Buitenbijbelse bewijzen: Stilstaande zon

Spread the love

In Jozua 10:12,13 staat dat Jozua aan God vraagt om de zon en maan stil te laten staan. Dat gebeurt ook. Nu is het toch zo dat de zon niet stil kan staan omdat de aarde om de zon draait? Hoe zit dat?

De Bijbel spreekt hier menselijke wijze. Ook wij zeggen tegenwoordig dat de zon op komt en onder gaat. Als dat geen rare manier van spreken is, waarom zou de Bijbel dat hier dan wel doen?

De Bijbel geeft dus gewoon aan dat de zon en maan vanaf de aarde gezien stil stonden. Als verklaring van dit fenomeen kun je denken aan het verschuiven van de aardas. Dit verschijnsel is niet alleen in Palestina vastgelegd, maar ook in China en in Midden-Amerika. In China spreekt men rond die tijd over een nacht die drie nachten duurde. De Azteken vertelden de Spaanse geschiedschrijver Fray Bernardino de Sahagún over een dag waarop de zon opging en een dag lang dicht boven de horizon bleef dralen, voordat zij aan haar dagelijkse omloop begon. Bernardino de Sahagún schreef dat op in zijn boek Historia General de las Cosas de Nueva España.

Het is opmerkelijk dat dit in beide gevallen gepaard ging met opvallende gebeurtenissen die ook in het boek Jozua zijn beschreven. Daar regende het stenen van de hemel. Later wordt dan over hagelstenen gesproken.

Hoe je dit verschijnsel kunt verklaren? Momenteel kan dat niet, omdat er na de opkomst van de moderne wetenschap nog niet zoiets heeft plaatsgevonden. Of dat nog zal gebeuren? In Jozua 14 staat:

Er was geen dag aan dezen gelijk, voor hem noch na hem, dat de HEERE de stem eens mans alzo verhoorde

Mensen die het stilstaan van de maan en zon niet geloven, nemen de zinsnede in Jozua 10:13 niet serieus. Daar staat:

Is dit niet geschreven in het boek des oprechten?

(waarmee het boek Jasher wordt bedoeld: zie www.tiny.cc/Jasher)

Wat hier in Jozua staat, betekent:

Dit is geen flauwekul hoor. We hebben het vastgelegd

En ook de Azteken en de Chinezen getuigen er dus van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *