er worden door de reactie helemaal geen mensenrechten geschonden, dus de reactie van Natuurpunt slaat nergens op, en geeft alleen maar aan hoe overdreven gevoelig dit onderwerp is binnen bepaalde kringen. Ook heeft een weigering in de toekomst totaal niets te maken met ‘meer en betere natuur voor iedereen’. Een weigering van publicatie betekent dus feitelijk “iedereen, behalve degenen waar wij het niet mee eens zijn”. Dat is intolerant, inconsequent, en het innemen van een buiten de doelstelling van de vereniging vallend politiek standpunt, waarmee de vereniging haar boekje te buiten gaat.

De advocaat
De advocaat is slim. Hij ziet er gelijk een mogelijkheid in om er een slaatje uit te slaan. Is de opmerking van de professor beperkend voor wat betreft kansen? Nee. Is er sprake van racisme? Nee. Dus een leuke publiciteitsstunt, maar er is geen feitelijke grond voor een aanklacht.

Juist zijn wetenschappelijke autoriteit is een vrijbrief voor het doen van dergelijke uitlatingen, zo lang hij deze maar wetenschappelijk onderbouwd. Deze advocaat beperkt bij voorbaat de uitkomsten van wetenschappelijke debatten, door te willen bepalen wat de wetenschap wel en wat zij niet mag vinden. Wetenschap kan alleen maar bestaan door tegenstrijdige meningen. Daarmee scherpt de wetenschap zich, en kan er vooruitgang in wetenschappelijke kennis ontstaan. Op het moment dat advocaten zich met de wetenschap gaan bemoeien hebben we echt een probleem, want dan worden wetenschappers beperkt in wat zij wel en niet mogen ontdekken. En dat is het einde van wetenschap.

Bovendien heeft de professor in zijn brief helemaal niet gedaan waar deze politiek correcte advocaat hem van beschuldigt. Dat andere mensen mogelijk aanleiding zien tot het innemen van een standpunt wat niet door de professor wordt verkondigt, is de verantwoording van die mensen, maar dat mag nooit reden zijn om anderen te beperken in hun vrijheid van meningsuiting. Wat de advocaat hiermee op termijn bewerkstelligt is dat deze uitlatingen toch hun weg wel vinden, maar dan ondergronds, en op de een of andere manier op een onverwacht moment volledig oncontroleerbaar hun weg naar buiten vinden.

Het is altijd beter om meningen waar je het niet mee eens bent bespreekbaar te houden. Afwijkende meningen kun je beter in het publieke debat bestrijden dan ze door rechtszaken of wetgeving te proberen te onderdrukken, iets wat in het verleden altijd gefaald heeft, met soms desastreuze gevolgen op langere termijn.

Eén antwoord op “Bioloog zegt de waarheid en wordt afgefakkelt”

  1. Homoseksualiteit is een afwijking en geen levenstijl. Het is ook visueel en akoestisch besmettelijk voor kinderen wegens hun Kwetsbare hormoonverhouding. In Nederland is de grootste meerderheid van de partijen voorstander van homoseksualiteit, maar wordt gedaan alsof het een minderheid betreft met als ennige doel een totalitair omgeving te schepen gelijk als het begin tijd van de nazipartij in Duitsland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *