Nederland – Gaza

Spread the love

Dit lachwekkende persbericht werd op onbekende datum uitgegeven door Nederland – Gaza

Wij, mensenrechtenactivisten van de Gaza Freedom Flotilla II Stay Human hebben door de opstelling van de Griekse autoriteiten, moeten besluiten om onze vaart uit te stellen. De afgelopen weken heeft een groep van 70 mensen, van over de hele wereld, zich in Corfu Griekenland, verzameld ter voorbereiding op deelname aan deze humanitaire actie. Onze boot, De Open Gaza /Stefano Chiarini, zou als een van de tien boten meevaren om de illegale en inhumane blokkade van de Gazastrook te doorbreken.


De bedreigingen en intimidatie van Israel met het doel ons angst aan te jagen en te ontmoedigen, zijn voor ons niet als een verrassing gekomen. Dit in tegenstelling tot de opstelling van de Griekse autoriteiten. Het is in onze ogen onbegrijpelijk en onrechtmatig dat de Griekse regering ons uitvaren heeft geblokkeerd. Papandreou is hiermee medeplichtig geworden aan het in stand houden van de verfoeide blokkade van Gaza en het schenden van internationaal recht. Het ontbreken van enige juridische grondslag blijkt uit de bureaucratische methodes die zijn gebruikt om de vaart van de Open Gaza / Stefano Chiarini tegen te houden.
Als vreedzame activisten staan wij met weinig middelen tegenover de sterkste grootmachten van deze wereld. We hebben ons niet laten afschrikken door de koelbloedige moord op negen activisten tijdens de vorige Flotilla, noch door de zorgwekkende bedreigingen van Israel. Bij bedreigingen alleen is het niet gebleven, opnieuw zijn er bewust mensenlevens in gevaar gebracht door de sabotage van twee schepen, wat tot zinken op open zee had kunnen leiden als dit niet ontdekt was.
Ondanks alle tegenwerking mogen we niet vergeten dat een van onze schepen onderweg is naar Gaza. Wij hopen dat zij doen wat wij als Flotilla als geheel hadden willen doen en Gaza veilig zullen bereiken. Daarbij eisen we ook dat ieder individu en elke organisatie in wiens macht het ligt, alles in het werk stelt om dit schip een veilige vaart te garanderen. De opvarenden zijn vreedzame activisten die op legale wijze de illegale blokkade proberen te doorbreken. Elke interventie of actie tegen hen is derhalve in strijd met het internationaal recht en dient veroordeeld te worden door een ieder die aan rechtvaardigheid enige waarde hecht.
De Gaza Freedom Flotilla II Stay Human heeft de illegale blokkade van Gaza opnieuw op de kaart gezet en nieuwe activisten geïnspireerd om zich bij ons aan te sluiten. De verwerpelijke methodes van Israel zullen niet langer in staat zijn om geweldloze protesten tegen de illegale blokkade te stoppen.
Wij keren terug naar Nederland om ons voor te bereiden op het moment dat we wel kunnen uitvaren. We doen dat met opgeheven hoofd en in de wetenschap dat we sterker uit de strijd zijn gekomen, terwijl de illegale blokkade van Gaza verder verzwakt is.

Waarom lachwekkend?

 1. Het misbruik van de term ‘mensenrechtenactivisten’
  Er zijn diverse gebieden op de wereld waar de mensenrechten met voeten getreden worden. Daar durven deze ‘activisten’ hun stem echter niet over te verheffen, en al helemaal niet naar toe te gaan, omdat er dan wel consequenties aan hun actie verbonden zouden zijn. Het zijn helden op sokken die de weg van de minste weerstand kiezen, en alleen durven te roepen waar het zonder enig risico kan.
 2. Het misbruik van termen als ‘illegale en inhumane blokkade van de Gazastrook’
  De blokkade is niet illegaal, want Israël heeft het volste recht zich te verdedigen, net zoals elk land op deze wereld. Het is nog steeds een volkomen raadsel waarom dit recht aan Israël ontnomen zou moeten worden. Aangetoond is dat op de vloot vuurwapens aanwezig waren. Daarmee is het van de blokkade door de ‘activisten’ zelf nog een bevestigd.
  De blokkade is niet inhumaan, want alle humanitaire goederen worden zonder probleem doorgelaten naar Gaza. Sterker nog, de zogenaamde 3.000 ton hulpgoederen zijn nog niet eens een druppel op een gloeiende plaat als je weet hoeveel goederen er via Israël naar Gaza worden getransporteerd (ca. 260.000 ton per maand).
  Zowel de VN als het Rode Kruis hebben het standpunt dat er geen sprake is van humanitaire nood in de Gazastrook.
  Kortom: de hele ‘onderbouwing’ van de vloot is nergens op gebaseerd.
  Een suggestie zou hulpverlening in Somalië zijn. Dat is uitgeroepen tot de ergste humanitaire ramp ter wereld, maar ja, dat ligt niet zo lekker in de media, dus krijg je minder aandacht. Typerend voor de deelnemers aan de flottielje.
 3. De bedreigingen en intimidatie van Israel met het doel ons angst aan te jagen en te ontmoedigen
  Bij deze zin moest ik even lachen. Laat ik er maar kort op reageren: de opsteller van dit persbericht heeft geen flauw benul van de betekenis van de woorden bedreiging en intimidatie.
 4. Het is in onze ogen onbegrijpelijk en onrechtmatig dat de Griekse regering ons uitvaren heeft geblokkeerd
  Behalve dat elke autoriteit het recht heeft om uitvaren te verbieden, waren er in dit geval wel degelijk goede redenen. Als de deelnemers dat niet kunnen begrijpen, kun je weinig anders doen dan twijfelen aan de intelligentie van de deelnemers.
  Als de havenautoriteiten van Rotterdam een schip geen toestemming geven om uit te varen, en dat schip probeert toch te vertrekken, dan wordt dat schip ook tegengehouden en aan de ketting gelegd. Simpel.
 5. het schenden van internationaal recht
  Weer zo’n lachwekkende opmerking. Neem a.u.b. eerst even kennis van het internationaal recht voordat je zoiets via een persbericht wereldkundig maakt. Dit is op z’n hoogst een opruiende, propagandistische opmerking, niet gebaseerd op enige juridische onderbouwing.
  Ook de vermelding van bureaucratische methodes is als bezwaarpunt is opmerkelijk. Deze activisten opereren vaak in dezelfde kringen als de milieu-activisten in Nederland, en laten die nu juist allerlei bureaucratische methodes hanteren om projecten tegen te houden, en besluitvorming uit te stellen. Het is nogal hypocriet om daar nu dan bezwaar tegen te maken.
 6. Als vreedzame activisten
  Wat doen ‘vreedzame activisten’ met gassen, messen en vuurwapens?
 7. koelbloedige moord op negen activisten tijdens de vorige Flotilla
  De opsteller van het persbericht heeft duidelijk geen kennis genomen van de feiten die naar buiten zijn gekomen. Zie ook ons artikel over wat er nu eigenlijk echt gebeurde op de Mavi Marmara. Iemand die vast blijft houden aan achterhaalde uitlatingen, kun je toch nauwelijk serieus nemen?
 8. Het stukje over het stellen van eisen
  Dit is zo’n verdraaiing van de werkelijkheid en het internationaal recht dat je er haast misselijk van wordt. Holle retoriek, en het doen van niet bewezen uitspraken over sabotage van schepen. Het lijkt in het licht van de internationale gebeurtenissen aannemelijker dat de organisatie zelf de sabotage actitiviteiten heeft georganiseerd, om vervolgens Israël zonder enige onderbouwing te kunnen beschuldigen.
 9. nieuwe activisten geïnspireerd om zich bij ons aan te sluiten
  Waarom is dan de volledige Nederlandse pers vertrokken? Waarom zijn er honderden activisten voortijdig naar huis gegaan? En geen van allen zonder reden. Deze zinsnede komt absoluut niet overeen met de werkelijkheid van de recente gebeurtenissen.
 10. in de wetenschap dat we sterker uit de strijd zijn gekomen
  Strijd? Welke strijd? Er is helemaal geen strijd geweest!
 11. terwijl de illegale blokkade van Gaza verder verzwakt is
  Ook dit is in volledige tegenstelling met de werkelijkheid. Door de opstelling van de autoriteiten en de internationale gemeenschap is de erkenning van de blokkade van Gaza voor de zoveelste bevestigd als een rechtsgeldig middel van Israël om haar burgers te beschermen. Een recht wat elk land heeft, en daarom ook niet aan Israël ontzegd kan worden zonder grove schending van het internationale recht.

Helaas is wel duidelijk dat de deelnemers aan de vloot geen enkel juridisch inzicht hebben, en ook niet echt begaan zijn met het lot van mensen. Er zijn vele plaatsen op de wereld waar humanitaire hulpverlening wel nodig is, maar daar zijn de ‘activisten’ opvallend stil over.

Meer informatie: Gazavloot/Freedom Flotilla II

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *