Islam catechisatie

Spread the love

Wat leert de Islam? Islam leert dat het de uiteindelijke openbaring van God is, en de enige legitieme wereldreligie. Alle andere geloven, of seculiere levensovertuigingen, zijn of afgodendienst, blasfemische parodieën op de Islam of gedegenereerde perversiteiten.

Wanneer is Islam gestart? Islam is gestart toen Abraham zijn verbond met God sloot. De Joden die claimden dat dit verbond het Judisme oprichtte liegen (zoals hun gebruik is), en vertrouwen op vervalste geschriften die door hun leugenachtige voorouders zijn gemaakt om hun eigen etnische superioriteit te kunnen claimen.

Waar zijn de originele geschriften die de geschiedenissen van Abraham, Mozes en andere vroege Moslims vertellen? Deze originele geschriften bestaan niet meer. Ze zijn door doortrapte Joden vernietigd en vervangen.

Wie was Jezus? Jezus (Isa) was een Muslim profeet die als Messias kwam om de ongelovige Joden terug te laten keren naar hun Moslim geloof. De echte verslagen van zijn leven en boodschap zijn onherkenbaar veranderd door de leugenachtige Christenen, die ook de leugen verspreidt hebben dat Hij gekruisigd is, en uit de dood is opgestaan.

Waar zijn deze originele Evangelieën? Deze originele Evangelieën zijn door de eerste Christenen vernietigd (die ook, dat mogen we niet vergeten, Joden waren), kort nadat ze waren geschreven met als doel om de duidelijke voorspellingen van de komst van Mohammed te verbergen.

Komt Jezus weer bij het einde van de wereld? Ja, Jezus zal weer komen, het Christendom vernietigen, alle varkens in de wereld doodden, en de dhimmitude beëindigen door alle Christenen te dwingen zich tot de Islam te bekeren of te doden (zoals de varkens).

Wat is de juiste behandeling van niet-Moslims? Als Moslims zwak zijn, moeten ze tolerant zijn tegenover ongelovigen, en vragen om vergelijkbare tolerantie. Als ze in aantal toenemen, moeten ze hun houding verharden, net zoals Mohammed zijn de zijne verhardde toen hij eenmaal een leger in Medina had. Moslims moeten hun geloof verspreiden door verovering; door preken; en door emigratie naar niet-Moslim landen en daar tolerantie eisen – en als ze dan sterk genoeg zijn, moeten ze het ware geloof aan de regering opdringen waar ze maar kunnen. Polytheïsten moeten dan de mogelijkheid krijgen om zich te bekeren of anders te worden gedood; monotheïstische ongelovigen zoals Joden en Christenen moet een derde keuze gelaten worden: Volledige, vrijwillige onderwerping aan Moslims, met gehoorzaamheid tot de dood. Deze ongelovigen moeten een speciale, zware belasting betalen en zwijgen over hun religie, en niet proberen om die te verspreiden.

Dus als Joden hun juiste rol als dhimmis accepteren, zijn zij welkom in Moslim samenlevingen? Ja en nee. In theorie, ja. In praktijk, nee. De gruwel van Zionistische controle over de heilige Moslimstad Jeruzalem is zo groot dat Joden niet in Moslimlanden mogen blijven. Ze zijn eenvoudigweg te doortrapt en gevaarlijk.

Is de sharia wetgeving een intrinsiek onderdeel van Islam? Ja, het is een vergelijkbaar fundament voor Moslims als de Torah is voor Joden en de sacramenten voor Orthodoxen en Katholieken. Het is hoe Moslims hun geloof uiten in de wereld.

Moeten Moslims er naar streven om de sharia in te voeren? Alleen als ze kans van slagen hebben. Tot die tijd moeten ze ongelovigen misleiden, zoals toegestaan is in Islamitische ethiek.

Hoe zit het met Moslims die tegen de sharia en religieuze discriminatie zijn? Dat zijn slechte Moslims, en ze zullen branden in de hel met alle Christenen, Joden en afgodendienaars. Maar dit moeten we niet openlijk zeggen, totdat we in het westen sterk genoeg zijn. Tot die tijd is het in ons voordeel om deze mensen naar voren te schuiven, en te zeggen dat zij representatief zijn voor de Islam.

En wat met degenen die tegen Islam zijn? Zij zijn vijanden van God, die in dit leven de dood verdienen en eeuwige straf in het volgende. Echter, als het beter is om ze te bestrijden door ze “racist”, “xenofoob” en “islamofoob” te noemen, dan mogen we dat doen.

Wat is een Islamofoob? Een Islamofoob is iemand die tegen de sharia is, en onwillig om zich te bekeren of te smeken als bescherming als dhimmi.

Wie moeten we Islamofoob noemen? Iedereen die ons in de weg staat.

Bron: Jihad Watch
Dit artikel is letterlijk vertaald en geeft geen mening weer van Goldmine Media. Uiteraard zijn we benieuwd naar reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *