RK-kerk te rijk?

By eindtijd_eu On januari 14th, 2015

Eén van de veel gehoorde klachten van protestanten is dat de RK-kerk veel te rijk zou zijn. Vandaag verscheen een leuk bericht op nu.nl, wat uiteraard weer eens de plank finaal mis slaat.

In het artikel staat onder meer:

In 2014 haalde de Protestantse Kerk 183 miljoen euro op en de Rooms-Katholieke Kerk 52 miljoen. Een jaar eerder was dat respectievelijk 188 en 54 miljoen

Toch opmerkelijk dat de Protestantse Kerk ruim drie keer zo veel ophaalt dan de kerk die volgens haar teveel geld heeft.

Maar nu de misser:

De kop van het artikel is:

Kerken halen weer minder geld binnen

Nu zal dit ongetwijfeld in de politiek van nu.nl passen, maar ze vergeten voor het gemak dat er veel meer kerken zijn dan de Rooms-Katholieke en de Protestantse. Het artikel is dus gebaseerd op lucht, want ze weten helemaal niet hoeveel er bij al die andere kerkgenootschappen binnen wordt gehaald. Misschien zit daar wel een enorme stijging in.

Leave a Reply