Nieuwe appartementen in Oost-Jeruzalem

Spread the love

Er zijn plannen om 4300 nieuwe appartementen in Oost-Jeruzalem te gaan bouwen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vorig jaar tijdens het bezoek van de Amerikaanse vicepresident Joe Biden al ingestemd met de bouw van 1600 appartementen. Men verwacht, maar dit is uiteraard nog niet helemaal zeker, dat het ministerie de bouw van de overige 2700 appartementen een dezer dagen goed zal keuren.

De Palestijnen willen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad van hun toekomstige onafhankelijke staat maken als eerste stap tot de volledige verovering van Israël. In september willen de Palestijnen bij de VN pleiten voor de erkenning van onafhankelijke staat op grondgebied van Israël. Het mag duidelijk zijn dat een eventuele instemming van de VN, en die kans is gezien de gehanteerde tactiek zeker aanwezig, de weg naar een vreedzame oplossing verder zal bemoeilijken.

Een opmerkelijk signaal is het feit dat de website van het Witte Huis niet langer lijkt te erkennen dat Jeruzalem in Israël ligt.

Op 9 augustus 2011 werd een artikel geplaatst waarin duidelijk wordt dat het Amerikaanse “State Department” verbiedt om Israël als land van herkomst op te laten nemen in de paspoorten van Amerikanen die in Jeruzalem zijn geboren. Helaas wordt niet duidelijk in welk land ze dan wel zouden zijn geboren.

In het artikel wordt gerefereerd aan een officiële foto die op de site van het Witte Huis staat en waarvan het onderschrift duidelijk maakt dat Jeruzalem inderdaad gewoon in Israël ligt.

Twee uur nadat de auteur van het vorige artikel zijn opmerking op internet had gepost, was er iets opmerkelijks gebeurd, en postte hij dit artikel.

Het blijkt dat in deze twee uur het onderschrift van de foto is aangepast, en Jeruzalem opeens niet meer in Israël ligt? Weer wordt echter niet duidelijk in welk land Jeruzalem dan wel ligt, maar het is een opmerkelijke gebeurtenis in de aanloop op september.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *