Een eigen Palestijnse staat?

Spread the love

De derde week van september 2011 zou in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties plaatsvinden. Tijdens deze belangrijke vergadering, waar regeringsleiders uit vele landen aanwezig zijn, zou mogelijk worden opgeroepen tot de erkenning van een Palestijnse staat. Deze stap zal onvermijdelijk ook betekenen dat Jeruzalem gedeeld zal worden.

Inmiddels is de vraag doorgeschoven naar de Veiligheidsraad, waardoor een beslissing nog maanden op zich kan laten wachten – red.

Jesaja-muur
Bij datzelfde gebouw van de VN in NYC staat een muur, de zogenaamde Jesaja-muur waarop een tekst staat uit Jesaja 2:4.

Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen, geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.

De verzen 2 & 3 uit Jesaja 2 staan echter niet vermeld op de Jesaja-muur. Het is goed om een Bijbelvers in de juiste context te lezen, daarom hier de tekst:

En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven worden boven de heuvelen. En alle volken zullen derwaarts heenstromen en veel natiën zullen optrekken en zeggen:”Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.  En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën.

 

Jesaja Muur tegenover het hoofdgebouw van de VN in NYC

Bron: brief Christenen voor Israël, augustus 2011


Israël zal in het laatst der dagen steeds meer geïsoleerd raken en alleen komen te staan. Dat is voorspeld, dus dat zal gebeuren en we zien het nu voor onze ogen gebeuren! Maar hetzelfde Boek wat dit voorspeld heeft, heeft ook de uitkomst voorspeld!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *