RK-kerk te rijk?

Spread the love

Eén van de veel gehoorde klachten van protestanten is dat de RK-kerk veel te rijk zou zijn. Vandaag verscheen een leuk bericht op nu.nl, wat uiteraard weer eens de plank finaal mis slaat.

In het artikel staat onder meer:

In 2014 haalde de Protestantse Kerk 183 miljoen euro op en de Rooms-Katholieke Kerk 52 miljoen. Een jaar eerder was dat respectievelijk 188 en 54 miljoen

Toch opmerkelijk dat de Protestantse Kerk ruim drie keer zo veel ophaalt dan de kerk die volgens haar teveel geld heeft.

Maar nu de misser:

De kop van het artikel is:

Kerken halen weer minder geld binnen

Nu zal dit ongetwijfeld in de politiek van nu.nl passen, maar ze vergeten voor het gemak dat er veel meer kerken zijn dan de Rooms-Katholieke en de Protestantse. Het artikel is dus gebaseerd op lucht, want ze weten helemaal niet hoeveel er bij al die andere kerkgenootschappen binnen wordt gehaald. Misschien zit daar wel een enorme stijging in.

Eén antwoord op “RK-kerk te rijk?”

  1. Ik zag dit in de jaren tachtig van de vorige eeuw al anders en verwachte een herstel van het Romeinse Rijk binnen de oorspronkelijke grenzen van het oude Rijk van weleer. Een Rijk dat op het toppunt van zijn macht verdeeld werd in een West- en een Oost-Romeinse Rijk. Voor de Bijbelse eindtijd verwachte ik een herstel van de twee rijken door middel van een ?huwelijk?, een unie tussen vijf toekomstige leiders uit het Westen met vijf leiders uit het gebied van het Oost-Romeinse Rijk. Dit alles heb ik in mijn boek van eenendertig jaar geleden neergeschreven. Niets ervan leek in de voorbije decennia uit te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *