Moord toegestaan met instemming VN?

Spread the love

Al wat ouder, maar toch goed om nog eens bij stil te staan!

VN steunen resolutie tegen godsdienstlastering

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft vorige maand de resolutie tegen godsdienstlastering officieel aangenomen. Onder andere Open Doors heeft wereldwijd actie gevoerd tegen deze resolutie, omdat religieuze minderheden hierdoor in gevaar komen. Deze organisatie overhandigde begin december nog 428.000 handtekeningen uit zeventig landen aan de Assistent Secretaris-Generaal voor Mensenrechten van de VN. Wel bleek bij stemming dat de steun voor deze resolutie kleiner wordt. In voorgaande jaren was er een grotere meerderheid dan de 76 landen die dit keer voor stemden. 67 landen stemden tegen de resolutie en veertig onthielden zich van stemming.

Deze resolutie is bedoeld om belediging van godsdienst strafbaar te maken. De resolutie is niet bindend, maar als deze telkens weer wordt aangenomen, bestaat de kans dat ze wordt opgenomen in een internationaal verdrag. Ze wordt vooral in moslimlanden gebruikt om Christenen aan te pakken.

Bron: Het Zoeklicht nr. 1 – 8 januari 2011


In veel moslimlanden staat de doodstraf op ‘godsdienstlastering’. Vaak is alleen al een gerucht van godsdienstlastering voldoende voor arrestatie, verhoor en marteling. Deze resolutie is dan ook ingediend door moslimlanden, en in verkapte termen klinkt de resolutie ook goed. Echter in combinatie met het gebrek aan het door de VN erkende recht op godsdienstvrijheid verwordt deze resolutie onbedoeld tot een ‘vrijbrief voor moord’ voor dergelijke regimes. De landen die voorgestemd hebben zouden er goed aan doen, dit recht op godsdienstvrijheid als bindende voorwaarde te nemen. Daarnaast zou het recht op een eerlijk proces ook als bindende voorwaarde moeten gelden. Zolang dit niet het geval is, is deze resolutie in de ogen van veel mensen in die landen een vrijbrief tot vervolging en mogelijk zelfs moord, zonder eerlijk proces.

Update: Een voorbeeld waar deze wetgeving toe kan leiden is Somalië. Na aanname van de islamitische wetgeving is de situatie voor Christenen erg verslechterd. Lees het artikel op CIP

Bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *