De Jager wil dat banken minder risico nemen

Spread the love

DEN HAAG (ANP) – Minister Jan Kees de Jager (Financiën) gaat banken beter beschermen tegen nieuwe kredietcrises. Hij wil een verbod op het handelen door een bank puur voor eigen rekening, de kapitaalbuffers gaan per direct verder omhoog en door een scheiding van activiteiten binnen een bank moet het spaargeld zo veilig mogelijk zijn.

Met de hogere kapitaalbuffers loopt Nederland voorop in de wereld, zei de CDA-minister woensdag. De eisen overstijgen die die in internationaal verband zijn afgesproken. De buffers moeten in Nederland hoger zijn omdat de financiële sector bij ons relatief veel omvangrijker is dan in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland.

De Jager kondigde woensdag een onderzoek aan naar het tegengaan van „excessieve” risico’s en het versterken van de financiële stabiliteit. Het is volgens De Jager een aanvulling op zijn eerdere plannen om het scheiden van de nuts- en zakenactiviteiten van banken mogelijk te maken in tijden van financiële crisis.

„Het risico dat een bank omvalt wordt met de strengere eisen veel en veel kleiner, maar je kunt het nooit helemaal uitsluiten. Er blijven altijd risico’s”, zei De Jager. Daarom ook heeft hij in de Eerste Kamer nu wetgeving liggen die het voor DNB en de minister van Financiën mogelijk maakt om tegen de wil van aandeelhouders in te grijpen bij een bank in nood. Dat kan zo ver gaan dat de bank wordt genationaliseerd, opgesplitst of verkocht.

Anders dan een deel van de Tweede Kamer voelt De Jager er niet voor om de grote Nederlandse banken bij voorbaat al op te splitsen in zaken- en nutsbanken. Dat kan leiden tot kleine banken die helemaal afhankelijk zijn van de spaargelden van consumenten. Die kunnen in tijden van crisis geen bijdrage leveren aan de financiële stabiliteit van de sector.

„Dan is het beter dat een bank de risico’s aan elkaar weet te verbinden. Maar we gaan wel de activiteiten scheiden om er voor te zorgen dat de spaargelden er in een crisis uitgehaald kunnen worden en zo veilig mogelijk zijn.”

Bron

We leven in tijden van angst. De grootste angst van veel mensen de laatste paar jaar betreft de wereldwijde crisis. Toch was deze crisis door een aantal partijen voorspeld, en het is opmerkelijk dat er nu met name partijen beslissen over maatregelen die deze crisis niet aan hebben zien komen.

Met name het beleid van de Jager kenmerkt zich door angst. Hogere kapitaalbuffers gaan in eerste instantie ten koste van de financiële middelen van klanten. Hypotheken zullen duurder moeten worden, spaarrentes verlaagd. Al met al zal dit een negatief effect op het herstel van de economie hebben, dus het is de vraag in hoeverre deze maatregelen op dit moment verstandig zijn. Het enige wat er mee wordt bereikt is dat er een schijnveiligheid wordt gecreëerd, maar feitelijk verandert er niet veel. Feitelijk zegt hij dat zelf ook, maar zolang de burger maar het idee heeft dat er wat gedaan wordt, is het politiek al goed.

De dupe zijn uiteraard de zwaksten in de samenleving, maar ook de hulpbehoevenden in andere delen van de wereld zullen lijden onder deze beslissing. Wie minder heeft, kan ook minder delen.

Ronduit schokkend is het wetsvoorstel waarbij de overheid de macht over een bank volledig naar zich toe kan trekken, en tegen de wil van aandeelhouders in kan gaan. Dat is je reinste dictatuur!
Laat één ding duidelijk zijn: een ambtenaar is geen bankier en geen ondernemer. De vele, vele foute beslissingen van beleidsmakers houden in een dergelijke situatie dan ook een enorm risico in voor de nationale economie als geheel, en die van investeerders in het bijzonder. Een aandeelhouder investeert in een bank omdat hij daar goede verwachtingen over heeft. Wat zal er gebeuren met het aandeel van een bank in moeilijke tijden als de aandeelhouders weten dat de minister kan besluiten om de bank te onteigenen? Dit kan mogelijk de doodsteek van de bank betekenen en een verminderde belangstelling voor banken bij beleggers betekenen. Schijnveiligheid dus.

Als gevolg van verminderde belangstelling bij beleggers wordt het voor banken moeilijker om aan geld te komen, en zeker in economisch onzekere tijden. De Jager geeft met dit signaal dan ook een compleet verkeerd signaal af!

Aandeelhouders zijn altijd uit op winstmaximalisering. Daaruit kun je eenvoudig concluderen dat wanneer de minister de macht krijgt om beslissingen te nemen tegen de wil van de aandeelhouders in, dat dit in principe altijd ten nadele van die bank, en dus haar klanten is. Dat kan geen goed teken zijn voor de economie en de klanten van de bank.

Een zinloze wet, typerend voor de eindtijd: centralisering van de macht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *