Kinderen zullen tegen de ouders opstaan

Spread the love

En een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. (Mc. 13:12)

Een heftige tekst die dichterbij (b)lijkt dan ooit …


Kinderen mishandelen hun ouders vaker dan tot nu toe bekend was. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van TNO en Movisie naar dit verstopte probleem.
Movisie is een instituut voor kennis en aanpak van sociale vraagstukken.

De steunpunten voor huiselijk geweld krijgen jaarlijks ten minste tweeduizend meldingen van oudermishandeling binnen. Een deel daarvan is ook bij de politie gemeld, staat in het onderzoek.

Van alle 95.000 incidenten van huiselijk geweld die in 2012 bij de politie zijn vastgelegd, ging het in 10 procent van de gevallen (9500) om agressie van kinderen tegen hun ouders.

Oudermishandeling is een onderschat probleem en er heerst bij de slachtoffers een groot taboe op, constateerden hulpverleners en de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG). Dit was de reden voor het onderzoek. Er is namelijk nog heel weinig over dit fenomeen bekend.

Uit de studie blijkt dat ouders die door hun kinderen worden mishandeld, zich schuldig voelen en zich schamen. Daarom komen ze er niet snel mee naar buiten.

De werkelijke omvang van dit geweld in Nederland is niet bekend”, benadrukt Annemiek Goes van Movisie. ”Waarschijnlijk is die groter, omdat de meldingen het topje van de ijsberg zijn.

De daders van dit soort geweld zijn vooral jongens vanaf 14/15 jaar, die nog thuis wonen en die hun agressie veelal richten tegen hun alleenstaande moeder. Dit fenomeen komt voor in gezinnen uit alle lagen van de bevolking.

Langer

In het onderzoek bij de Steunpunten Huiselijk Geweld blijkt dat het geweld in 60 procent van de gevallen langer dan een jaar speelt. Volgens de ouders gaan ze onder meer gebukt onder ernstige lichamelijke mishandeling, brandstichting, manipulatie en scheldpartijen. Ook het dreigen met geweld, wapens of zelfmoord komt vaak voor. In veel gevallen spelen meerdere problemen zoals gedragsproblemen, verslaving, psychiatrische problemen en schulden een rol.

In Nederland bestaan er nog geen programma’s die zich richten op bewustwording of vroegtijdige signalering van oudermishandeling.

Volgens de onderzoekers van TNO en Movisie moeten de SHG’s en de professionele hulpverleners in de jeugdzorg, GGZ en het onderwijs, specifieker worden opgeleid in het signaleren van en omgaan met de mishandeling van ouders. Ook moeten er landelijke publiekscampagnes komen om meer bekendheid te geven aan dit probleem.

Bron: nu.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *