Verwarring

Spread the love

Verwarring is één van de kenmerken van de eindtijd. Waar komt dat vandaan en wat moeten we er mee?

We leven in een tijd van verwarring, dat mag wel duidelijk zijn. Over welk onderwerp is tegenwoordig geen verwarring?

Laat ik met een opmerkelijk feitje beginnen. In het welbekende Mattheüs 24 vragen de discipelen “Zeg ons wanneer zal dat (de afbraak van de Tempel in vers 2) geschieden, en wat is het teken van Uw komst en de voleinding van de wereld?”

Veel mensen weten dan wel dat Jezus wat gaat zeggen over oorlogen, aardbevingen, verdrukkingen, hongersnood, en dergelijke. Maar wat benoemt Jezus eerste?

Ziet toe dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden

Mattheüs 24:4, 5

Als allereerste benoemt Jezus dus verleiding, misleiding, verwarring! En hoevelen zijn niet misleidt en verleidt door sekteleiders, vrijzinnige theologie, het welvaartsevangelie, Word of Faith, de Kingdom Now theologie, en allerlei vage samensmeltingen van het christendom met andere religies als islam, judaïsme en dergelijke?

De oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, etc kennen wij als het “begin van de weeën”, maar verwarring, misleiding wordt door Jezus nog eerder genoemd! Verwarring is dus best een belangrijk onderwerp, maar wordt daar wel genoeg over gesproken?

Twee “hot topics”

Gender en klimaat zijn “de hot topics” van de wereld van dit moment. Ik bekijk ze kort.

Gender

Tot recentelijk hadden we twee geslachten. Mannetje of vrouwtje. Meer keuzes waren er niet. Maar toen kwam de “genderideologie” en eiste zijn plaats in de maatschappij op. Hoeveel “genders” er inmiddels zijn is niet met zekerheid te zeggen, want zelfs daar is grote verwarring over.

De afbeelding is geanonimiseerd, maar naam is bij de redactie bekend.

Er zijn gelukkig nog veel mensen die hier niet aan mee doen, maar het is wel een terrein waarover heel veel verwarring bestaat.

Er is een verschil tussen geslacht en gender. Geslacht is waarmee iedereen geboren wordt. Het onderscheidt tussen man en vrouw is om meerdere redenen relevant, denk maar aan bepaalde medische handelingen. Gender is wat je tegenwoordig zelf mag verzinnen en wat voor sommigen zelfs per uur kan veranderen!

Als dat geen verwarring meer is!

Klimaat

De “klimaatverandering” is ook zo’n item waar grote verwarring over bestaat. Terwijl de media het steeds hebben over “global warming” en het verbreken van warmterecords steevast vermeld wordt, berichten zij tegelijkertijd over temperaturen van -50 in Canada en het noorden van de VS.

Gekke is dat diverse inwoner van die streken spreken over kouderecords die in korte tijd meerdere keren verbroken werden, maar dat de media daar dan geen melding over maken.

Een inwoonster van Canada maakte dit filmpje om te laten zien hoe koud het daar is.

Wie de media de afgelopen zomer wat volgde is het misschien wel opgevallen. Er zou sprake zijn van extreme hitte in Zuid-Europa, maar de inwoners aldaar ontkenden het en zeiden dat er niets bijzonders aan de hand was.

Toen bleek dat de media over waren gestapt van het meten van de luchttemperatuur naar het weergeven van de grondtemperatuur, wat soms wel 10 graden kan schelen.

Vervolgens kwam het Midden-Oosten aan de beurt. Alarmerende berichten over de bevolking die zou lijden onder temperaturen van wel 50 graden. Dat bleek uiteindelijk om een plaatsje in het zuiden van Irak te gaan. Onderzoek leerde al snel dat de gemiddelde zomertemperatuur daar twee maanden lang maar liefst 47 graden is, dus dat 50 graden helemaal geen uitzonderlijke situatie is.

Vervolgens werd het werkveld verlegd naar Antarctica, maar was ik al afgehaakt. Anderen zochten het wel uit en ontkrachtten ook die berichtgeving, waarna de conclusie van de media was dat 2023 “wereldwijd het warmste jaar ooit” was, zonder daar ooit sluitend bewijs van te leveren.

Berichtgeving per dag

Eén van de kritiekpunten wat mij betreft is de berichtgeving per dag. Als er één dag een warmterecord is wordt dat direct breed uitgemeten in de kranten. De kouderecords krijgen we alleen te horen als het hele dagelijkse leven – zoals nu in Canada en de VS – in de soep loopt.

Maar berichtgeving per dag is zo zinloos en zet mensen slechts op het verkeerde been. Een mooi voorbeeld was 24 mei 2023:

Als we hier een grafiek van maken dan zou de conclusie de overtuiging van de jaren ’70 van de vorige eeuw bevestigen: Er is sprake van global cooling en we stevenen in rap tempo af op een nieuwe (kleine) ijstijd.

Het lijkt wel of al deze tegenstrijdige berichten juist bedoelt zijn om verwarring te zaaien!

Een laatste leugen aangetoond.
Onder meer RTL Nieuws wist te melden dat Venetië op zou drogen omdat het geen water uit de Po meer zou krijgen. Het berichtje wat hier destijds melding van maakte heb ik wel opgeslagen, het bericht op RTL Nieuws is helaas verdwenen, maar iets dergelijks staat nog wel op nu.nl.

Venetië ligt echter direct aan de Adriatische Zee en de Po ligt maar liefst 46 kilometer verderop en mondt helemaal niet uit in Venetië. Als er sprake zou zijn van een stijging van de zeespiegel, en Venetië staat in directe open verbinding met de zee, dan is Venetië dus niet afhankelijk van inkomend rivierwater.

Nog meer verwarring?

Ik zou eerder de vraag willen stellen op welk gebied er momenteel geen verwarring bestaat?

Geestelijk/spiritueel?

God bestaat wel/niet/weet niet. Mensen zijn “verlicht” of “slapen”. Jezus heeft nooit bestaan, Jezus heeft wel bestaan. Alle goede mensen gaan naar de hemel, iedereen gaat naar de hemel, alleen gelovigen gaan naar de hemel. De hel bestaat wel/niet. De Bijbel is een sprookjesboek/God absolute waarheid.

Islam is wel/niet een religie van vrede. God is wel/niet klaar met de Joden. Zionisme is satanisch/van God.

Klimaat

De mens veroorzaakt wel/geen klimaatverandering. CO2 veroorzaakt/volgt opwarming. CO2 is slecht/goed. Stikstof wordt alleen opgenomen/kent een kringloop. Boeren zijn wel/niet de grootvervuilers.

Algemeen

Hardrijden is wel/niet gevaarlijk. Elektrische auto’s redden het klimaat wel/niet. Windmolens redden de aarde/vernietigen het zeeleven. Zonnepanelen redden de planeet/zijn het nieuwe asbest.

Medisch

Big farma is duivels/redder van de mensheid. De covidvaccinatie is levensgevaarlijk/levensreddend. Alle vaccinaties zijn slecht/goed. Geneeskunde bestaat niet meer, de studie heet niet voor niets medicijnen. Chemokuren zijn chemisch/niet chemisch. Chemokuren maken je alleen maar zieker/beter. De farmacie wil niet genezen, “een genezen patiënt is een verloren klant”/ze doe hun best. De natuur levert alles wat we nodig hebben/we kunnen niet zonder farmacie.

Gezondheid

Suiker is dodelijk/niets mis mee. Roken is dodelijk/valt wel mee. Hardlopen is gezond/ongezond. Fietsen is gezond/veel wielrenners sterven aan een hartaanval. Sporten is noodzaak/matige belasting is beter.

Politiek

Trump is goed/slecht. Biden is top/een dementerende oude man. Links/rechts. Links liegt/rechts zijn zakkenvullers. Je bent OF pro-Rusland OF pro-Oekraïne. Je bent pro-Israël OF pro-hamas. Immigratie is dramatisch/noodzaak.

Dit zijn zo maar even een paar voorbeelden die ik uit mijn hoofd verzin, maar er zijn er natuurlijk oneindig veel meer tegenwoordig!

Wie is de veroorzaker van verwarring?

God is niet de auteur van verwarring, maar kan wel de zender er van zijn. En dat is dan altijd met reden. God is de auteur van eenheid en vrede. In de Bijbel wordt satan de grote misleider genoemd. Een saillant detail is dat allah zichzelf zo omschrijft in de koran.

Verwarring werkt verwarrend en zal uiteindelijk tot een dwaling leiden.

Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

2 Thessalonicenzen 2:9-12

Dit stuk lijkt mij een duidelijke waarschuwing om altijd te blijven streven naar de waarheid en te zorgen dat je de liefde voor de waarheid in stand houdt! We zien het om ons heen. Zodra je je open stelt voor verwarring, zal dwaling volgen.

Kerk

Laten we het dicht bij huis houden, de kerk. De kerk worstelt al vanaf het allereerste begin met verwarring en misleiding. De aanvallen beginnen al in het boek Handelingen en gaan door tot Openbaring, waar onder meer de kerk van de laatste dagen beschreven wordt. En steeds weer zien we dat als de waarheid niet boven aan staat, het fout gaat.

Eigenlijk gebeurde dat al in Genesis. Eva liet zich door satan misleiden door krachten en bedrieglijke wonderen (een pratende slang!) en verlokkende ongerechtigheid (de boom zag er goed uit om te eten (Gen. 3:6) en zij liet de liefde voor de waarheid los (Gods Woord). En toen ging het fout en kwamen zonde, lijden en dood in het leven.

We zien dus dat God de verwarring toelaat of zend (Gen. 11:5-7; Ex. 14:24; Ex. 23:27; Dt. 28:20; Jozua 10:10a; e.v.a.)

In Deuteronomium 28:20 staat nog een reden waarom God verwarring zend.

De HERE zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de slechtheid uwer daden, omdat gij Mij verlaten hebt.

Is het niet zo dat we de verwarring in de wereld toe zien nemen nu de wereld steeds minder van God wil weten? De wereld verlaat God en verwarring komt op. Dat is statistisch ook aan te tonen. Een heel bekend voorbeeld is dat God in 1963 uit de openbare scholen van Amerika werd verbannen en sinds die tijd neemt de kwaliteit van het onderwijs af, het drugsgebruik onder de jongeren explodeerde en nu zitten we in een epidemie van verwarring op vrijwel alle terreinen van het leven.

Keert Amerika, en daarmee de rest van de westerse wereld, daarmee terug naar God? Nee, en dat zal nog erger worden!

En de vierde [engel] goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.
En de vijfde [engel] goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.

Openbaring 16:8-11

We zien dus dat de mens zich in de laatste dagen steeds verder verhard en steeds minder van God wil weten. Die ontwikkeling is al decennialang gaande als voorteken voor de tijd die komen gaat.

Christenen

Uiteraard lopen ook christenen het risico mee te worden genomen in die verwarring en misleiding. Wat is er de afgelopen jaren niet in de kerk veranderd? Waar vrouwelijke dominees taboe waren, staan tegenwoordig vrouwen op de kansel. Waar homoseksualiteit als zonde werd beschouwd, staan tegenwoordig homoseksuele dominees op de kansel. Het protestantisme liep daarin zelfs meer dan tien jaar voor op de door haar verachte Roomse kerk!

De vervangingstheologie blijkt binnen bepaalde stromingen nog steeds springlevend, met een toenemend antisemitisme tot gevolg. Vanuit de VS kreeg ik berichten dat er relatief veel kerken waren waar wel gesproken werd over de laatste resultaten van het lokale footballteam, maar waar weken later nog geen woord was gezegd over de terreurdaden in Israël! De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik geen idee heb hoe die situatie in Nederlandse kerken is.

Deze verwarring en misleiding leiden tot verdeeldheid, en dat is precies wat satan wil. Niet alleen in de kerk, maar ook in de wereld. De chaos moet zo groot worden, dat de wereld het uitschreeuwt voor een leider die de problemen op gaat lossen! En die levert hij vervolgens. De chaos moet zo groot worden dat die leider door vrijwel iedereen op aarde geaccepteerd zal worden, waarmee er een einde komt aan de verdeeldheid.

Eenheid

Onmogelijk? De jaren van corona heb ik met verbijstering gezien waar de mensheid toe in staat is. Onder invloed van de angst voor een onbekend virus kwamen mensen tot de meest waanzinnige uitspraken. Het narratief was al snel duidelijk: Iedereen moest gevaccineerd worden, want dat was de enige uitweg! Dat dat later totaal niet bleek te kloppen is even wat anders, daar ga ik hier verder niet op in.

Maar toen ontstond de verdeeldheid. Sommige mensen konden om medische redenen niet gevaccineerd worden, anderen wilden het om uiteenlopende redenen niet. En de bange bevolking vormde één front tegen de “antivaxxers”, zoals iedereen die niet gevaccineerd kon of wilde worden, over één kam werd geschoren.

En angst deed wat met mensen. Uitspraken als “opsluiten in Oostvaardersplassen en er een dagattractie van maken” of “oppakken, vastbinden en gedwongen die spuit erin!” waren niet van de lucht.

Als de chaos dus maar groot genoeg is, als de angst maar groot genoeg, en er komt één oplossing, dan zullen de bange mensen zich massaal en radicaal achter die ene oplossing scharen en iedereen die er anders over denkt is direct een vijand! En de bloeddorst ging tijdens corona diep! Jarenlange vriendschappen werden beëindigd. Families verscheurd. Familiebanden verbroken. Collega’s gedemoniseerd en waar mogelijk weg gewerkt. Mensen werden gediscrimineerd en geweerd uit de horeca en winkels. Het was werkelijk alsof de ongevaccineerden als Joden de het begin van de Tweede Wereldoorlog herbeleefden! Ikea kwam zelfs met gele badges voor mensen die ongevaccineerd de winkel in wilden, maar moest daar na de nodige ophef toch van af zien.

Oplossing

Er is nog veel meer over te zeggen, maar dan wordt het wel een erg lang artikel, dus ik sluit af met de oplossing om verwarring te voorkomen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *