Verwarrende tijden en boerenprotesten

Spread the love

boerenprotestenWe leven in “spannende tijden” zoals sommigen zeggen. Boerenprotesten, een stilgelegde bouwsector, stikstof als nieuwe hype. Verwarrende tijden zijn het meer, maar tegelijk zijn er veel herkenbare signalen voor wie zich verdiept in de oude profetieën. De oude profetieën zijn niet geliefd, vaak zelfs gehaat. Ook dat is niets nieuws, maar zij blijken een haast onuitputtelijke bron van inzicht te zijn voor degenen die zich er in verdiepen.

Boerenprotesten en klimaat

Om gelijk maar het “spannendste” onderwerp bij de kop te pakken… klimaat en de daaruit voortkomende boerenprotesten. Dagelijks worden we overspoeld door doemberichten over de staat van het klimaat en wordt ons een schuldgevoel aangepraat over elke ademteug die we nog durven nemen.

CO2, stikstof, vergunningen, bouwprojecten die stil liggen, boerenprotesten, de bouw die volgt, vissers die volgen, leraren, verplegend personeel, pensionado’s, het domineert het nieuws van de laatste weken. Een nieuwe hype is geboren! Een revolutie lijkt aanstaande. In midden in al dit tumult gaat het kabinet rustig “op reces”.

Switch

Om even in de recente geschiedenis te blijven (en daarmee alle leugens over zure regen en dergelijke negerend) hebben we het laatste jaar een switch gezien van CO2 naar stikstof. De timing was opmerkelijk. De diesel zit in het spreekwoordelijke “verdomhoekje” omdat hij zo vervuilend zou zijn, maar toen tests uitwezen dat diesels minder CO2 uitstootten dan benzinemotoren, stond de geloofwaardigheid van de klimaatbeweging en politici op het spel.

Als een konijn uit de hoge hoed van een tovenaar was daar opeens een stikstofprobleem, want het bleek dat diesels wel iets meer stikstof uitstoten dan benzinemotoren.

En daarmee was er opeens een heel nieuw probleem. Stikstofdepositie. Geen enkele normale Nederlander had er voor de boerenprotesten van gehoord, maar de volgende onafwendbare ramp stond voor de deur en er moest keihard ingegrepen worden.

Met name de boeren werden hard, keihard getroffen en kwamen massaal in verzet. Diverse provincies, die nog strengere regels bleken te hanteren dan de al onmogelijke regels van de landelijke overheid, draaiden de maatregelen terug en gunden de boeren wat ademruimte.

Maar ondertussen kwam ook de bouw krakend en piepend tot stilstand. Een ondernemer in grondverzet kwam op televisie. Zijn personeel doet “wat klusjes op de zaak” Feitelijk zitten ze thuis. Vanmorgen een item op het journaal. Vorige week kwamen we installateurs en bouwvakkers tekort. Opeens zitten er honderden zitten thuis. En het kabinet is “op reces”.

Stikstofdepositie

Een vreselijk woord wat bij bouwers en boeren als een zwaard van Damocles boven hun hoofd bungelt. En wat aanleiding was voor de boerenprotesten en komende bouwprotesten. Maar wat is het nou eigenlijk? En waarom is het een probleem?

 1. Het is de hoeveelheid “stikstof” die neer mag dalen op het land. Grote knelpunten zijn de zogenaamde “Natura 2000” gebieden.
 2. In mijn opinie is de tweede vraag niet juist. Het is namelijk geen echt probleem, maar een verzonnen probleem.

Voor de “Natura 2000” gebieden, waar we er maar liefst 160 van blijken te hebben in Nederland, heeft onze regering strenge regels gesteld voor de stikstofdepositie. Er mag maximaal 0.05 MOL per hectare per jaar neerslaan… in Nederland.

Cijfers

Verdiep je je een beetje in de materie, dan blijkt het geheel weinig meer dan een aaneenschakeling van cijfertjes te zijn. Het RIVM doet de metingen en één van de klachten van de boeren is de onbetrouwbaarheid van die metingen.

Vervolgens komt er, naar aanleiding van de boerenprotesten, een politicus op de radio die verklaard dat er inderdaad veel te weinig meetpunten zijn en dat de metingen ook nog eens een “bepaalde mate van onnauwkeurigheid bevatten”. Duik je daar dieper in, dan blijkt de foutmarge maar liefst ergens tussen de 70 – 100% te zijn!

Geen enkele serieuze wetenschapper zou op een dergelijke basis uitspraken durven doen!

Stel dat u bij de dokter komt en op de weegschaal moet staan en de dokter vervolgens stelt dat u “ergens tussen de 50 en 100 kilo” weegt. Zou u zo’n arts serieus nemen?

Verschil in regelgeving

Een tweede probleem wat door de boerenprotesten duidelijk is geworden, is een groot probleem. Luchtvervuiling houdt zich niet aan grenzen. De metingen in de grensstreken zullen dus ongetwijfeld ook stikstof meten die uit Duitsland komt, en daar zit een gigantisch probleem, want de Duitsers blijken HEEL andere waarden te hanteren voor dezelfde natuurgebieden.

En niet zo maar andere waarden, maar een factor 400 andere waarden! Duitsland hanteert namelijk 20 MOL/ha/jr.

De gevolgen zijn te zien in een korte reportage op TV Oost. Nederlandse boeren kunnen geen kant op en direct over de grens worden megastallen de grond uit gestampt… grenzend aan hetzelfde Natura 2000 gebied als de Nederlandse boer.

De provincie Overijssel betaald vele miljoenen om boeren te verhuizen. Een kilometer verderop kunnen boeren doen wat ze willen. Grenzend aan hetzelfde Natura 2000 gebied…

Falende media

De hele berichtgeving in de media over de boerenprotesten is haast lachwekkend als het niet zoveel hardwerkende Nederlanders zou treffen. Journalisten moeten zich echt schamen!

Naast alle foutieve berichtgeving en koppen vol suggesties, worden er ook feitelijke tegenstrijdigheden en onwaarheden verkondigt. Volgens het ene medium zijn boeren verantwoordelijk voor 40% van de stikstofdepositie, terwijl een ander doodleuk 70% noemt.

De NOS maakt het nog bonter door een poging te wagen om uit te leggen waarom Nederlandse boeren zo in een dwangbuis zouden moeten. Een uitleg die bij nader inzien geen stand blijkt te houden, maar hoeveel luisteraars nemen de moeite om het sommetje zelf te maken?

Het sommetje

En de NOS valt WEER eens lelijk door de mand. De NOS heeft in het 18 en 20 uur journaal gezegd:

“Wij kunnen in Nederland de drempelwaarde niet verhogen naar Duitse waarden, want Duitsland is veel groter en de boeren wonen verder van elkaar”

Een volkomen idiote redenatie, want de betreffende waarden zijn per oppervlakte per jaar! Dat heeft dus NIETS te maken met de oppervlakte van het land of de afstand tussen de boeren (die in Duitsland vaak echt niet groter is dan in Nederland, zoals onlangs ook bleek uit de reportage van TV Oost!)

De waarden die nu gehanteerd worden:
NL(schrik niet!): 0,05 MOL/ha/jr
D: 20 MOL/ha/jr

Dat is een factor 400!

Maar laten we voor de grap eens de belachelijke NOS-redenatie volgen.

NL heeft een oppervlakte van 41.543 km2.
D zou dus volgens de NOS redenatie een oppervlakte moeten hebben van 16.617.200km2

Duitsland heeft echter een oppervlakte van slechts 357.121km2, dus geen 400 keer zo groot, maar slechts 8,5 keer zo groot.

Als de boeren verder uit elkaar zouden wonen, dan mogen er maximaal 543.260 boeren zijn om dat te compenseren voor een gelijkwaardige uitstoot.

Er waren in 2015 in NL 63.913 en in Duitsland ruim 280.000. Dat is grofweg de helft van wat zou mogen om de 20 MOL volgens de NOS te rechtvaardigen en te compenseren voor de grotere afstand.

Op basis van deze redenatie van de NOS kunnen we dan misschien niet de 20 MOL/ha/jr hanteren, maar dan toch zeker wel 10 MOL/ha/jr voor de landbouw.

Dat is nog altijd een factor 200 hoger dan we nu hanteren, dus de NOS geeft de boeren groot gelijk dat zij protesteren!

De rol van de media

De rol van de media is de laatste weken dubieuzer dan ooit gebleken, maar daar schrijf ik morgen een artikel over omdat dat nu te veel afwijkt.

Malieveld was afspraakEén puntje wil ik nu al aankaarten. Diverse media hebben in hun berichtgeving geschreven dat de boeren zich niet aan de afspraken zouden houden omdat zij het Malieveld op gingen. Dit bericht van de gemeente Den Haag bewijst dat dat wel degelijk was afgesproken!

En gezien het tijdstip van de tweet (04:35) waren die afspraken dus vooraf wel degelijk gemaakt!

Bron: Twitter gemeente Den Haag

Falende overheid

De overheid faalt op enorme wijze in de aanpak van dit hele probleem. Na de boeren komen ook de bouwers in verzet en voeren op 30 oktober actie. Naast de vermeende stikstofproblematiek, waardoor in één klap 117 bouwprojecten stil werden gelegd, hebben zij als het om transport van grond gaat, opeens ook te maken met “PFAS”. Het gaat nu te ver om dat ook uit te diepen, maar het komt er op neer dat er in een week tijd opeens honderden mensen thuis zitten, en bedrijven in hun voortbestaan worden bedreigd.

Het is nogal een stelling om te stellen dat de overheid faalt, maar ik ga mezelf verdedigen.

 1. Grote verschillen in regelgeving
  De regelgeving omtrent stikstof is in iedere provincie anders. Dat kan niet, er moet dan ook één lijn getrokken worden.
 2. Nog veel grotere verschillen in regelgeving
  De regelgeving in Nederland is 400x zo streng als in Duitsland, terwijl een deel van de gemeten stikstofdepositie in Nederland, uit Duitsland komt waaien.
  Door de ruime regelgeving in Duitsland mogelijk zelfs een groot deel!
 3. Te weinig meetpunten
  Beleid is gebaseerd op meetmethodes met veel te weinig meetpunten, de politiek erkent dat, maar weigert tot nu het beleid aan te passen, waarmee ze impliciet zelf erkennen te falen.
 4. Onacceptabele onnauwkeurigheid
  Het beleid is gebaseerd op meetgegevens met een onzekerheidsfactor van 70-100%.
  Dat is ronduit onacceptabel!
 5. Reces
  En als klap op de vuurpijl gaat het kabinet doodleuk “op reces” terwijl bedrijven aangeven dat het water hen aan de lippen staat. Een land in nood en de regenten liggen ergens aan een zonnig strand
 6. Woningnood
  Er is een gigantische woningnood in Nederland en de bouw wordt stilgelegd terwijl de bevolking groeit.
 7. Koning steunt boeren
  De koning steekt de boeren een hart onder de riem door hen te steunen, volgens dit artikel in Nieuwe Oogst.
 8. Beleid is juridisch onhoudbaar
  Aldus een artikel op Cirrus. Het beleid is vooraf niet goed afgewogen en overwogen!

Er is meer!

Dit zijn 8 punten, maar er is meer! De houding van met name twee betrokken overheidsfunctionarissen heeft mij persoonlijk nogal tegen de borst gestuit. Ik noem eigenlijk liever geen namen, maar in dit geval ontkom ik er niet aan. Carola Schouten en Henk Staghouwer.

Carolo Schouten is minister van Landbouw van de Christunie en Henk Staghouwer is van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Carola Schouten

Carola SchoutenDe hele aanpak van de problematiek rond de boerenprotesten is elke politicus onwaardig. Eerst wordt aangekondigd dat er verregaande maatregelen genomen moeten worden, maar na de boerenprotesten geeft zij zichzelf zes weken de tijd om met oplossingen te komen.

Vervolgens blijkt dat diverse provincies, een lagere overheid, daar lak aan hebben en gewoon hun eigen plan trekken en de duimschroeven nog even wat strakker aandraaien. Daarop volgen protesten bij de diverse provinciehuizen en draaien een aantal provincies de maatregelen voorlopig terug.

Maar Schouten moet erkennen dat provincies, tegen de gemaakte afspraken in, nog steeds de macht hebben om boerenbedrijven de nek om te draaien en gedwongen sluitingen worden niet uitgesloten.

Dit staat natuurlijk haaks op eerdere uitspraken en deed mij denken aan Jacobus 5:12b.

De blijvende onduidelijkheid. Beleid wat, zoals hierboven beschreven, gebaseerd is op onbetrouwbare gegevens (en de enorme consequenties voor de boeren) zijn allemaal zaken die een doorlopend falen laten zien.

Een christen onwaardig. Jezus leerde duidelijk dat mensen boven regeltjes gaan en dat de mens is aangesteld als beheerder van de schepping. Hoe kan een christin zich dan zo opstellen tegenover de boeren?

Ook haar kameroptreden tegenover Thierry Baudet in deze periode vind ik stuitend. Een arrogante houding, en geen spoortje van het ‘de ander uitnemender achten dan jezelf’.

https://youtu.be/efMakrUVQNw

Henk Staghouwer

Henk StaghouwerOok bij deze regent en speler in de provinciale boerenprotesten, speelt arrogantie de boventoon. Ondanks de goede voorbeelden van andere provincies, hield deze regent voet bij stuk en weigerde de maatregelen voorlopig te schrappen.

Sterker nog, ik meen dat hij degene was die stelde dat die andere provincies de maatregelen nu voor de show wel schrapten, maar dat ze die een week later weer gewoon zouden laten gelden. Wat overigens niet het geval was.

Groningen liet zich op alle mogelijke manieren van zijn slechtste kant zien. De boeren moesten uren wachten en kregen vervolgens nul op rekest. Die behandeling en de wanhoop die de boeren toch al hadden zorgden er voor dat één van hen een klein tikje uitdeelde tegen de deur en de deur “forceerde”.

Vervolgens liet de politie de boel escaleren door als eerste te gaan slaan en ook nog eens verboden bovenhands sloeg met een wapenstok.

Als klap op de vuurpijl weigerde de provincie om diverse partijen de schade te laten herstellen, maar men wist voordat er offertes op waren gevraagd alvast te melden dat de schade aan de voordeur en wat glas in lood, een verbijsterende € 13.000,= zou zijn.

Bovendien nog een leugen, want een Fries bedrijf wat achter de boeren staat had aangeboden om de schade kosteloos te herstellen, dus feitelijk was de schade € 0,=

Op kleinere schaal zien we hier hetzelfde. Arrogantie, regentengedrag. Allemaal zaken een christen onwaardig. Waarom niet gewoon, zoals andere provincies, de boeren als gelijke behandelen en met hen rond de tafel gaan? Waarom niet nog eens naar de gehanteerde normen kijken en je afvragen waarom die zo nodig 400x zwaarder moeten zijn. Laten we daarbij niet vergeten dat Groningen ook nog eens aan Duitsland grenst!

Natura 2000

Tot slot nog wat opmerkingen over de Natura 2000 gebieden, een naam die door de boerenprotesten ook bij veel mensen bekender is geworden. Ook daar is de laatste tijd door experts de nodige kritiek op gekomen. We schijnen maar liefst 160 van die gebieden te hebben, maar volgens experts zijn sommige zo klein dat ze de naam niet eens waardig zijn en die zouden dus gewoon geschrapt moeten worden.

Een nog meer verbijsterend artikel was het artikel waarin door een expert wordt gesteld dat het huidige natuurbeheer eigenlijk nergens op slaat. We beschermen een natuur die de onze helemaal niet is. De laatste oerboom blijkt in 1871 te zijn gekapt en daarmee is de oorspronkelijke Nederlandse natuur volledig uit ons land verdwenen!

Wat natuurbeschermers nu beschermen is een door boeren aangelegd cultuurlandschap en heeft niets met natuurbescherming te maken. Eigenlijk houden ze zichzelf, en de hele Nederlandse samenleving dus voor de gek!

Conclusie

We zijn te ver doorgeslagen in het hele “natuurbeleid”. Zo ver dat de boerenprotesten het eerste gevolg waren. Op het moment dat mensenlevens in het geding komen (de vader van één van de leiders van de boerenprotesten heeft zich half oktober 8 jaar geleden opgehangen vanwege het landbouwbeleid!), bedrijven failliet dreigen te gaan, mensen hun baan kwijt dreigen te raken, en het beleid mogelijk leidt tot een crisis die vele malen groter is dan die uit 2008, dat faalt het beleid en hebben we een afgod gemaakt van het natuurbeleid.

De geschiedenis biedt geen enkele rechtvaardiging voor de waanzin waarmee we nu omgaan met het milieubeleid. Vele malen strenger dan alle ons omringende landen en die zijn al vele malen strenger dan alle landen buiten Europa!

Het klimaat en de vermeende menselijke invloed er op, zijn gemaakt tot een afgod met het gruwelijkheidsniveau van Moloch. Mensenlevens worden ten onrechte geofferd op het altaar “milieu”. Empatieloze regelneven maken mensenlevens en gezinnen kapot ter bevrediging van hun eigen denken.

Een mens gaat echter altijd boven een dier of het milieu, dus dit beleid moet nu echt stoppen!

Bronnen (onder meer):
RTV Oost
Cirrus
Rijksoverheid
De Telegraaf
Youtube
Nieuwe Oogest
Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *