Factcheck: Biomassa is CO2 neutraal

Spread the love

biomassa CO2 uitstootEen veel gehoord argument voor het gebruik van biomassa is dat het CO2 neutraal zou zijn. Is dat zo? CO2-uitstoot is een hype geworden. Van alle auto’s en apparaten moet het bekend zijn en gepubliceerd, en nu is biomassa een hot item.

De afgelopen tijd hebben we veel bronnen bekeken en beluisterd, die we niet eens meer allemaal weten, maar we kunnen er wel een conclusie uit trekken. Veel zijn makkelijk te vinden via internet, een aantal noemen we in de tekst.

Wat is biomassa?

Even kort door de bocht: Hout.

In feite is een biomassacentrale niets anders dan een grote houtkachel. Zo ruiken ze ook, er komt ook de typerende houtrook uit de schoorsteen. Dit schrijf ik mede omdat ik op nog een 100 meter afstand van een kleine biomassacentrale woon, die wordt gebruikt om zwembadwater te verwarmen.

Wat mij de laatste paar weken opvalt is, dat ik hem al een tijdje niet meer ruik. Ook niet als ik er langs loop, en ook de typerende houtrook is niet meer zichtbaar. Waarschijnlijk heeft de omgeving toch geklaagd. En terecht, want er wordt al tijden gesproken over een verbod op houtkachels, vuurkorven en zelfs BBQ’s!

De feitelijke situatie

Is echt belachelijk als je wat verder kijkt. De overheid heeft inmiddels 11 MILJARD uitgegeven aan biomassacentrales. Hoe is het mogelijk dat een overheid die nadenkt over een verbod op houtkachels, wel 11 miljard spendeert aan … houtkachels?

De voorstanders roepen dan dat er enorme filters op biomassacentrales zitten die de schadelijke stoffen opvangen, maar toch klagen omwonenden steen en been over gezondheidsklachten als hoofdpijn, keelpijn, prikkende ogen, en dergelijke.

Een echtpaar uit Arnhem doet hun verhaal in het programma De Hofbar. Zij hebben met anderen fijnstofmeters in en rond Arnhem geplaatst, en dan blijkt uit de meetresultaten opeens niets meer van al die filters.

Olof van der Gaag spreekt in hetzelfde programma als woordvoerder van een consortium van voorstanders, onder andere het bedrijf Vattenfall, wat driftig reclame maakt met hun “milieuvriendelijkheid”.

CO2

is jarenlang HET speerpunt geweest van de milieubeweging. Inmiddels is wel duidelijk dat ook deze leugen, na onder meer zure regen en drijfgassen, niet meer houdbaar is, dus de aandacht is nu verlegd naar stikstof. Vreemde is alleen dat dat alleen in Nederland een probleem blijkt te zijn.

Fijnstof, stikstof

Is een heel ander verhaal, en daar wordt niet teveel aandacht aan gegeven, hoewel steeds meer studies aantonen dat met name fijnstof verantwoordelijk is voor heel veel gezondheidsklachten. Het is logisch dat daar weinig aandacht voor is vanuit de milieubeweging, want dat raakt sectoren waar de milieubeweging zelf maar al te graag gebruik van maakt, zoals luchtvaart en elektrische auto’s.

Een opstijgend commercieel lijntoestel stoot, afhankelijk van zijn formaat, een hoeveelheid fijnstof uit die overeenkomt met de uitstoot van tussen de 500.000 en 1.000.000 vrachtwagens. Dat de luchtvaartsector daarmee verreweg de vervuilendste sector is op dat gebied mag duidelijk zijn. Ook qua stikstof ligt de uitstoot vele malen hoger dan men nu in de cijfers laat zien.

Tot nu toe wordt er voor de uitstoot van stikstof namelijk alleen rekening gehouden met de uitstoot van de eerste 900 meter en die hoogte heeft een vliegtuig al snel bereikt. Maar daarna gaat het rustig verder met het uitstoten van van alles, waaronder stikstof. Dit wordt echter niet meer mee gerekend, terwijl het uiteindelijk ook wel op aarde neerdaalt.

De gebruikte gegevens zijn dus inderdaad gemanipuleerd. Dat de milieubeweging daar hypocriet in is blijkt ook wel uit het feit dat bij één van de laatste “klimaattoppen” maar liefst 1400 privéjets aankwamen om deelnemers te brengen.

Terug naar CO2.

Biomassa… CO2 neutraal. De simpele gedachte hier achter is dat een boom die verbrand wordt, net zoveel CO2 uitstoot bij verbranding als hij tijdens zijn hele leven op heeft genomen. Natuurlijk moet je dan wel een nieuwe boom planten om die CO2 weer op te nemen. Tot zover gaat het goed, maar dan kijken we even verder.

De boom in kwestie moet omgezaagd worden… CO2 uitstoot. Dit gebeurd veelal met zwaar materieel, dus… veel CO2 uitstoot. Het hout moet worden gedroogd in een oven, want wachten duurt te lang… CO2 uitstoot. Dan moet het hout verwerkt worden tot pellets… CO2 uitstoot. En dan laat ik de transportbewegingen nog even achterwege…

Het personeel en apparatuur moeten naar het bos gebracht worden. Elke dag op en neer rijden, want OV is meestal niet in de buurt, de bomen vervoerd naar de verwerkingsplaats en daarna weer naar de biomassacentrales…

Ook blijkt de Nederlandse voorraad niet toereikend te zijn, dus importeren we veel hout uit het buitenland. De rijkste man van Estland is op deze manier de rijkste man van Estland geworden. Dat hout moet natuurlijk wel hier naar toe komen, dus wordt over duizenden kilometers vervoerd met vrachtwagens en/of binnenvaartschepen… heel veel CO2 uitstoot.

De theorie CO2-neutraal klopt dus in beginsel wel. De praktijk wijst echter uit dat er veel, heel veel handelingen omheen gebeuren die veel CO2 uitstoot veroorzaken. Die uitstoot wordtIs niet gecompenseerd.

Terugverdientijd

Een boom doet er een leven lang over om de CO2 die hij op heeft geslagen op te nemen. Dat kan, afhankelijk van type boom, een paar jaar duren, maar ook decennia in beslag nemen.

Als je de takken van een knotwilg afzaagt en verbrand (zonder verdere tussenkomst!), is die CO2 een jaar of twee jaar later gecompenseerd. Neem je echter een boom die 60 jaar oud is, en dus ook weer 60 jaar nodig heeft om zo groot te worden, dan duurt het 60 jaar voor die CO2, die in een uurtje bij de verbranding vrij komt, te compenseren.

En ook dan geldt dat de boom eigenlijk direct, zonder verdere tussenkomst, de centrale in zou moeten.

De terugverdientijd van biomassa kan dus behoorlijk lang zijn!

Herplanten

En andere eis is dat er voor elke gekapte boom die de biomassa in verdwijnt een (zelfde?) boom terug wordt geplant: herplanten.

En nu hebben we opeens met bijzondere wetgeving te maken. Gemeenten mogen in Nederland alleen bomen kappen als daar bomen voor terug worden geplant. Tenzij de bomen worden gekapt voor biomassa! Dus uitgerekend bij de toepassing waar herplanten van bomen essentieel is om de CO2-neutraliteit te waarborgen geldt geen plicht tot herplanten.

Wat zien we dan ook in de praktijk? Overal zijn gemeenten die nu in een razend tempo aan het kappen zijn geslagen. De verkoop van deze bomen levert namelijk veel geld op. De ontbossing gaat in Nederland momenteel sneller dan in het Amazonegebied!

Dus gemeenten beuren aanzienlijke bedragen voor het (laten) kappen van deze bomen voor biomassa, maar planten niets terug omdat zij vinden dat het geld elders beter besteed kan worden. Aan overtollige ambtenaren bijvoorbeeld. Maar herplanten gebeurt slechts mondjesmaat.

In Amsterdam is men massaal aan het kappen geslagen, met de belofte dat er “ooit” meer “groen” voor in de plaats zal komen. Hoe vaag wil je het hebben? Het vervangen van bomen door “groen” betekent echter zeker niet dat dit groen dezelfde hoeveelheid CO2 op kan en zal nemen dan de bomen die weg zijn gehaald.

Metingen

Naast de bewoners uit Arnhem zijn er natuurlijk veel meer metingen en berekeningen gedaan. Grofweg blijkt uit die metingen dat de biomassacentrales 20% meer vervuilen dan de als “vervuilend” bekend staande kolencentrales.

20% is veel voor een project waar 11 miljard van onze belastingcenten in is gestoken omdat het zogenaamd “schoon” zou zijn.

De metingen houden geen rekening met alle randverschijnselen die CO2-uitstoten, transport, drogen, zagen, pellets persen. Een deel van die activiteiten komen ook bij kolen voor, dus die zullen grotendeels tegen elkaar weg vallen.

Conclusie

Biomassa is zeer zeker niet CO2-neutraal! Jeroen uit het programma De Hofbar slaat de spijker op zijn kop. Hij stelt dat ‘onze gezondheid en de toekomst van onze kinderen “verkloot” wordt met behulp van onze eigen belastingcenten’.

Het is een grof schandaal dat de bouw van de centrales doorgaat, en dat subsidies die toegezegd zijn verstrekt worden! 11 miljard om ons milieu te verslechteren in plaats van te verbeteren! Een grof schandaal!

En hoe lang denkt u dat het bijvoorbeeld duurt voordat de CO2-uitstoot van deze, door de milieubeweging, verergerde bosbranden, is gecompenseerd?

De uitzending van de Hofbar:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *