Sabeel Nederland – Wave of prayer

Spread the love

Via twitter kregen wij onderstaande mailing te lezen. Een korte reactie.

Wave of prayer: 7 juli 2011
De illegale bezetting van Gaza duurt maar voort. De 1.6 miljoen inwoners leven er zonder enige vorm van vrijheid en menselijke waardigheid. Aangezien er allerlei belemmeringen worden opgeworpen om de tocht per boot geladen met hulpgoederen naar Gaza, tegen te houden is er nu een groep van ongeveer 500 mensen uit alle delen van de wereld die van plan zijn om op vrijdag naar het Internationale Vliegveld van Ben Gorion te vliegen. Dit als een geweldloze actie van solidariteit met het Palestijnse volk.


Gaza is helemaal niet bezet. Gaza valt onder Palestijns bestuur. Uit diverse media (een voorbeeld) blijkt dat de situatie in Gaza helemaal niet mensonterend is, zoals Sabeel Nederland middels dit manipulatieve schrijven probeert te propaganderen. Het enige illegale aan het bestuur van Gaza is dat de Hamas nog steeds aan de macht is. Hun ‘democratische’ regeringsperiode is al lang afgelopen, maar Hamas weigert stelselmatig nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

De hoeveelheid hulpgoederen die de ‘vloot’ mee zou brengen was ca. 3.000 ton. Dat staat in schril contrast tot de 1271 auto’s, bijna 28.000 electrische goederen en 163.000 ton bouwmaterialen die Israël naar Gaza heeft getransporteerd. De lijst met toegestane artikelen omvat ook Bonzai boompjes, ijsmachines en drukpersen.

De beschrijving “geweldloze actie van solidariteit met het Palestijnse volk” is een wel heel vreemde weergave van de werkelijkheid. Men was zo geweldloos dat er vuurwapens aan boord van diverse schepen van de vloot waren. De combinatie geweldloos en vuurwapens is natuurlijk nonsens. En bovendien: Juist door de aanwezigheid van vuurwapens heeft Israël het volste recht om deze vloot tegen te houden.

Daarnaast: Als het de deelnemers van de ‘vloot’ werkelijk om het afleveren van hulpgoederen zou zijn gegaan, dan hadden ze het aanbod van zowel Egypte als Griekenland aangenomen om de goederen daar af te leveren, waarna zij zorg zouden dragen voor transport naar Gaza.

Tot slot: Zowel de VN als het Rode Kruis hebben erkend dat er geen humanitaire crisis is in Gaza, zoals Sabeel wel probeert te propaganderen.

Gebed
Eeuwige, wij bidden U allereerst voor die mensen die zich op de Flotilla 2 bevinden en op weg
waren naar Gaza, maar teruggestuurd zijn en Gaza niet mogen binnenkomen.
Wij denken ook aan al diegenen die besloten hebben naar het vliegveld Ben Gorion te gaan
om daar een geweldloze actie te houden.
Wij vragen U dat de illegale bezetting van Gaza ooit tot een einde komt en dat vrede,
gerechtigheid en hoop gerealiseerd mogen worden.
Barmhartige Heer, verhoor ons gebed.

Humanitaire nood in Gaza
Humanitaire nood in Gaza

“Eeuwige”? Leert Jezus in de Bijbel niet dat wij moeten bidden met “Onze Vader”? We moeten bidden naar God’s Wil! Dat houdt op de eerste plaats in dat we niet mogen liegen. Zoals hierboven blijkt, gebeurd dat dus helaas wel. Daarnaast heeft het weinig zin om te bidden tegen een niet bestaande bezetting. En over de vrede, gerechtigheid en hoop in deze regio is de Bijbel uitermate duidelijk. Ik vraag me serieus af of de opsteller van deze mailing die Bijbelgedeelten kent?

Zo ja, dan zou hij/zij toch weten wat er in Israël nog staat te gebeuren en wanneer en hoe daar echte vrede ontstaat.

 

 

Er is een groep Protestante predikanten die vorige week een petitie heeft ondertekend
waarin de vraag wordt neergelegd bij de leiders van de PKN kerk om een einde te maken aan
haar betrokkenheid met Sabeel.
Gebed
Eeuwige, wij bidden U: ‘Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’
Dat zij zich bewust worden dat hun verbondenheid met het Joodse volk niet inhoudt dat zij
het onrecht aan Palestijnen gedaan door de vingers mogen zien.
Dat zij inzien dat het volgen van Jezus Christus betekent: het blijven werken aan vrede en
gerechtigheid voor al Gods kinderen.
Wij vragen om wijsheid en moed voor de Vrienden van Sabeel en de kerken in Nederland om
het werk voor een eerlijke vrede in Israel en Palestina, voort te zetten.
Barmhartige Heer, verhoor ons gebed.

Schokkend om te zien hoe het gebed om vergeving van Jezus aan het Kruis zo misbruikt wordt. De verbondenheid met het Joodse volk houdt inderdaad niet in dat gedaan onrecht aan wie dan ook geaccepteerd mag worden. Maar hoe zit het andersom? Waarom horen we geen veroordeling over al die Qassam raketten die vanuit Gaza op Israël geschoten worden?

Wederom: we moeten bidden naar Gods Wil. Zijn Wil is vrede en gerechtigheid. Maar het werk om een eerlijke vrede kan niet eenzijdig afgedwongen worden. Zolang Hamas en de PLO de vernietiging van de Joodse Staat en de totale uitroeiing van het Joodse Volk nog in hun handvesten hebben staan, en dit dagelijks bevestigen door de doorlopende raketaanvallen, de opruiende speeches in moskeeën, de bewuste verdraaiing van historische feiten (zoals recentelijk het bestaan van de Tempels), de feesten die gevierd worden na de brute moord op een Israëlisch gezin, de lessen aan hun kinderen op school, etc, etc. kan op geen enkele mogelijke manier van Israël verwacht worden dat zij enige concessies doen.

Humanitaire nood in Gaza
Humanitaire nood in Gaza

Het tegenhouden van een vloot waarvan bewezen is dat er wapens aan boord waren, is dan het minste wat de internationale gemeenschap heeft kunnen doen. Want uiteindelijk waren het wel de Griekse autoriteiten die een uitvaarverbod uitvaardigden en die ingrepen toen hun verbod werd genegeerd.


Gebed
Eeuwige, wij bidden U voor de deelnemers en de leidinggevenden van de vrouwen van
predikanten die deze week samenkomen. Dat zij momenten van rust en verjonging mogen
ervaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanitaire nood in Gaza 3
Humanitaire nood in Gaza 3

We bidden U ook voor de Jeugd en Jongvolwassenen groepen van Sabeel.
Dat zij geïnspireerd worden door bijbel studies en genieten van het op handen zijnde diner voor alleenstaanden.

Wij danken U voor al deze jonge mensen die een verschil willen maken in hun leven omdat zij zich christen weten en daarnaar willen proberen te leven.
Barmhartige Heer, verhoor ons gebed.

Samen met het gebed van de Wereldraad van Kerken bidden wij voor Colombia, Equador
en Venezuela.

 

 

Persoonlijk heb ik niet zo veel met gebeden op papier. Dit ‘voorlezen’ gebeurde vroeger al in RK-kerk waarin ik op ben gegroeid. Christen zijn is een relatie met God hebben, en in een relatie communiceer je met elkaar, bij voorkeur vanuit je hart. Vreemd genoeg is de PKN ontstaan vanuit een afzetten tegen de RK-kerk, maar ze doen dus ondertussen blijkbaar hetzelfde. Als je niet weet wat je bidden moet, kun je altijd nog het Onze Vader bidden, maar goed, er zullen best mensen zijn voor wie dit een enorme steun in geloofsleven is. Ook de afsluitende zin doet mij sterk denken aan de RK-kerk.

Jonge mensen die zich Christen weten en vanuit die overtuiging willen en durven leven moeten we koesteren. Daarom zou ik op basis van deze mailing die jongeren op het hart willen drukken om toch vooral zelf de Bijbel ter hand te nemen en te lezen wat de Bijbel leert over het Midden-Oosten conflict. Mogelijk dat onderstaande video een eerste aanzet kan zijn.

 

Waarom het Midden-Oosten conflict zo gecompliceerd is

Ook opmerkelijk is het dat “Vrienden van Sabeel” besloten heeft haar steun aan dergelijke vloten stop te zetten. Dat is toch een opmerkelijk verschil in inzicht tussen Sabeel zelf en hun “vrienden”.

Onder de vrienden van Sabeel kunnen we, behalve de organisatie “Vrienden van Sabeel” ook de PKN en Kerk in Actie rekenen, al heeft de PKN momenteel wel min of meer afstand genomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *