Hoe betrouwbaar is de wetenschap eigenlijk?

Spread the love

Dit is een terechte vraag na de ‘golf’ van wetenschapsfraude die ons land vorig jaar teisterde. Diverse wetenschappers kwamen negatief in het nieuws doordat zij fraude pleegden, of onderzoeken niet op de vereiste manier uitvoerden. Daardoor werden de resultaten onbetrouwbaar en in een aantal gevallen had die verregaande gevolgen. Niet alleen voor de betrokkenen zelf, maar voor de hele wetenschap.

Hieronder vindt u een aantal links naar berichten over deze fraude in de wetenschap. Het maakt wel duidelijk dat de leugen ook in de wetenschap regeert. Al eerder werd het klimaatrapport van het IPCC onderuit gehaald, doordat feiten niet bleken te kloppen. Een rapport met verregaande gevolgen voor het gevoerde beleid en van tijd tot tijd diep ingrijpend in het persoonlijke leven van burgers. Een rapport wat wankelt door de geconstateerde leugens, maar wat nog steeds door regeringen gebruikt wordt tot het opleggen van draconische maatregelen aan de bevolking.

Al direct na de publicatie waren er twijfels. Er werd geschermd met ondertekening door meer dan 2500 ‘vooraanstaande wetenschappers’, maar enkele honderden distantieerden zich direct al en verklaarden nooit hun handtekening onder het rapport te hebben gezet, en in veel gevallen bleek daar niet eens naar gevraagd.

Wetenschap, voor veel atheïsten de basis van hun religie, blijkt niet zo betrouwbaar als men altijd pretendeert. Maar ook voor niet-atheïsten heeft dit verregaande gevolgen, want zo ongeveer ons halve dagelijkse leven is afhankelijk van wetenschap. Belastingen worden geïnd op basis van rapporten die niet zo betrouwbaar blijken. Politiek wordt dus bedreven op wankele basis, en iedereen die weleens iets gebouwd heeft weet dat een bouwwerk met een wankel fundament niet zal blijven staan.

De drie belangrijkste gevallen van wetenschapsfraude in 2011 in Nederland waren Nijmegen, Tilburg en Rotterdam. Natuurlijk worden er ook in de wetenschap fouten gemaakt, het blijft per slot van rekening mensenwerk, dus alles behalve perfect, maar in deze gevallen moeten we constateren dat ook alle controlemechanismen die aanwezig zouden moeten zijn, volledig hebben gefaald.

Belangrijkste les die we uit deze gevallen moeten leren, is dat enerzijds het atheïsme, toch al een krimpende religie, de wijsheid bepaald niet in pacht heeft zoals men graag beweert, en anderzijds de wetenschap voor ons allemaal toch maar weer van beperkt belang blijkt te zijn. Ook hier zien we dat wetenschappers graag bouwen aan eigen koninkrijkjes, dat menselijke eer belangrijker is dan de waarheid, en dat het spreekwoord

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel

toch maar weer eens een oude waarheid is gebleken.

Vervolgens verscheen er op 23 november 2011 in het Algemeen Dagblad ook nog een artikel dat hoogleraar Fennema delen van de biografie van Geert Wilders heeft verzonnen. De eindzin van een van de alinea’s in het opvallend korte artikel maakt een trend in de eindtijd duidelijk:

Het is niet voor het eerst dat Wilders in een kwaad daglicht wordt gezet met verzonnen feiten. Vorig jaar beweerde de maker van een VPRO-documentaire dat Wilders omgang had met een heroïneprostituee.

Men deinst niet meer terug voor het als waar verkondigen van leugens. Zowel in de wetenschap als in de politiek lijkt de spreuk “De leugen regeert” meer dan eens waar te zijn.

We focussen in dit artikel op Nederland, en dan ook nog alleen de grootste schandalen van 2011. Maar ook in het buitenland zijn vergelijkbare ontwikkelingen gesignaleerd, waarmee duidelijk wordt dat het een globaal probleem is, en niet slechts enkele Nederlandse incidenten.

Bron 1
Bron 2
Bron 3
Bron 4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *