Volgens Poetin moet de wereld zich voorbereiden op Harmágedon

Spread the love

Volgens een recent rapport van de Russische Geheime Dienst (FSB) stuurt het Westen onder leiding van de Verenigde Staten en de NAVO, aan op wereldwijde oorlog. Tijdens de Internationale Veiligheidsconferentie in Munchen in 2007, waarschuwde Vladimir Poetin de Westelijke leiders al, dat de wereldwijde Amerikaanse bemoeizucht en agressieve expansie, de wereld dichterbij de Derde Wereldoorlog heeft gebracht dan ooit tevoren.

Deze oorlog zal mogelijk de meest verwoestende in de menselijke geschiedenis zijn en leiden tot de inzet van kernwapens. Tijdens deze door 35.000 agenten bewaakte veiligheidsconferentie beschuldigde Poetin de voormalige Bush- administratie ervan de wereld haar wil te willen opleggen. Ook zei hij dat Washington zijn grenzen op bijna elk terrein heeft overschreden. Poetin sprak van een “extreem gevaarlijke situatie” waarin niemand meer veilig is. “De éénpolige wereld van de VS heeft oorlog, verwoesting en onveiligheid gebracht” aldus Poetin. Volgens hem voedt de Amerikaanse politiek een wapenrace “waarin steeds meer landen nucleaire wapens willen bemachtigen”.

Volgens militaire deskundigen in Rusland heeft Washington een veroveringsplan ontwikkeld wat inhoud dat Amerika streeft naar wereldwijde alleenheerschappij en indien nodig dit met agressieoorlogen te willen realiseren. Door dit beleid zijn volgens Moskou de legers van de NAVO, nog nooit zo dicht bij een grootschalige oorlog tegen Rusland en China geweest. De drones (onbemande militaire vliegtuigen) van de Verenigde Staten voeren aanvallen uit in Jemen, Somalië, Oeganda, Afghanistan en Pakistan. Inmiddels heeft “The Prince of War” Barack Hoessein Obama deze vliegtuigen ook naar Turkije gestuurd om de Turken te helpen in hun strijd tegen de Koerden. Deze man van ‘vrede’ brengt verwoesting, dood en vernietiging, onder het mom van daarmee de vrede te dienen.

Pakistan heeft Washington herhaalde malen verzocht onmiddellijk te stoppen met de bombardementen op hun grondgebied waarbij al honderden burgers om het leven gekomen zijn, maar Obama luistert niet. Pakistan spreekt van een inmenging in haar interne aangelegenheden en heeft 20.000 Chinese troepentoegestaan zich in het Pakistaanse deel van Kasjmir te vestigen om indien er sprake mocht zijn van een eventuele agressie van de VS, het Pakistaanse leger bij te staan.

In het rapport van de Russische Inlichtingendienst FSB, staan details dat de Verenigde Staten en de NAVO, plannen aan het ontwikkelen zijn voor een oorlog over alle continenten.

De plannen van de Verenigde Staten dateren volgens de Russische Geheime Dienst uit 1998. Volgens dit plan: “Mag geen enkele mogendheid nog zo sterk worden dat ze de Amerikaanse overheersing in gevaar kan brengen. Daarbij kennen de Verenigde Staten zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met “vijandige bedoelingen” zoals Syrië en Iran. Een mogendheid wordt als vijandig beschouwd zodra ze zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt aan de dictaten van Washington. Amerika zal niet wachten tot landen een ‘echte dreiging’ vormen, het zal met een preventieve oorlog, elke mogelijke rivaliteit in de kiem smoren.”

Volgens Russische militaire experts staan nu Syrië en Iran bovenaan het verlanglijstje om aangevallen te worden en is het westen druk bezig de tegenstanders van het bewind van Bashar al Assad, van wapens te voorzien. Poetin heeft het Westen gewaarschuwd niet aan een dergelijk avontuur te beginnen. De Russische premier en de Chinese president Huan Jintao hebben over deze kwestie op 12 oktober 2011 overleg gevoerd en hebben besloten hun legers in staat van paraatheid te brengen. Beide leiders roepen de Verenigde Staten op onmiddellijk te stoppen met de agressie die volgens hen alleen maar kan worden uitgelegd als megalomane dwaasheid. Tegelijkertijd is Iran bezig om met hulp van Rusland, China en in mindere mate India de bestaande sancties zoveel mogelijk te omzeilen. Zo zijn Russische banken ingezet bij het afhandelen van de Iraanse internationale financiële transacties in valuta anders dan de Amerikaanse dollar, zoals de Russische roebel en de Chinese yuan.

Rusland heeft vriendschapsverdragen met Syrië en Iran gesloten en dat roept de vraag op of Rusland afzijdig zal blijven bij een eventuele aanval op één van deze landen. Tijdens de oorlogen tussen Israël en de Arabische wereld, koos Rusland consequent de zijde van de Arabieren. Inmiddels is de Russische marine weer in de Middellandse zee teruggekeerd. Rusland heeft van Syrië toestemming gekregen permanent gebruik te maken van de haven van Latakia. Volgens de Russische Admiraal Vladimir Masorin is de marinebasis bedoeld om de Russische belangen in de regio te beschermen. Israëlische bronnen melden dat het voor een deel om schepen gaat die uitgerust zijn met spionageapparatuur om onder meer de Israëlische wapensystemen te bespioneren.

Verschillende militaire experts zeggen dat Iran een compleet oorlogsplan heeft ontwikkeld om in geval van een bombardement op haar nucleaire installaties, hard te kunnen terugslaan. De Iraanse leider Mahmoud Ahmadinejad noemt dit plan ‘de vernietiging van de Alglo-Saksische gemeenschap’.

Ook gelooft men dat Iran al enige tijd de beschikking heeft over kernwapens. Een Iraanse kernwetenschapper beweert dat Iran reeds op 25 oktober 2008 een ondergrondse kernproef heeft gehouden. De aardschok van 5.0 op de schaal van Richter die op die datum in Iran plaatsvond, zou in werkelijkheid zijn veroorzaakt door een ondergrondse kernexplosie. De proef werd genomen in de buurt van de strategische Straat van Hormuz. Bijzonder is dat de website van ‘Israel Insider’ de locatie van de proef al een dag eerder (op 24 oktober) publiceerde, op basis van de door de Iraanse wetenschapper doorgespeelde gegevens. Dat maakt de claim dat het hier daadwerkelijk om een kernproef gaat, zeer waarschijnlijk. Het zou zelfs al om een tweede kernproef gaan. Een eerdere aardschok van 4.8 op de Schaal van Richter, vond plaats op 21 oktober 2008, op slechts5 kilometer afstand van de andere locatie. De gekozen testlocatie bevindt zich in een gebied met veel seismische activiteit, zodat de kernproeven tegenover de buitenwereld gemakkelijk als aardschokken kunnen worden uitgelegd.

Volgens diverse sites op internet zou Iran drie atoomkoppen van Kazakstan hebben gekocht en een aantal atoomwapens van Rusland hebben gekregen in de tijd van de voormalige Sovjet Unie. Ook zou Iran de beschikking hebben over een aantal X-55 kruisraketten uit de Oekraïne die een bereik hebben van 2500 kilometer en een kernbom van 200 kiloton kunnen vervoeren. De voormalige President van de Oekraïne Viktor Yushchenko heeft dat in maart 2005 bevestigd tijdens een interview met NBC News. Deze bevestiging heeft de Amerikaanse veiligheidsdiensten gealarmeerd. Russische analisten noemen het echter zeer onwaarschijnlijk dat de Oekraïne deze wapens inderdaad aan Iran heeft geleverd. De eerste waarschuwingen dat Iran plannen had voor de ontwikkeling van atoomwapens dateren trouwens al vanaf 1979.

Half september 2011 hebben Russische politici in de Doema een discussie gevoerd over de aanwezigheid van NAVO troepen in voormalige Sovjet Republieken. Dat is al langere tijd een doorn in het oog van Moskou. Het advies van de Russische volksvertegenwoordigers was dat Rusland haar aanwezigheid in met name de zuidelijke republieken moet uitbreiden. Vooral de aanwezigheid van de Verenigde Staten in Kazakstan, Turkmenistan, Kirgizië en Afghanistan is voor de Russen een kwestie van grote zorg. De roze revolutie haalde Georgië uit de Russische invloedsfeer net als de oranje revolutie in de Oekraïne. In een taalgebruik die doet denken aan de Koude Oorlog kondigde Poetin een herbewapening aan en bracht een nieuw IJzeren Gordijn ter sprake, alsmede een onzichtbare Berlijnse Muur, maar dan ten oosten van Duitsland.

Volgens de Russische Gen. Nikolai Makarov chef van de Generale Staf ‘kunnen locale en regionale omstandigheden leiden tot conflicten die tot een wereldwijde oorlog kunnen escaleren waarbij het gebruik van nucleaire wapens niet uitgesloten moet worden. Volgens Makarov loopt Rusland het risico meegesleept te worden in conflicten. Zo wijst hij op de expansiedrift van de Navo richting oosten waardoor de kans op een confrontatie scherp is toegenomen. De nationale doctrine zegt dat wanneer Rusland, of een van haar bondgenoten, met nucleaire wapens aangevallen mocht worden en haar bestaan in gevaar mocht komen, Rusland op dezelfde manier zal terugslaan.

Moskou vindt dat de Verenigde Staten niets meer in Europa te zoeken hebben. Tijdens een toespraak op 22 november2007 ineen Moskous sportstadion waarschuwde Poetin zijn volk dat het Westen zich mengt in interne aangelegenheden van Rusland om de toestand in het land te destabiliseren. De aanwezige massa scandeerde daarop,‘Rusland! Rusland!’

Het eerder genoemde rapport van de Russische Geheime Dienst (FSB) kwam enkele dagen voor Poetins ontmoeting met de Chinese leider Jintao op 12 oktober 2011 om de vriendschap tussen beide landen nog eens te benadrukken.

Volgens Jintao komt de informatie in dit rapport overeen met de bevindingen van Chinese Geheime Dienst dat de Verenigde Staten en de NAVO zich aan het voorbereiden zijn voor een wereldwijd gewapend conflict.

In juli 2001 hebben de Russen en Chinezen een strategisch partnerschap gesloten. Dit omhelst ook militaire samenwerking ingeval er agressie dreigt tegen een van hen. De gesprekken op hoog niveau tussen China en Rusland geven aanleiding tot grote ongerustheid onder de Westerse experts. In de Verenigde Naties is het al goed te merken dat de Russen en de Chinezen elkaar de bal toespelen, en het steeds vaker roerend eens zijn. Russen en Chinezen hebben al diverse gezamenlijke legeroefeningen achter de rug. Het doel van de samenwerking is eventuele machtsuitbreiding van de westelijke allianties naar het oosten, doeltreffend te kunnen beantwoorden. De regeringsleiders van beide landen hebben in bedekte termen gewaarschuwd, dat zij atoomwapens zullen gebruiken tegen de Verenigde Staten wanneer zij vinden dat hun belangen in gevaar komen. Volgens Russische woordvoerders zal Moskou al haar technische capaciteiten gebruiken als de Verenigde Staten haar daar toe dwingt en zal Rusland een groter aantal atoomkoppen op hun projectielen zetten indien dat nodig mocht blijken. Het huidige Russische leger is sowieso al niet zwakker dan dat van de voormalige Sovjet Unie, en in sommige gevallen zelfs sterker. De Russen hebben hun nucleaire bunkers alleen maar versterkt. Zij zeggen klaar te zijn een kernoorlog te overleven.

Half juli 2008 presenteerde de huidige president Dmitri Medvedev zijn concept voor de nieuwe buitenlandse politiek van Rusland. Het concept spreekt duidelijke taal over de belangrijke rol die Rusland zich de laatste jaren heeft verworven op het internationale front. Ook Rusland heeft net als de VS de ambitie de machtigste natie van de wereld te worden. De energievoorraden van het land spelen daarbij een belangrijke rol. Rusland is bijvoorbeeld vast besloten haar claim op de Noordpool, vanwege de enorme olie en gasvoorraden, zeker te stellen, desnoods met militair geweld. Het meest ambitieuze doel van het Kremlin is om Europa los te weken van de Verenigde Staten. Rusland ziet de NAVO als overbodig en groot obstakel om de Russische invloed uit te breiden. De Russische ambassadeurs in het buitenland hebben van Medvedev te horen gekregen dat zij krachtiger voor de Russische belangen moeten opkomen, en in hun kontakten de nodige druk mogen uitoefenen door er bij eventuele bilaterale conflicten op te wijzen dat Rusland een kernmacht is.

Deze raket is in staat om elk antiraketsysteem op aarde te doorbreken, waaronder de National Missile Defense van de VS. In werkelijkheid is de Koude Oorlog nooit echt over geweest en het communisme is al evenmin dood. De geheime diensten van Rusland zijn gereorganiseerd en opereren onder andere namen. De naam en het gezicht zijn veranderd, maar verder is alles bij hetzelfde gebleven. De huidige FSB is machtiger dan de voormalige KGB ooit is geweest. Er opereren meer Russische spionnen in het westen tot vlakbij de top van de regeringen in ondermeer Engeland en Frankrijk, dan gedurende de Koude Oorlog! De Russische overloper Viktor Suvorov noemt de westerlingen die geloven dat de Koude Oorlog over is, ‘idioten’. Er bestaat geen “Democratisch Rusland” en Poetin is al evenmin een vriend van het westen. Tijdens bijeenkomsten zoals de top van de G20 op 3 november 2011 in Cannes, zijn de wereldleiders naar buiten toe eensgezind, maar in de praktijk is er duidelijk sprake van een gevaarlijke internationale crisis op meerdere fronten. Toen Poetin het Russische leger de opdracht gaf de staat van paraatheid in te voeren, sprak hij van “Prepare for Harmágedon“ (Bereid u voor op Armágedon).

De Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog en verraad. Het grote antichristelijke wereldcomplot is volop in werking.

Hoe dichter wij bij de terugkomst van de Here Jezus zijn, des te nadrukkelijker zullen de gebeurtenissen zich gaan ontwikkelen in de richting van de profetieën. Over de huidige wereldgebeurtenissen ligt duidelijk de schaduw van de naderende eindcrisis voor alle volkeren. Zij groeperen zich en nemen de posities in zoals de Bijbel reeds eeuwen geleden heeft aangegeven. Wie de Russische leider is die onder de naam Gog de Noordelijke legers zal aanvoeren in hun aanval op Israël, is de vraag. Feit is wel dat de huidige ontwikkelingen in Rusland het toneel gereed maken voor de opkomst van Gog. De naam wordt in de Apocalyps gebruikt om er de leider der goddelozen mee aan te duiden.

Bron: Eindtijdonderzoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *