Een nieuwe sekte…

Spread the love

global warmingHet klimaatcircus heeft zo langzamerhand zo ongeveer ALLE kenmerken van een sektarische religie.

In dit artikel een korte weergave van een deel van de punten die ik signaleer.

Op de eerste plaats is het in het leven geroepen door mensen die afstand wilden nemen van religie, maar die toch niet zonder een of ander houvast in hun leven kunnen en de onbedwingbare drang voelen om “onderdeel van iets groots” te willen zijn. Gebrek aan zelfrespect? Zelfwaardering? Zelfstandigheid?

Een valse klimaatprofeet als Ed Nijpels zou door elke zichzelf respecterende christelijke kerk aan de kant zijn gezet. In het Oude Testament moesten valse profeten gestenigd worden om het volk te beschermen tegen misleiding.

Het gaat te ver om nu uit te leggen wat er theologisch gezien in het Nieuwe Testament veranderd is, maar ook daar zou voor valse profeten geen plaats in leidinggevende functies moeten zijn. Helaas zien we het in de christelijke hoek ook steeds vaker gebeuren en “fout voorgangers” die tijdelijk af worden gezet beginnen gewoon voor zichzelf.

Zo ook Edje “Raketje” Nijpels. Ondanks zijn voorspelling dat er in het jaar 2000 geen boom meer in Nederland zou staan, roeptoetert deze valse profeet nog steeds een aardig deuntje mee in mars van het klimaat, uiteraard tegen een dusdanige vergoeding waardoor hij wel in een woonboerderij met F of G label kan blijven wonen. En net zoals elke valse profeet kijgt hij voor elkaar om, als een soort moderne rattenvanger van Hamelen, een hele schare aanbidders en volgelingen te krijgen.

U weet wel… Dat gevoel om ergens bij te horen… verzuiling noemden we dat vroeger. Dat veilige gevoel om “iets goeds” te doen, al heeft de gemiddelde Nederlander geen flauw idee waar het nu werkelijk over gaat.

En ander kenmerk van de klimaatsekte is dat welk feit je ook aanvoert, er is altijd een ontkenning, of tegenargument. Er zijn foto’s waarop te zien is dat de gletsjers inmiddels groeien. Dan nemen ze gewoon een ander jaar waarop de gletsjers groter waren dan nu (want ze moeten nog groeien!) en roepen dan alsnog dat er sprake is van krimp.

Of je laat een krantenartikel zien uit 1922 waarin wetenschappers stellen dat er in 1927 geen ijs meer op Groenland zal zijn gezien de enorme dooi van de afgelopen paar jaar, en dan krijg je opeens gewoon geen enkele reactie.

Gevaarlijk wordt het als de media een partijtje mee gaan blazen in het orkest, want dan krijgen misleidende valse profeten gratis een enorm platform en ontpoppen zij zich als de werkelijke dictatortjes die ze zijn, en kunnen ze hele grote groepen ongelovigen alsnog hun wil opleggen.

Ondanks dat slechts 27% van de Nederlanders echt gelooft wat de media allemaal schrijven, en dat blijkt ook wel uit de enorme daling in verkopen van elektrische auto’s nu het voordeel verkleind is, hebben veel mensen toch ook zoiets van “Waar rook is, is vuur.”

En hebben we ook nog de dictators van NU.nl die met hun mond wel claimen open te staan voor discussie op hun dochtersite, maar ondertussen wel openlijk aangeven dat alle klimaatkritische reacties verwijderd zullen worden. We willen natuurlijk geen onrust in onze sekte, het moet wel gezellig blijven.

Op deze manier proberen de orkestleden van de klimaatsekte krampachtig om zoveel mogelijk zieltjes binnen boord te houden, want grote aantallen leveren een gevoel van macht op.

Misschien gaat het te ver om een heel rij van voorbeelden te geven, maar een paar wil ik wel noemen.

Als we een warme dag hebben, dan kun je de volgende dag, of zelfs dezelfde avond, overal lezen hoe die dag de “warmterecords” verbroken heeft. Wat men er echter NOOIT bij vermeld is dat in het verleden nog hogere temperaturen zijn gemeten op andere dagen.

Nemen we de maand juni als voorbeeld. Twee keer stond er op alle media dat die dag de warmste was sinds het begin van de metingen, maar op geen enkele site heb ik gelezen dat er in 1947 maar liefst 4 meer records waren en dat die nog steeds staan! En ook lezen we nergens dat op een dag of zeven de temperaturen maar liefst gemiddeld een graad of 10 – 15 LAGER waren dan eerdere records.

Het is logisch dat je dat niet leest, want dat zou het vertrouwen in de boodschap van de klimaatsekte onderuit halen.

Ook lees je nergens, want dat zou toch wat betekenen voor het goede onderbuikgevoel, dat er in Congo door de enorme vraag naar grondstoffen, kindslaven vanaf 4 jaar in worden gezet in de mijnen om de grondstoffen voor de accu’s van de elektrische auto te winnen. Pas nadat die signalen al geruime tijd via de diverse social media de rondte doen, komt er mondjesmaat iets over in de pers. Want tja, leg aan je dieselende buurman maar eens uit hoe jij je moreel hoog boven hem verheven voelt terwijl je weet dat de “schone” auto die je rijdt, wordt geproduceerd over de ruggen van kindslaven van 4. Die boodschap moet natuurlijk zo lang mogelijk door de PR-afdeling van de sekte stil worden gehouden.

Echt geloof kan de kritiek doorstaan. Als christen hebn ik veel tegenwerpingen gekregen en tot nu toe heb ik ze, door studie te doen, allemaal weten te pareren. Niet dat een ander daarmee direct tot geloof komt, was het maar zo’n feest, en een paar ben ik nog mee bezig. Helaas heeft ook mijn dag slechts 24 uur en wordt mijn werk door de explosie van ambtelijke regeltjes steeds veeleisender en tijdrovender.

Sekten daarentegen hebben een bepaald mechanisme om kritiek voor zichzelf te pareren. Gelukkig zijn er dan vaak wel mensen uit die sekte die dat doorzien en alsnog afhaken, maar velen niet. Eén van die tactieken is het veranderen van de naam van het probleem. Voor degenen die al wat langer mee lopen is het wel bekend. In de tijd dat Ed “Raket” Nijpels als valse profeet door de mand viel (en we daarna jaren niets van hem hoorden) was “zure regen” het probleem. Als je de kranten moest geloven smolt je zo ongeveer van elke regendruppel. Daarna kregen we “het gat in ozonlaag” wat zou uitgroeien tot enorme omvang en de halve wereld zou verschroeien. Omdat dit aansloot bij Bijbelse profetieën over het vergaan van deze wereld door vuur, sprak het ook wel wat christenen aan, maar gelukkig niet veel.

Op een mogelijke oplossing van het probleem, het feit dat wij hier op aarde zelf ook ozon produceerden, dus dat we dat op de een of andere manier in de ozonlaag zouden kunnen pompen werd nooit gereageerd. Wel werden de drijfgassen in spuitbussen en de koelvloeistoffen in koelkasten aangepast en moesten honderdduizenden airco’s van auto’s om worden gebouwd, dus de afgod mammon werd in ieder geval weer tevreden gesteld, maar hoe kritiek het probleem nou echt ooit is geweest, is mij nooit duidelijk geworden.

Daarna kregen we ontbossing. Brazilië werd er van beschuldigd de “longen van de aarde” te kappen door de enorme ontbossing van het regenwoud. Brazilië opperde een plan om daar mee te stoppen, wat zou betekenen dat de rest van de wereld een vergoeding zou betalen aan Brazilië om die longen in stand te houden. Dat ging de rest van de wereld een stap te ver, dus besloot Brazilië om het voorbeeld van de rest van de wereld te volgen en ook te ontbossen om te werken aan de welvaart van hun bevolking, dus ook dat ecologische probleem doofde als een kaarsje uit. (Saillant detail: De ontbossing in NL is in 2018 en 2019 sneller gegaan dan in de Amazone!)

En toen kregen we CO2. De aarde warmde opeens op omdat wij teveel CO2 uitstoten. De mens kreeg de schuld weer, want een zondebok is binnen een sekte natuurlijk noodzakelijk, en de natuur is wat lastig tot de orde te roepen, dus dan de mens maar weer. Bijkomend voordeel voor de sekteleiders was ook dat ze de mensen weer een zwaar juk op konden leggen om zichzelf moreel verheven te voelen.

Al vanaf het begin waren er kritische geluiden te horen voor degenen die verder keken dan hun neus lang was, maar de grote profeet Al Gore wist hoe het allemaal zat en kwam met een door een reclamebureau verzonnen campagne (aansluitend op zijn mislukte campagne om President van de VS te worden!) en publiceerde een filmpje met de titel “An Inconvenient Truth” (Een ongemakkelijke waarheid). Omdat hij toch al in de flow zat vanwege zijn campagne-activiteiten, en daardoor ook de nodige aanhangers en aanbidders had verworven, werd dit door die volgers snel opgepikt en verspreidt als zijnde de nieuwe waarheid.

Dat er ook wat kritische tegengeluiden waren, werd massaal genegeerd, want je kunt Gore nageven wat je wilt, maar campagne voeren kan hij en hij heeft ook wel iets charismatisch. En ook rond hem gebeurden de typisch sektarische dingen. Zijn volgers bekritiseerden massaal de criticasters die er op wezen dat Gore wel een leuk verhaaltje hield, maar ondertussen wel de Amerikaanse burger met het hoogste energieverbruik van de VS was, dus dat hij er toch zelf misschien niet helemaal in geloofde.

De grote doorbraak kwam echter toen de heilige schrift van de sekte uit werd gegeven: Het roemruchte IPCC-rapport… een ieder bekend, zowel aanhanger als criticaster. Het werd met een massale media-aandacht gepresenteerd als zijnde DE waarheid! Om het geheel kracht bij te zetten stonden er de namen van duizenden (ik meen 2500) wetenschappers onder die het er allemaal mee eens zouden zijn en hun handtekening onder het rapport zouden hebben gezet.

Dat er de volgende dag al een paar honderd wetenschappers hebben verklaard nooit te zijn gevraagd om hun naam onder het rapport te zetten kreeg, logischerwijze, veel minder aandacht. Opmerkelijk was ook dat de opstelling van het rapport eigenlijk zonder noemenswaardige peer review was gebeurd. Die kritiek kwam in de jaren daarna pas, en gaandeweg haakten steeds meer wetenschappers af. Ook van de zogenaamde ondertekenaars, want het is natuurlijk best leuk om je naam onder zo’n rapport te hebben staan, ook al heb je er zelf geen bijdrage aan geleverd, zolang het wat op kan leveren.

In de loop der jaren groeide de kritiek, en kwam zelfs naar buiten dat een aantal als feiten gepresenteerde zaken in het rapport gewoon hartstikke fout waren. Maar de toon was gezet, de aarde zou ten onder gaan aan onze CO2-uitstoot, dus de overheden hadden weer een heerlijk middel om belasting te kunnen heffen. Maar toen kwamen de geluiden dat het met die veronderstelde opwarming nogal mee viel. Het bleek “opeens” dat de gementen temperaturen wel hoger waren, maar dat dat mede kwam omdat de meetstations die op moeilijk bereikbare plekken stonden, zoals ijsvlakten, weg waren bezuinigd tijdens de kredietcrisis. Sommigen waren gewoon kapot gegaan, en er was geen geld om ze te repareren, dus die metingen werden eenvoudigweg niet meer meegenomen, waardoor er een schijnbare opwarming optrad, maar geen feitelijke.

Vervolgens bleek dat op een aantal plaatsen in de wereld de temperatuur juist daalde, iets wat door een aantal kritische wetenschappers al wel was voorspeld, maar – geheel in de sektarische traditie – werden die werden belachelijk gemaakt door “wetenschappers van naam”. Iedereen die een beetje op de hoogte is van de wetenschappelijke wereld weet dat in de geschiedenis vaker gebeurd is. Een wetenschapper is zelfs door zijn mede-wetenschappers in een gekkenhuis werd opgesloten omdat ze er van overtuigd waren dat hij niet spoorde. Later bleek hij gelijk te hebben…

De marketingdeskundigen van de sekte kwamen dan ook snel tot de conclusie dat ze een fout hadden gemaakt door de mensen voor te spiegelen dat er sprake zou zijn van “opwarming” en dat vanaf dat moment beter de algemene term “klimaatverandering” gebruikt kon worden, want daar kun je zo lekker alle kanten mee op. En de gehele sekte nam de term binnen een week over, zich nooit afvragend waar die wijziging voor nodig was. Opwarming zou toch opwarming moeten zijn? En klimaatverandering is toch eigenlijk iets van alle tijden? Het klimaat is constant aan verandering onderhevig, dus dat de term feitelijk het hele fundament onder de sekte vandaan haalt, lijkt geen van de volgelingen te beseffen, want ze nemen de term allemaal klakkeloos over.

Ondertussen groeide de aanhang van gelovigen tot ongekende omvang, vooral door de eenzijdige berichtgeving in de media en de luiheid van mensen om zelf dingen te onderzoeken. Blijkbaar is deze Bijbelse opdracht met de ontkerkelijking ook met het badwater weg gespoeld, want ik zie nauwelijks nog mensen die kritische vragen durven stellen, maar des te meer mensen die als een rat achter de “Pied Piper” aan huppelen.

Net zoals bij elke sekte, beginnen nu heel langzaam wat tegenbewegingen op gang te komen. En net zoals bij elke sekte wordt je als ongelovige weg gezet als “ignorant”, “klimaatontkenner”, “gek”, of andere behoorlijk kwetsende termen.

Een ander “ontkracht” feit is de “97% van de wetenschappers”-term die binnen de sekte zo graag gebruikt wordt ter verdediging van het vermeende eigen gelijk. Jensen legt in een uitzending, één van de laatste die hij mocht uitzenden via de commerciële omroep (want kritiek kan ook slecht voor de commercie (mammon) zijn, dus dat willen ze niet teveel!), uit hoe die 97% tot stand is gekomen. Dat blijkt uiteindelijk om een groepje van 17 mensen te gaan. Ja, u leest het goed… 17 mensen, zeventien mensen!

Op basis van slechts 17 mensen is deze “stelling” tot stand gekomen. Een dramatisch voorbeeld van het absoluut onwetenschappelijke karakter van de hele klimaatsekte. Omdat het stuk al veel langer is geworden dan eigenlijk mijn bedoeling was, daag ik u uit om dit feit zelf te controleren…

Maar als we de 97% serieus nemen, en er zijn 30.000 wetenschappers die op dat moment aangaven dat ze niets geloven van de klimaathysterie, dan betekent dat dus dat de klimaatsekte meer dan 1.000.000 namen zou moeten kunnen noemen van wetenschappers die er wel achter staan. Het zal u niet verbazen dat we nog steeds op antwoord wachten…

Een mooi voorbeeld van het sektarische gedrag dichterbij huis is het feit dat het “klimaatakkoord” nog even snel door de Eerste Kamer moest worden geschopt, omdat bij de verkiezingen was gebleken dat een meerderheid van de bevolking er niets van gelooft. Geheel op sektarische wijze steekt men dan niet de hand in eigen boezem, maar dan is de burger dom, ignorant en voeren ze op slinkse wijze alsnog uit wat zij willen. Dat dit tegen elk democratisch beginsel in gaat maakt op dat moment uiteraard ook niet uit, want dictatoriaal gezag is ook één van de typische kenmerken van de meeste sektes. Er is één alwetende, allesbeslissende leider, of in een wat gunstiger geval, een klein groepje wat uiteraard is samengesteld uit de typerende ja-knikkers die we nu ook in het kabinet zien zitten. Vaak worden zij ook, en niet degene die werkelijk de touwtjes in handen heeft, naar voren geschoven als spreekbuizen. Dat geeft hen enerzijds een misplaatst gevoel van enige importantie, en schermt anderzijds de werkelijke beslissers achter de schermen keurig af.

Gekke is dat veel mensen pas kritisch worden als het hun eigen portemonnee raakt, en dat is ook zo bij de klimaatsekte. Niemand viel er over dat de “klimaatonderhandelaars” massaal met vliegtuigen de wereld over reisden van de ene naar de andere klimaatconferentie. Dat ze ter plaatse massaal gebruik maakten van echte limousines, soms zo massaal dat die in de buurlanden gehuurd moesten worden. Dat er tijdens een week conferentie net zoveel energie werd verbruikt als een gemiddelde Belgische stad in een heel jaar deed ook slechts bij een enkeling de wenkbrauwen fronsen, maar toen duidelijk werd dat de maatregelen ons als burger tienduizenden euro’s gaan kosten werd een – nog steeds beperkte groep – wakker.

Eén van de feiten die namelijk nog steeds niet goed naar buiten is gekomen, is dat ook huurders wel degelijk mee gaan betalen aan deze maatregelen, dus de huurders vinden het wel best, en ik lees opmerkingen als “ja, maar ga niet investeren in een huurhuis” zijn legio. Maar iedereen die 1+1 bij elkaar op kan tellen kan op de vingers van één hand na rekenen dat er geen enkele verhuurder is die de massale investeringen op kan brengen zonder dat daar op de een of andere manier een compensatie tegenover komt te staan, dus ook de huurder komt aan de beurt, en dat is in het klimaatakkoord te lezen.

De sekte hanteert nu echter de stelregel dat je beter geen onrust kunt zaaien als je je plannen nog geaccepteerd moet krijgen, dus worden bepaalde feiten nog even onder de pet gehouden. Maar geloof me: Huurders komen ook aan de beurt, want we zullen allemaal bloeden voor de plannen van deze sekte.

Een laatste typische sektarische trekje wat ik aan wil kaarten is de opbrengst. Voor de meeste sektes maakt de uiteindelijke opbrengst niet uit, het gaat met name om het goede gevoel nu. Vele aanhangers hebben dat goede gevoel nu… Er gebeurt eindelijk iets, dus we doen iets goeds, we zijn goed bezig. Als de criticasters de opbrengsten uitrekenen dat de opbrengsten nihil is, is een veel gehoorde reactie “Maar we moeten toch ergens beginnen?” Dat het verstandiger zou zijn om de investeringen elders te doen, komt niet eens in hen op.

Een ander sektarisch trekje van de klimaatsekte is de schade die het aan anderen toebrengt. Ook dat is niet belangrijk, want de sektaristen hebben per slot van rekening de wijsheid in pacht. Wat elektrische rijders graag uitdragen, en wat je nu ook in commercials van grote banken ziet (ABN) is hoe “groen” ze wel niet bezig zijn. Dat er in Congo kindslaven vanaf 4 jaar, met een levensverwachting van 20, voor hun “groene gevoel” in een hel leven is een bijzaak waar men maar al te graag de ogen voor sluit. Het ego voorop marcheren deze groene “soldaten” letterlijk over lijken. Op de eerste plaats om hun eigen voordeel te halen en lekker goedkoop, gesubsidieerd, te rijden, en op de tweede plaats om hun ego te promoten naar hun klanten toe hoe goed ze wel niet bezig zijn.

De meeste elektrische rijders die ik gevraagd heb komen in een 1-op-1-gesprek met het volgende antwoord:”Goedkoper kan ik niet rijden” en als tweede “de klanten zien graag een groen imago.” In het belang van de kindslaven van Congo roep ik iedereen dan ook op om deze gruwelijke mythe te doorbreken!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *