Nederlandse politie discrimineert

Spread the love

De politie zou een stabiele factor van onze samenleving moeten zijn. De laatste jaren is er steeds meer kritiek op het soms brute en rücksichtloze optreden van de politie, die zich altijd achter de regeltjes verborg. Nu is er sprake van een verbod op gezichtsbedekkende kleding, en nu laat de politie zich opeens van een heel andere kant zien. Wat is hier aan de hand?

Het is verbijsterend te moeten constateren dat de handhavende macht van de wet, die zich al bijna tien jaar lang genadeloos opstelt als het gaat om verkeersovertredingen, nu opeens een heel andere koers blijkt te gaan varen. En weer spitst de discussie zich toe op de islam. We gaan daar in dit geval maar even in mee, en vergeten voor het gemak dat het verbod ook van toepassing is op integraalhelmen, iets wat je vaker ziet dan een boerka in grote delen van het land.

Het merendeel van de Nederlanders is van mening dat onderdrukking niet mag. Het merendeel van diezelfde Nederlanders is er van overtuigd dat het dragen van een boerka een vrouwonvriendelijke, onderdrukkende maatregel is. Maar de politie van Amsterdam heeft opeens een heel opvallend standpunt, en blijkt onderdrukking en wetsovertreding in dit geval opeens wel te gedogen. Kwamen we er automobilisten maar eens wat vaker zo genadig van af.

Dit standpunt van het korps van Amsterdam gaat op een aantal punten echt vreselijk scheef, nog even afgezien van het discriminerende van het hele standpunt, want waarom wordt voor de ene bevolkingsgroep de wet stipt naar de letter gehandhaaft, en voor een andere bevolkingsgroep niet? Dat is pure discriminatie!

Beste politie: Respect kun je niet afdwingen, dat moet je verdienen.

Op de eerste plaats is de politie niet degene die de wet handhaaft, maar degene die de wet uitvoert. Helaas moeten we constateren dat zij daar wel toe in staat blijken zo lang het om onschuldige burgers gaat die zich toch niet verweren, maar nu de situatie mogelijk iets kritieker wordt, trekken de angsthazen zich snel terug.

Het standpunt geeft ook al aan dat dragers van integraalhelmen wel beboet zullen gaat worden, en dat heeft ongetwijfeld te maken tot de bevolkingsgroep waartoe zij behoren, want een andere verklaring voor dit standpunt van de Amsterdamse politie is er eenvoudigweg niet.

In dit artikel verklaard de korpschef dat de grens voor de politie ligt bij politiek bedrijven, maar dat is nu juist de grens die deze korpschef zelf overschrijdt met zijn openbare verklaring.

Op de tweede plaats roept korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg in feite op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. De politie beklaagt zich op alle mogelijke manieren over het moreel verval in de samenleving, wat zich onder meer uit in geweld tegen hulpverleners, maar neemt nu tegelijkertijd het standpunt in dat zij in feite boven de wet staan en zich niet aan die wet hoeven te houden, die ze zo genadeloos aan anderen opleggen.

Dat kan niet. Practice what you preach, en met deze tegenstrijdige geluiden maak je de situatie alleen maar erger, want waarom zou de ene burger zich stipt aan de wet moeten houden, en komt de ander gewoon weg met een overtreding van de wet? Daarmee breng je rechtsongelijkheid in de samenleving, en dat zal op termijn dramatische gevolgen met zich meebrengen. Oftewel: Je oogst wat je zaait, maar dat principe is bij deze Pieter-Jaap Aalbersberg blijkbaar nog niet bekend. Helaas zal de burger weer de grootste oogst krijgen in dit geval, want die staat, behoudens bepaalde voorkeursgevallen, nu eenmaal niet boven de wet.

Ten derde wil de politie meer respect. Dat zou afgedwongen moeten worden met harde maatregelen, zeg maar het voorportaal van een soort politiestaat. Maar tegelijk vergooit de politie op alle mogelijke manieren het respect waar ze zo naar verlangen, en dit standpunt is slechts één in een lange reeks van respectverminderende blunders.

En dat verdien je niet door discriminerende maatregelen af te kondigen. En al helemaal niet door dat te doen voordat de wet er überhaupt door is. En bovendien niet door je zelf te verhogen en ten onrechte plaats te nemen op de stoel van de volksvertegenwoordiging die de wetten maken. Dat is respectloos gedrag, en wat je zaait oogst je, dus met dit standpunt heeft de politie weer respect verloren.

In feite laat de politie hier mee zien dat ze haar eigen grootste vijand is. Enerzijds te bikkelhard, anderzijds te meegaand. Dat zaait verwarring, onrust, onduidelijkheid, en daarmee verlies je alle respect. Het is voorspelbaar dat dat respect straks weer met draconische maatregelen teruggeëist zal gaan worden. Alleen is nu al voorspelbaar welke bevolkingsgroepen het hardst onder die nieuwe, uit zelf veroorzaakte frustratie voortkomende, keiharde maatregelen zullen moeten zuchten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *