De hypocrisie van meldpunten

Spread the love

Zoals te verwachten viel krijgt dit artikel nog wel een staartje. Diverse organisaties, burgemeesters en andere bestuurders vallen massaal over de actie van de PVV om een Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen te starten.

En dat is feitelijk heel verwonderlijk. Emile Roemer van de SP deed de volgende uitspraak

het meldpunt voor overlast gevende MOE-landers is bijna discriminerend.

Waarschijnlijk heeft hij deze uitspraak alleen maar gedaan omdat hij bang is voor concurrentie, want de SP blijkt zelf al zeven jaar een dergelijk meldpunt te hebben. Het is dus ronduit hypocriet om een andere partij nu zwart te maken.

Ook PvdA-leider Job Cohen heeft boter op zijn hoofd met zijn kritiek op de actie van de PVV. In november 2010 werd bekend dat PvdA wethouder Marnix Norder al maandenlang onderzoek deed naar overlast door MOE-landers en liet zich deze discriminerende uitspraak ontvallen.

deze stad krijgt een tsunami van Oost-Europese arbeidsmigranten te verwerken.(…) Individueel heb ik niets tegen ze, maar het zijn er zo enorm veel.

Dat zijn toch uitspraken die in het licht van de huidige kritiek op de PVV-actie niet zouden kunnen. Maar ze zijn wel gedaan, en ook nog eens door politieke broeders van degenen die nu het hardst kritiek uiten op dit nieuwe initiatief.

In hetzelfde artikel wordt ook nog verwezen naar de ‘Polentops’ die de steden Den Haag en Rotterdam hebben georganiseerd om de problemen met Polen, Roemenen en Bulgaren te bespreken. Toen is, tegen de Europese wetgeving in, besloten om de tewerkstellingsvergunning voor deze groepen toch te handhaven. In ieder geval tot en met 2012. Een puur discriminerende maatregel, waar toen niemand over viel.

Dat maakt de hele huidige politieke hype des te lachwekkender en laat een failliet politiek systeem zien waarin politiek gewin en eigenbelang de boventoon voert. Het gaat alle klagers helemaal niet om Polen, Roemenen of Bulgaren. Toen de SP politiek gewin kon halen uit het instellen van een meldpunt, waren ze de eersten om dit te doen. Nu blijkt er politiek gewin te halen uit het afkraken van een dergelijk meldpunt, dus loopt diezelfde SP voorop om zich af te zetten tegen een dergelijk meldpunt. De gemiddelde domme stemmer weet toch allang niet meer dat een dergelijk SP meldpunt al zeven jaar bestaat en van die onkunde maakt de SP op leugenachtige wijze dankbaar misbruik.

PvdA burgemeester van Breda stuurde zelfs een brief naar de PVV-fractie dat hij de site

zeer ongepast en zeer misplaatst

vindt. Ook hij gaat daarbij vrolijk voorbij aan de actie van partijgenoot Marnix Norder uit Den Haag.

Al met al kunnen we dus veilig concluderen dat de hele hype niets anders is dan het zo hard mogelijk roepen om politiek gewin voor eigen partij te halen. Twee groepen zullen voor dit politieke spelletje van al die ‘klagers’ genadeloos opgeofferd worden: de Polen, Bulgaren en Roemen enerzijds en de burgers van Nederland anderzijds. Niemand schiet hier namelijk iets mee op, de politieke chaos wordt vergroot, maar inhoudelijk gaat het helemaal nergens over!


Een aantal reactie op publicaties:

Artikel nieuws.nl

D66-Kamerlid Gerard Schouw wierp Rutte voor de voeten dat het meldpunt schadelijk is voor de Nederlandse economie. Hij vroeg de premier hoe hij van plan was de internationale reputatieschade te herstellen.

Waarom vraagt Gerard Schouw dit niet aan Emile Roemer of Job Cohen? In ieder geval deze twee partijen hebben al langere tijd dergelijke meldpunten of doen discriminerend onderzoek naar Midden- en Oost-Europeanen.

PvdA-leider Job Cohen vindt dat de PVV een hetze aan het ontketenen is

Waarom heeft hij twee jaar geleden Marnix Norder dan niet tot de orde geroepen?

Volgens SP-leider Emile Roemer is het meldpunt ‘bijna discriminerend’. Hij wees er wel op dat de SP al tien jaar aandacht vraagt voor de negatieve aspecten van migratie uit Oost-Europa.

Dit is helemaal het toppunt. In plaats van steun omdat ze zelf al tien jaar hetzelfde doen, probeert Roemer politiek gewin te halen uit deze actie. Waarschijnlijk omdat die van henzelf nooit echt succesvol is geweest.

Onder anderen Europees commissaris Viviane Reding, Neelie Kroes, VVD-Europarlementariër Hans van Baalen en werkgeversvoorman Bernard Wientjes spraken zich uit tegen het meldpunt. Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer zei dinsdagochtend nog dat Rutte een duidelijk standpuntmoet innemen over het PVV-meldpunt.

Allemaal boter op het hoofd. Vergelijkbare meldpunten blijken in diverse vormen inmiddels al jaren te bestaan en geen van hen heeft daar ooit enige reactie op gegeven.

Op aanvraag van de PvdA wordt Rutte binnenkort nogmaals naar de Kamer geroepen om zich in een spoeddebat opnieuw uit te spreken over de kwestie

Dit is de ‘rookgordijn’-tactiek. Cohen probeert nu op slinkse wijze te doen alsof hij tegen de actie van de PVV is, en tegelijkertijd de mogelijke aandacht af te wenden van partijgenoot Marnix Norder.

 

De hele politieke lading die hier achter zit is een teken van de eindtijd. Er is voorspeld dat Europa nooit een eenheid zal worden, maar dat de politieke leiders er wel alles aan zullen doen om een schijneenheid te creëren. In dat licht moeten de politieke uitlatingen van politici als Cohen, Roemer, Kroes, Reding, van Baalen, Wientjes, Brenninkmeijer dan ook worden gezien. Overigens is het al verwonderlijk dat een ombudsman een dergelijke politiek beladen uitspraak doet. Hij gaat hiermee feitelijk zijn boekje te buiten, net als Bernard Wientjes.

Dat zijn op zich wel signalen dat de zaak van de Europese eenheid ‘hoog’ gespeeld wordt, zoals voorspeld, en daarom bemoeien ook Europese politici zich met deze nationale politieke zaak. Europa moet als het herstelde Romeinse Rijk koste wat kost doorgezet worden. Helaas beseffen de meesten zich nog niet wat het uiteindelijk zal gaan kosten.

 

Bronnen:
Geen Stijl
Geen Stijl
Volkskrant
Trouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *