Oudste water in het heelal ontdekt

Spread the love

AMSTERDAM – Twee teams van voornamelijk Amerikaanse astronomen hebben de grootste en oudste voorraad water ontdekt die ooit in het heelal is waargenomen.

De wolk waterdamp, die 140 biljoen keer zo veel water bevat als de oceanen op aarde, bevindt zich bij een superzwaar zwart gat op een afstand van meer dan 12 miljard lichtjaar van de aarde.

De straling die de materie in de omgeving van dat zwarte gat uitzendt, of beter gezegd: uitzond, heeft er dus meer dan 12 miljard jaar over gedaan om ons te bereiken. Dat wil zeggen dat de waargenomen waterdamp al bestond toen het heelal nog ‘maar’ anderhalf miljard jaar oud was.

Het is voor het eerst dat op die grote afstand, c.q. in dat verre verleden, water is waargenomen. Volgens de onderzoekers bewijst hun ontdekking dat water al vroeg rijkelijk aanwezig was in het heelal.

De waterdamp is ontdekt met CARMA, een opstelling van vijftien speciale radiotelescopen in een droge woestijn in Californië.

Bron: nu.nl


Een opmerkelijk artikel op nu.nl vandaag. Een lekkere waterige dag om er over te reageren ook 🙂

Waarom op deze site? Heeft dit iets met de eindtijd te maken? Niet direct misschien, maar indirect zeker wel. We leven in een tijd waarin een welhaast afgodische eerbied aan de wetenschap wordt gegeven. Velen stellen hun vertrouwen op de wetenschap en het ‘kunnen’ van de mens. Een boek als de Bijbel terzijde geschoven en door sommigen zelfs een sprookjesboek genoemd, en wetenschappelijk zou het allemaal al helemaal niets voor stellen.

Daar zal ik in latere postings nog wel wat uitgebreider op terug komen, maar nu even terug naar het water.

Eerst een kanttekening. Volgens de oerknaltheorie zou het heelal 13,7 miljard geleden zijn ontstaan. Het nu gevonden water zou 12 miljard geleden moeten zijn ontstaan, anders zouden wij het niet kunnen zien. Probleem lijkt mij echter dat 12 miljard jaar geleden het heelal veel kleiner moet zijn geweest dan nu, en het water dus gelegen zou hebben op een punt buiten het toen bestaande heelal. Hoe kunnen wij het nu dan zien? Deze beelden zouden ons allang gepasseerd moeten zijn!

Het feit dat er water in het heelal gevonden wordt is voor veel mensen een opmerkelijke gebeurtenis. Ja, het is vaker voorgekomen, maar toch blijft het een apart iets. En hoe komt dat water daar? En nog opmerkelijker: Hoe komt het dat er in een Boek wat door sommige kortzichtige wetenschappers al over dit feit geschreven werd, lang voordat het wetenschappelijk aangetoond werd?

Genesis 1:6, 7

En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren; en het was alzo

Lucas 21:11

en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.

Kort geleden werd de wereld opgeschrikt door aardbevingen bij Argentinië, Chili, Japan. Inmiddels hebben de aardbeving in 2011 al meer dan 10.300 slachtoffers geëist. 2010 was één van de dodelijkste jaren met ruim 230.000 slachtoffers. Daarbij moet echter de kanttekening geplaatst worden dat deze 230.000 slachtoffers allen te betreuren waren bij slechts 1 aardbeving, die van Chili met een kracht van 8,8 op de schaal van Richter. Bij de overige aardbeving vielen ongeveer 2734 slachtoffers. Aanzienlijk minder dan de inmiddels ruim 10.300 uit 2011 tot nu toe. De krachtigste aardbeving in 2011 tot nu toe, scoort inmiddels 9,0.

We horen verhalen over nieuwe bacterieën die resistent zijn tegen ‘onze’ medicijnen. In het Maasstad ziekenhuis zijn veel mensen besmet geraakt en inmiddels een aantal overleden. De wetenschap bevestigt wat de Bijbel 2000 jaar geleden al voorspelde: een toename van besmettelijke ziekten (23 juni 2011).

Momenteel heerst er een grote hongersnood in de Hoorn van Afrika. In de hele 20e eeuw stierven ruim 70.000.000 mensen aan hongersnood. Momenteel lijden ca. 1.000.000.000 mensen door honger en ondervoeding. In 2010 was er in West-Afrika de ergste hongersnood sinds 1984. 12 miljoen mensen in Niger (80% van de bevolking!) en 2 miljoen mensen in Chad leden honger, maar er waren ook berichten uit Kameroen en het oostelijk deel van Mali.

Mattheüs 24:7 (Het Boek)

Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar worden opgehitst. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn, nu hier, dan daar.

Toch geen slechte voorspelling voor een ‘sprookjesboek’. Dit komt toch wel aardig overeen met de huidige situatie in de wereld. Islamitische landen hitsen hun bevolking op tegen het ‘verdorven westen’. Amerika benoemt de “As van het kwaad”, en steeds meer landen komen, zoals ook al in het ‘sprookjesboek’ voorspeld, in opstand tegen Israël.

Een interessant artikel over de actualiteit van de eindtijd: Bijbelactueel.nl

Het vinden van water boven het uitspansel is geen teken wat door iedereen direct wordt waargenomen, maar het is wel een opmerkelijk teken wat in deze tijd plaatsvindt. Zoals Lucas 21:11 duidelijk maakt zijn tekenen van de hemel één van de signalen van de nadere eindtijd. Daarom toch iets om rekening mee te houden!

2 antwoorden op “Oudste water in het heelal ontdekt”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *