Beeld van God

Spread the love

David Maasbach had afgelopen zondag een interessante tekst in zijn preek. De tekst staat ook min of meer in het begeleidende stukje:

God wordt in de Bijbel op tal van plaatsen afgebeeld als hard, ernstig, wraakzuchtig, strikt, wettisch, streng en rechtvaardig, zonder gevoel en meedogenloos. Maar in het verhaal van het verdwaalde kind zien we een totaal andere natuur van God. We zien God hier als een liefhebbende Vader, die lankmoedig is. Maar ook schappelijk, gemoedelijk, mild, fijngevoelig, lieflijk, tactvol, teder, zachtaardig, zachtzinnig, zachtmoedig en geduldig. Als we God alleen maar kunnen zien als streng en rechtvaardig, en niet als een liefhebbende Vader die teder, geduldig en lankmoedig is, dan hebben we een verkeerd beeld van God. En vele mensen hebben vandaag een verkeerd beeld van God.


Wie wel eens met atheïsten heeft gesproken komt al snel tot de ontdekking dat atheïsten alleen het ‘negatieve’ beeld van God benadrukken. Toch vreemd. Ze geloven dat God niet bestaat, maar naar gelovigen praten ze doorlopend over het ‘negatieve’ beeld van God. Gelukkig kennen de gelovigen die een ontmoeting met God hebben gehad het echte beeld van God en zullen ze alleen maar kunnen lachen om mensen die praten over iets waarvan ze geloven dat het er niet is. Hoe kun je praten over iets wat je zelf helemaal niet kent?

Maar is het beeld wat atheïsten voor zichzelf krampachtig proberen te schetsen van die niet-bestaande God wel zo negatief? Laten we eens kijken naar de eigenschappen die dan aangehaald worden in het bovenstaande stukje.

 • Hard
  Het is vreemd dat dit vanuit atheïstisch perspectief als een negatief aspect van God wordt gezien, tegenstrijdig. We leven in een tijd waarin de maatschappij verhard onder invloed van ontkerstening, dus toenemend atheïsme/secularisme.
  Meer en meer wordt er geroepen om hardere straffen, zwaarder optreden, verregaande middelen voor autoriteiten om in te grijpen in persoonlijke levens, met als doel een ‘betere’ maatschappij. Hoe kan men dit dan als negatief punt van God noemen?Een oud gezegde is: “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”. Dergelijke gezegdes hebben vaak meer dan een kern van waarheid en zijn vaak ontstaan door observaties en ervaringen van mensen zelf.Daarnaast moeten we niet vergeten dat degenen die God nu ‘hard’ noemen, dit doen vanuit de comfortabele positie van onze ‘beschaving’. De tijd waarin de Bijbel werd geschreven was een heel andere, en de manier van omgang waren toendertijd heel anders dan tegenwoordig. Er was nog sprake van echte slavernij, er waren geen internationale afspraken over oorlogsrecht, geen internationale gerechtshoven, maar veelal een situatie waarin een dictatoriale machthebber of brute wijze regeerde over zijn onderdanen. Spreekt God tegenwoordig anders? Nee, want Hij is onveranderlijk. Hij zal mogelijk wel andere bewoordingen gebruiken, maar de boodschap is nog steeds hetzelfde.
 • Ernstig
  Dagelijks worden we in de media opgeroepen om van alles de ernst in te zien. Maar God zou niet van tijd tot tijd ernstig mogen zijn? In feite komt het betoog op hetzelfde neer. Het is tegenstrijdig om dit als negatief punt van God te noemen, terwijl we in een maatschappij leven waar alle plezier door secularisten, humanisten, atheïsten is vernietigd doordat we alles serieus moeten nemen.
 • Wraakzuchtig
  God zegt in Zijn Woord: “Mij komt de wrake toe”. Dit betekent dat wij als mensen elkaar niet moeten veroordelen volgens het “oog-om-oog, tand-om-tand” principe. De gevolgen van ‘eerwraak’ zien we tegenwoordig met name in islamitische families. Westerlingen vinden dat verwerpelijk, omdat er altijd een vorm van onderdrukking van een individu aan ten grondslag ligt. Daarom verbood God ons deze wraak ook.Als God werkelijk wraakzuchtig zou zijn, waarom stelde Hij dan zogenaamde vrijsteden in?
 • Strikt
  Ook hier zien we de eerder genoemde tegenstrijdigheid. Volgens door de overheid gepubliceerde onderzoeken vindt de bevolking dat de rechtshandhaver veel strikter op zou moeten treden. De KLPD noemt percentages van meer dan 90% die voor strikte snelheidscontroles zou zijn*. Daarnaast is op vele fora te zien dat mensen massaal vinden dat criminaliteit veel harder aangepakt zou moeten worden. Waarom zou God dan niet strikt mogen zijn?
 • Wettisch
  Door onkunde over de leer van de Bijbel kan God soms wettisch lijken. De meeste bezwaren van atheïsten en agnosten liggen in dezelfde lijn als het hierboven besproken ”strikt’. Maar wat is een wet zonder handhaver? We hebben in de wereld inmiddels meer dan genoeg voorbeelden, en krijgen er helaas dagelijks meer, dat anarchie geen oplossing kan bieden. Zonder wet is er helemaal geen sprake van vrijheid!
 • Streng
  “Streng maar rechtvaardig” werd nog niet zo lang geleden gezien als een goede eigenschap van een leider. Wat is er verandert dat het tegenwoordig als negatief wordt ervaren? Heeft dat niet meer te maken met het feit dat de mens zijn eigen god wil zijn, in plaats van een werkelijk negatieve eigenschap?We zien de gevolgen van het gebrek aan strengheid om ons heen. Kinderen zijn ongezeglijk, hebben grote monden tegen autoriteiten als ouders, leerkrachten, kampleiders, sportclubtrainers, etc, etc. Leraren klagen over een hand over hand toenemende agressie vanuit de jeugd. Een mooi voorbeeld van een jongere met een totaal verknipt zelfbeeld vindt u in dit filmpje:

  Er is niet eens sprake van echte kritiek, alleen past de muziekstijl van de jongen niet binnen een programma als popstars. Hij krijgt zelfs nog complimenten voor zijn talent en het advies om er ook zeker mee door te gaan. Zijn reactie toont een jongen die niet gewend is om ‘nee’ te horen. Hij geeft een totaal onredelijke reactie die mogelijk voortkomt uit het gebrek aan een vaderfiguur in zijn leven, iemand die hem streng maar rechtvaardig had klaargestoomt voor de samenleving. De gevolgen beginnen zich nu al af te tekenen. (Marcus 13:12)

 • Rechtvaardig
  Ook zo’n vreemde. Iedereen heeft de mond vol over rechtvaardigheid, boeken worden er mee gevuld, films over gemaakt, en altijd moet er een of andere vorm van rechtvaardigheid zijn, anders geeft het geen goed gevoel. De best gewaardeerde films, zijn die films waarin sprake is een bevredigd rechtvaardigheidsgevoel. De crimineel wordt altijd gepakt. Tegenwoordig zijn er complete crime-nights op TV, waarbij in één avond meerdere crimeseries worden uitgezonden, zoals CSI, Lie to me, NCIS, Bones, Castle, White collar, en vele anderen. In deze series wordt in ruim 99% van de gevallen de dader gepakt en meer dan voldoende bewijs geleverd wie de dader is. De kijker kan vervolgens met een gerust hart gaan slapen, het recht heeft immers gezegevierd.Maar als God rechtvaardig is, dan is het opeens een negatieve eigenschap. Dat is eigenlijk een niet te verklaren tegenstrijdigheid, of het zou moeten zijn dat ons rechtvaardigheidsgevoel anders is dan dat van God.Vaak wordt aangevoerd dat God complete volken uit liet moorden, en dat voelt onrechtvaardig. Sommige van deze volken hanteerden kinderoffers als religieus gebruik en de hele bevolking deed er aan mee. God Maar als de kinderverkrachter in CSI (of in het echt!) dood wordt geschoten, heeft een ruime meerderheid van de mensen het gevoel dat er recht is gedaan aan deze dader. Dus wij mogen een kinderverkrachter wel om het leven brengen, maar God mag dat niet? Dat is vreemd.Als God niet bestaat is dit een door atheïsten misbruikte drogreden om een andere religie aan te vallen. Als God wel bestaat is het logisch dat Hij rechtvaardig is. Iemand die in een hiërarchie boven een ander staat heeft altijd de plicht om rechtvaardig te zijn. Omdat God hoe dan ook boven ons staat, is het dus logisch dat Hij rechtvaardig is.
 • Zonder gevoel
  Voortbouwend op het voorgaande wordt God soms ook neergezet als een God zonder gevoel. Rechtvaardigheid vraagt er echter in ons eigen leven van tijd tot tijd al om dat we ons gevoel uitschakelen. Zou dat bij een meelevende God anders zijn?Een voorbeeld:
  Een rechter moest oordelen over een jonge automobilist die een zware verkeersovertreding had begaan. Het OM vroeg nog om een fikse boete, of gevangenisstraf. De jongen had weinig in te brengen, de feiten spraken voor zich, maar hij verklaarde dat hij het geld voor de boete niet had. Dat zou een gevangenisstraf betekenen voor deze overtreder. De rechter veroordeelde de jongen tot het betalen van de boete. Vervolgens stond de rechter op, deed zijn toga uit, en betaalde de boete. De overtreder was zijn zoon.Deze rechter handelde geheel volgens het recht. Hij schakelde zijn gevoel uit, en bestrafte zijn zoon overeenkomstig met de eis van het OM. Dat hij vervolgens als vader de boete betaalde was ook zijn volste recht. Zo heeft God ook onze straf betaald door het offer van Jezus.
 • Meedogenloos
  Iemand die straf uitdeelt kan meedogenloos lijken, maar is dat ook zo? Een rechtvaardige straf is niet meedogenloos, maar wordt uit liefde gegeven. Een straffende overheid is meedogenloos. Het interesseert hen niet wat het gevolg is voor de burger die onder hen is gesteld. Niemand ligt er wakker van. God ‘straft’ om mensen op de juiste weg te krijgen. Laten we maar eerlijk zijn, vaak luisteren we niet voordat we met onze kop tegen de muur lopen. Is dat meedogenloos, of onze eigen schuld?Wij hebben het zelf ervaren met de opvoeding van onze kinderen. Van tijd tot tijd willen ze gewoon niet luisteren en is de enige manier dat ze ook daadwerkelijke met hun ‘kop tegen de muur’ lopen. Niet letterlijk uiteraard, maar soms moeten ze wel de consequenties van hun eigen eigenwijsheid dragen. Is dat meedogenloos? Soms is het onvermijdelijk. Ik zal wel geen voorbeeld hoeven te geven, iedereen herkent dit wel in zijn/haar eigen leven 🙂

  Maar dan is het ook tegenstrijdig om het bij God opeens ‘meedogenloos’ te noemen. Hij is geen Sinterklaas, wel een liefhebben de Vader die het beste met Zijn kinderen voor heeft. Als Vader weet Hij beter hoe wij in elkaar steken, dan wij zelf. Niet naar Hem luisteren is dus voor meedogenloos. Van ons zelf, tegenover ons zelf!

* Dit percentage wordt volledig ontkracht door het grote aantal snelheidsovertredingen wat jaarlijks beboet wordt.

We kunnen dus concluderen dat het beeld van die negatieve God nogal gezocht is. Gefabriceerd door aanhangers van een anti-christelijke religie, die door gebrek aan inhoud binnen hun eigen religie, niet anders kunnen dan andere religies aanvallen. Opmerkelijk is dan wel dat met name het Christendom onder vuur genomen dient te worden. Nog opmerkelijker is het dat dit ook al in de Bijbel (volgens atheïsten het ‘sprookjesboek’) voorspeld was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *