Door technologie gaan we elkaar beter begrijpen

Spread the love

Naar aanleiding van tweet die we doorgemaild kregen dit artikel

De tweet in kwestie:

nongradior: Mijn brein combineert dit interview met het woord ‘Babel’ http://t.co/y4V4XA0u

Original Tweet: http://twitter.com/nongradior/status/180399616708186112

Het artikel kunt u hier vinden.

Opmerkelijk is dat het artikel oorspronkelijk een andere titel lijkt te hebben gehad, namelijk:

We zullen technologie ook als iets goddelijks gaan zien

Dat sluit wat mij betreft beter aan bij de tweet.

Op een aantal uitspraken uit het bericht wil ik even kort reageren:

Technologie leidt de wereld gestaag naar meer intelligentie, schoonheid en vrijheid

Deze uitspraak valt wat mij betreft onder de categorie “voorspellingen van het papierloze kantoor”. ICT experts voorspelden dat we in 2000 in kantoren zouden werken waar geen papiertje meer te vinden zou zijn. Alles zou electronisch gebeuren. De praktijk in 2000 was dat de papierverkoop een record bereikte.

Een ander voorbeeld: Bill Gates voorspelde in 1981, als expert, dat 640 kB genoeg zou zijn. Inmiddels kopen we PC’s met Gigabytes en komen nog steeds te kort.

Steeds meer mensen ervaren de klemmende banden van de technologie. Er wordt van je verwacht dat je altijd en overal bereikbaar bent. Emails moeten binnen minuten beantwoord worden en ook onderweg moeten we 24 uur per dag via internet verbonden zijn. Wat een zegen zijn de hoge internationale roamingkosten voor mobiel internet, voor velen de enige drempel om ook over de grens 24/7 bereikbaar te zijn.

Stel dat Beethoven was geboren voor de uitvinding van de piano. Wat een verlies voor de mensheid zou dat geweest zijn! Om te zorgen dat de toekomstige Beethovens van de wereld hun capaciteiten en talenten kunnen gebruiken, moeten we de technologie verder ontwikkelen. Dat is een morele plicht.”

Als we het over drogredenen hebben …
Wie weet wat voor enorm muzikaal talent er geweest is voor Beethoven en de uitvinding van de piano. Wie weet was de piano wel nooit uitgevonden en missen we nu een enorm talent omdat ‘zijn’ instrument helemaal niet bestaat!

Een ander feit is dat juist door de ontwikkeling van technologie talent onderdrukt wordt, omdat alles moet passen binnen de kaders van de technologie. Kinderen zijn minder fantasierijk doordat de entertainment-industrie alle fantasie al voor heeft gekauwd.

Kinderen van kennissen van ons scoren op school keer op keer de hoogste cijfers als het om creativiteit gaat. En ze zijn de enigen in hun klas bij wie gamen en televisie kijken beperkt wordt, maar waar hun eigen creativiteit alle vrijheid krijgt.

Een ander punt is het punt van de morele plicht. Als we zien wat er met veel uitvindingen uit het verleden is gebeurd (zie atoombom hieronder), zou het wel eens de morele plicht kunnen zijn om technologische ontwikkelingen te vernietigen en niet publiekelijk te maken!

Ik voorspel dat privacy zal verdwijnen. De vraag is: wie beheert de informatie. Dictatuur komt niet door biometrie, maar door politieke keuzes. De technologie is in wezen goed.

Ten dele is dit waar. Het gaat er om hoe we technologie toepassen. Echter: de verdorven natuur van de mens zorgt er keer op keer voor dat de mens de verkeerde keuze maakt. Dat begon al in de Hof van Eden en die lijn strekt zich uit tot het heden.

Een paar kenmerkende voorbeelden uit de recente geschiedenis maken het duidelijk. Atoomsplitsing is een prachtige uitvinding die onder meer gebruikt kan worden voor het op milieuvriendelijke wijze opwekken van stroom. Het kan echter ook gebruikt worden voor het maken van atoombommen en dat gebeurde dus ook. Ook tegenwoordig zien we regimes die atoombommen willen hebben en openlijk aangeven die in te zullen zetten om andere volken compleet uit te roeien.

De slechtheid van de mens uit zich op dat moment en de consequenties, mogelijk ook voor het eigen land (nucleaire deeltjes zullen bij een grootschalige aanval wereldwijd meegevoerd worden met de wind) worden ondergeschikt gemaakt aan de eigen verdorvenheid.

Ditzelfde gaat ongetwijfeld gebeuren met biometrie. De politieke keuzes zien we nu al gebeuren, dus deze zin geeft alleen maar aan dat Kevin Kelly misschien wel veel weet van techniek, maar op politiek vlak zijn kop in het zand steekt.

Is technologie een vorm van natuur?

Het antwoord geeft aan in wat voor vreemdsoortige fantasiewereld Kevin Kelly zich bevindt. In de natuur staat alles in relatie tot elkaar. Mijn broodrooster en telefoon kunnen niet eens met elkaar communiceren.

Dat volgt steeds meer een eigen agenda. Het heeft een wil, niet in de zin van beslissingen, maar in de zin van behoeften of neigingen

Zoals een marketeer ooit zei: “De consument heeft geen behoeften, die maken wij voor hem”.

Het technium is een levenloos iets. Een levenloos iets heeft geen wil, heeft geen eigen agenda, behalve in de fantasiewereld van Kelly en tekenfilms. Waarschijnlijk in de toekomst wel, maar dat is wat anders. De ‘wil’ en de ‘agenda’ worden nu nog steeds door mensen bepaald.

Als je het opnieuw zou opstarten, zou je ongeveer dezelfde dingen krijgen

Dat is een bewijs van ontwerp, niet van evolutie!

En wij zijn er deel van, het is ons ecosysteem

Absoluut niet! Techniek beheerst zijn leven, maar gelukkig kunnen de meeste mensen nog steeds zonder! Techniek is een hulpmiddel om het leven te veraangenamen, maar zeker geen onderdeel van ons zijn.

Gelukkig maar, want technologie leidt tot vooruitgang. En tot betere mensen

De makers van de meeste SF films en series denken hier heel anders over. Technologie heeft tot nu toe alleen maar slechtere mensen opgeleverd. We zijn er steeds beter in geworden om elkaar naar het leven te staan. Overvallen worden gewelddadiger met nieuwere wapens en de politie heeft agressieve nieuwe technieken nodig om zelf nog te kunnen overleven.

Kevin Kelly heeft geen TV. Daarom heeft hij waarschijnlijk ook niet door wat er in de wereld allemaal gebeurd.

Steven Pinker heeft aangetoond dat het geweld in de wereld in de loop van de geschiedenis steeds verder afneemt, ook in de twintigste eeuw

Sorry, maar de cijfers tonen duidelijk aan dat de twintigste eeuw de meeste dodelijke was om in te leven. Nooit eerder vonden zoveel mensen de dood. Dat staat dus nogal haaks op de bewering van Kelly.

Dat die groeiende natuurkracht het goede met ons voorheeft, ziet Kelly aan de evolutiegeschiedenis van de kosmos

OK. Laten we heel, heel even aannemen dat er inderdaad evolutie is, ondanks dat de wetenschap het nog steeds niet bewezen heeft. Dan is de geschiedenis van evolutie een vooruitgang door dood en verderf. Overwinning over de rug van zwakkeren. Dat staat dus weer haaks op de stelling van Kelly dat de empathie steeds groter wordt. Als dat zo zou zijn, dan zou de evolutie stoppen.

Technologie is het gevolg van ontwerp. Op de een of andere manier koppelt hij dat aan evolutie, een proces van willekeur. Die twee sluiten elkaar dus uit.

Is dat vrijheid?

Het antwoord op deze vraag omzeilt hij heel tactisch. Hij stelt dat hij het prettig vind om continu te worden bekeken. Datzelfde ervaart een exhibitionist ook. Volgens hem zou iedereen dat hebben, maar de vele acties tegen voortgaande aantasting van de privacy geven een heel ander signaal.

Over de aantasting en inperking van de vrijheid rept hij met geen woord. Wel voorspeld hij terecht dat privacy zal verdwijnen. Feitelijk is dat al zo, want je kunt inderdaad overal gevolgd worden.

maar het wordt steeds moeilijker om het systeem plat te leggen. Dat kan niet meer.

Het systeem van technologie is heel eenvoudig plat te leggen! Recente gebeurtenissen bewijzen dat. Het Stuxnet-virus heeft de ontwikkeling van de Iraanse atoombom naar schatting met twee jaar vertraagd, en één brandje in Rotterdam zorgde er voor dat Vodafone klanten meer dan week onbereikbaar waren en last hadden van allerlei vreemd randverschijnselen.

Kernwapens?

Nee, hij heeft ten dele weer gelijk. Daar is het nog nooit mee platgelegd, omdat de regeringen die tot nu toe kernwapens hadden verstandig genoeg waren om te beseffen wat de gevolgen waren.
“Technologie wordt steeds complexer” stelt hij, en dat is gelijk het de zwakte van technologie. Hoe complexer, hoe gevoeliger voor storingen, en invloeden van buitenaf.

Twee voorbeelden:
Renault heeft grote problemen met hun handrem gehad. Dat was een computergestuurd systeem met een schakelaar. Een complexe oplossing dus voor iets wat ook heel eenvoudig met een kabeltje kan en waar storingen zelden mee voorkwamen.

De zender van Radio Europa heeft nogal wat op zijn geweten. Oude auto’s hadden nergens last van, maar bij moderne auto’s die op de Autobahn langs de zender reden stopten motoren, verschenen foutmeldingen van ABS-systemen en dergelijke. Auto’s zonder deze techniek reden echter allemaal vrolijk verder.

Ook stortte een F-16 die onbestuurbaar was geworden neer en het grootste drama gebeurde met een vrachtwagen met een electronische versnellingsbak. Door de instraling van de radiozender weigerde de versnellingsbak terug te schakelen. De vrachtwagen denderde daardoor aan het eind van de helling met doorgebrande remmen een ijssalon binnen.

Toch prettig die steeds complexere techniek!

U ziet wapens. Ik zie een fantastische technologie. Ja, alles kan militair worden gebruikt. Maar alles kan ook voor vrede worden gebruikt

Dit is een regelrechte ontkenning van de geschiedenis, en ook van de recente geschiedenis!

We hebben een wereldwijde politie nodig die conflicten oplost

Niet verbazingwekkend. En die zal er ook komen. Dat is voorspeld. We zullen één wereldregering krijgen. En die dictatuur zal het slechtste in de mens naar boven brengen. Het zal een tijd worden van ongekende wreedheid, onderdrukking en machtsmisbruik.

Alle mensen worden steeds nauwer met elkaar verbonden, waardoor we elkaar beter gaan begrijpen

Elkaar begrijpen maakt nog geen eenheid. Ik begrijp een terrorist best wel, maar dat wil nog niet zeggen dat ik het met hem eens ben of vrienden met hem wil zijn. Ik begrijp heel veel misdadigers, maar dat schept gelukkig bepaald nog geen eenheid!

om te zorgen voor regels, een goede omgeving, en afspraken over wie de zeggenschap heeft

Regels hebben nog nooit feitelijk iets opgelost, omdat ze voorbij gaan aan de slechtheid in de mens. Afspraken wie zeggenschap heeft, sluiten altijd een deel, vaak het grootste deel, van de bevolking uit.

Het opmerkelijkste staat onderaan het artikel:

Hij is op latere leeftijd christen geworden

Wat mij betreft blijkt dat uit vrijwel niets in het artikel. Hij lijkt de slechte natuur van de mens als gevolg van de zondeval te ontkennen. Hij gaat er van uit dat de mens het goede kiest, terwijl de Bijbel duidelijk leert, en de geschiedenis bewijst, dat de eerste keuze van de mens heel vaak het slechte is.

Hij spreekt met geen woord over de ethische bezwaren van klonen, hij praat pro-evolutie, hij praat over aanbidden van techniek in plaats van God, enz, enz.

Wel heeft hij gelijk dat deze ontwikkelingen toch wel doorgaan. Maar het overgeven van de macht over je leven aan een ander dan God is een opvallende naïviteit voor een christen. God voorspelde dat voor ons niets meer onmogelijk zou zijn, maar ook dat we daarmee de verkeerde keuzes zouden gaan maken. De voorafschaduwing van het uitkomen van die voorspelling zien we dagelijks om ons heen. Dan is het naïef om te veronderstellen dat we toch wel de goede keuze zullen maken. Hoe triest dat ook is 🙁

Er staat niet bij op welke leeftijd hij christen geworden is

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *