Meer aardbevingen

Spread the love

De laatste tijd zijn er meer verhalen dat er minder oorlogen zouden zijn, eind vorige eeuw was er dezelfde discussie over aardbevingen. Een artikel uit 1997

Ongeveer een half jaar geleden was er een ‘discussie’ tussen de bladen Christenen voor Israël Aktueel en het Reformatorisch Dagblad. CvI maakte melding van een toenemend aantal aardbevingen en het R.D. kwam met gegevens, o.a. van het KNMI, waaruit zou blijken dat het aantal aardbevingen ongeveer gelijk is gebleven. Wij maakten in Zoeklicht 17 melding van deze discussie. Een lezer uit de V.S. reageerde hier op en ik citeer uit zijn brief:

“Mij is niet bekend hoe het KNMI dit heeft onderzocht, maar hier in Amerika worden de statistieken van de aardbevingen nauwkeurig bijgehouden. Hieronder geef ik u een statistiek van het U.S. Geological Survey in Boulder, in de staat Colorado in de V.S. Uit deze statistiek blijkt dat er wel degelijk een grote toename is. Het gaat om aardbevingen met een grootte van 6 of hoger op de schaal van Richter en wel over de hele aarde. Hier zijn de cijfers van het aantal aardbevingen:

Van 1890 tot 1899: 1

Aardbevingen 1890 - 1995
Aardbevingen 1890 – 1995
Van 1900 tot 1909: 3
Van 1910 tot 1920: 2
Van 1920 tot 1930: 2
Van 1930 tot 1940: 5
Van 1940 tot 1950: 4
Van 1950 tot 1960: 9
Van 1960 tot 1970: 13
Van 1970 tot 1980: 51
Van 1980 tot 1990: 86
Van 1990 tot 1995: >100

De jaren vlak vóór de eindtijd en de eindtijd zelf zullen, volgens het profetische Woord worden getekend door aardbevingen. Deze aardbevingen zijn niet alleen oordelen, maar vooral ook waarschuwingen voor het komende oordeel!

Tijdens het sterven en de opstanding van de Here Jezus waren er aardbevingen. In de tijden van Zijn wederkomst zullen er ook aardbevingen zijn. Dat kunt u nalezen in het Bijbelboek Openbaring. In Zach. 14:5 lezen we hoe tijdens de komst van de Here Jezus op de Olijfberg deze berg door een grote aardbeving middendoor zal worden gespleten. Jesaja 29:6 spreekt mijns inziens over diezelfde aardbeving, waardoor ook al de volken die tegen Jeruzalem oorlog voeren, verjaagd zullen worden.

De Here Jezus voorzegt aardbevingen voorafgaande aan de eindtijd in Zijn profetische rede over de ‘laatste dingen’ (Mt. 24).

Let op de tekenen van deze tijd!

Bron: Het Zoeklicht 199703 – 3 mei 1997

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *