Open brief aan Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en medewerkers PGGM

Spread the love

Zojuist kreeg ik de Open brief aan Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en medewerkers PGGM van Christenen voor Israël onder ogen. Goed lezend kom je tot een aantal verbijsterende conclusies.

Nijkerk, 10 januari 2014

Onlangs kwam uw besluit in de openbaarheid om te stoppen met uw beleggingen in vijf Israëlische banken, vanwege de aanwezigheid van Joodse dorpen in wat genoemd wordt de Westbank. U bent blijkbaar van mening dat Joden daar niet mogen wonen. Wij, samen met vele honderdduizenden verontruste Nederlanders, willen u oproepen om uw besluit te herzien.

Sinds wanneer houden pensioenfondsen zich bezig met politiek. Deelname aan een pensioenfonds is verplicht voor de meeste Nederlanders. Hoe zit het met degenen die het niet eens zijn met de beslissing van PGGM. Kunnen die zonder nadelige gevolgen overstappen naar een ander pensioenfonds, of hebben zij zich eenvoudigweg te conformeren aan het besluit van een bestuur wat zich bemoeit met zaken die ver buiten hun verantwoordelijkheid vallen?

  • U als pensioenfonds schijnt de behoefte te hebben om zich te bemoeien met internationale politiek. U beperkt zich tot Israël. We hebben niets vernomen over uw beleid ten aanzien van China en Saoedi-Arabië. U belegt o.a. in de Bank of China (China bezet Tibet), en in Koninklijke Olie, die zaken doet met Arabische landen (en we weten dat het grootste deel van de Arabische landen de staat Israël niet erkent en systematisch Joden weert). Wij zijn verbaasd over uw eenzijdige verontwaardiging ten opzichte van Israël. Wat zijn de stappen die u onderneemt in terugtrekking van uw beleggingen in China of de Arabische landen? Of bent u van mening dat Joden anders moeten worden behandeld dan andere mensen?

Inderdaad gaat men er bij PGGM aan voorbij dat deze maatregel een feitelijke discriminatie van Joden inhoudt. Uiteraard zal het bestuur van PGGM hoogst verantwaardigd reageren wanneer men hen antisemitisme verwijt, maar feitelijk is dat wel zo. En het feit dat men zich blijkbaar totaal niet bekommerd om de mensenrechten in andere delen van de wereld, want daar hebben we PGGM nog nooit over gehoord, is een teken aan de wand.

  • In de onderhandelingen met de vijf Israëlische banken ging het niet alleen over hun eigen vestigingen in de omstreden gebieden, maar uw eisen gingen verder: u verweet de banken dat hun rekeninghouders actief zijn in deze gebieden. Niet meer een boycot dus van de omstreden gebieden, maar een boycot van heel Israël. Onder andere het ‘Magen David Adom’ (het Israëlische Rode Kruis) zou zijn activiteiten in deze gebieden moeten stopzetten. Hiermee impliceert u dat goede medische hulp aan de Israëlische én de Palestijnse bevolking in deze gebieden moet worden ontzegd. Verbazingwekkend voor een pensioenfonds dat de gelden van personeel uit de zorg beheert.

Sinds wanneer worden banken verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van hun klanten? Dit betekent dat we vanaf nu PGGM verantwoordelijk mogen stellen voor alle misdragingen van hun klanten? Dan vermoed ik dat het bestuur van PGGM maar beter direct hun billen uit het pluche kan heffen en een andere baan gaan zoeken, want dan zal PGGM niet lang meer bestaan.

Het meest verbijsterend is dat PGGM, denk er nog even aan dat het een pensioenfonds voor de zorgsector is, door de eis ten opzichte van het Israëlische Rode Kruis in feite eist dat de humanitaire hulpverlening aan burgers stop gezet zou moeten worden. Het ontgaat hun blijkbaar dat dat volledig haaks staat op het door hen ingenomen politieke standpunt en laat zien hoe kortzichtig en ondoordacht deze actie is.

Schoenmaker hoe je bij je leest. Laat de politiek deze politieke problemen oplossen en hou je als pensioenfonds bezig met pensioenen. Dat doen ze over de hele wereld, behalve als het om Israël gaat. Op zijn zachtst gezegd: opmerkelijk.

  • U benadrukt in de media dat uw beslissing niet voortkomt vanuit politieke druk. Dat lijkt ons vanzelfsprekend, want het Ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt uitdrukkelijk géén voorstander te zijn van een boycot. Het Israëlisch-Palestijns conflict is een intern conflict, het bestuur van de omstreden gebieden is onderdeel van de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit. Met uw inmenging en die van andere bedrijven zoals Vitens en Royal HaskoningDHV, oefent u economische druk uit op één van de partijen, om zo een door u gewenste oplossing van het conflict te forceren. U beschadigt het gecompliceerde vredesproces. Wij kunnen het daarom niet anders zien als een politieke boycot-actie tegen de Israëlische bevolking.

Als de beslissing niet voortkomt vanuit politieke druk, wat is dan de achterliggende reden? Verborgen antisemitisme? Haat tegen Palestijnse burgers aan wie nu, als het aan PGGM ligt, medische zorg ontzegt wordt?

Helaas zijn wij geen ‘klant’ van PGGM, anders zou ik direct een boycot starten en mijn premie weigeren te betalen. Dat is een ander schokkend feit. Bedrijven als Vitens en PGGM maken misbruik van hun machtspositie en mengen mij in een kwestie waar ik via mijn waterleverancier of pensioenfonds helemaal niet bij betrokken wil raken. Het zou dergelijke publieke bedrijven verboden moeten worden om dergelijke politieke standpunten in te nemen!

Gelukkig is men in Israël waarschijnlijk realistisch genoeg om te beseffen dat deze beslissingen door een klein aantal machtswellustige potentaten worden genomen en dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking nog steeds achter hen staat. Het is al erg genoeg dat de politiek zich met het bedrijfsleven bemoeit, maar het hek is van de dam nu bedrijven politiek gaan bedrijven. En daarbij ook nog eens standpunten in gaan nemen waar het grootste deel van hun klanten helemaal niet achter staat.

Laten we nooit vergeten dat Israël de enige democratie in het Midden-Oosten. Het feit dat deze bedrijven dus tegen een democratie protesteren is veelzeggend voor de dictatoriale manier waarop de leiding hun mening oplegt aan de klanten van deze bedrijven. Het is niet meer en niet minder dan een grof schandaal, schadelijk voor het vredesproces en bedreigend voor de medische zorg aan Palestijnse en Israëlische burgers en daarmee een feitelijke oorlogshandeling tegen onschuldige burgers: een misdaad tegen de mensheid.

Wij zijn graag bereid tot een gesprek met u.
Vanwege de ernst van uw actie zien wij ons genoodzaakt de volgende acties te ondernemen:

  • Wij zullen op maandagmorgen 13 januari 2014 ons bij het hoofdkantoor van PGGM verzamelen om onze diepe verontwaardiging te laten blijken. Indien nodig zullen wij onze acties in de komende weken en maanden voortzetten.
  • Wij roepen alle deelnemers van het Pensioenfonds PGGM op om bij PGGM hun verontwaardiging kenbaar te maken en druk uit te oefenen om beslissing ten aanzien van investeringen in Israël te herzien. Wij zullen zorginstellingen, kerken, vakbonden en politiek oproepen om uw selectieve verontwaardiging te veroordelen en hier consequenties aan te verbinden.
  • Wij roepen medewerkers van PGGM op om bij de Ondernemingsraad hun ongenoegen over dit onderwerp aan te kaarten.
  • Wij zullen het Ministerie van Buitenlandse zaken oproepen om zich eenduidig uit te spreken tégen de actieve boycot van Israëlische bedrijven (ook buiten de omstreden gebieden), en dit in Nederland te ontmoedigen. Daarnaast zullen wij parlementsleden en media van alle mogelijke informatie voorzien om de eenzijdigheid van uw handelen aan de kaak te stellen.

Graag vernemen wij uw reactie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *