Mediamissers betreffende Israël

Spread the love

Vanmorgen ontvingen wij een email met een inhoud die wij van harte ondersteunen. Ook wij zien met regelmaat kleine, maar ook enorme missers in de berichtgeving over Israël. Daarom nemen we de inhoud van deze email hieronder over.

Geachte geïnteresseerden,

Wij maken ons al een tijd lang zorgen over de in onze ogen vaak niet objectieve berichtgeving over het Israëlisch-Palestijns conflict.

Veelal wordt bericht dat Israël er steeds weer nieuwe nederzettingen bij bouwt en daarmee de tweestatenoplossing torpedeert. Israëlische kolonisten vallen aan de lopende band Palestijnen lastig, Netanyahu is een havik onder wie de Palestijnen het steeds moeilijker hebben en stelselmatig uit hun huizen worden verdreven. Het zijn veel gehoorde opvattingen tegenwoordig en zij klinken ook steeds vaker door in wat objectieve reportages of nieuwsberichten zouden moeten zijn. Hierdoor blijken berichten vaak feitelijk onjuist, en vervagen de lijnen tussen nieuws en opinie. Vaak zijn deze berichten ook slechts op pro-Palestijnse bronnen gebaseerd.

Vandaar dit initiatief om een mediamissers nieuwsbrief te verspreiden met daarin de belangrijkste missers van de afgelopen weken. Deze zal ook op de websites www.israel-palestina.info en www.unitedforisrael.nl worden geplaatst.

In deze nieuwsbrief hebben we een selectie gemaakt van een aantal nieuwsberichten en opiniestukken over Israël die feitelijke onjuistheden bevatten of misleidend zijn. Een aantal artikelen houden verband met het bezoek van Netanyahu aan Nederland. In sommige artikelen of reportages klonk een duidelijk negatieve visie door op Netanyahu en zijn rol in het Israëlisch-Palestijns conflict. De nederzettingen worden algemeen als het grootste struikelblok gezien. Andere problemen, vooral die aan Palestijnse zijde zoals Israël- en Jodenhaat in de media en het verheerlijken van ‘martelaren’ en geweld tegen Israël, of de weigering van Abbas om zonder voorwaarden vooraf te onderhandelen, worden genegeerd. Bij de beschrijving van zaken of gebeurtenissen zoals de Gaza blokkade of het incident met het Turkse schip de Mavi Marmara wordt de Palestijnse versie gegeven en feiten van Israëls kant weggelaten. negatief nieuws over Israël wordt snel opgepakt en krijgt veel aandacht, zelfs als het allerminst zeker is of het ook daadwerkelijk klopt. En tot slot blijken opiniestukken veelal negatief te zijn over Israël en een pro-Palestijns standpunt in te nemen.

Critici als Dries van Agt en Jaap Hamburger kwamen in diverse media aan het woord, terwijl er veel minder artikelen van mensen die het voor Israël opnemen zijn gepubliceerd. Daarnaast bevatten de artikelen verschillende onjuistheden, en blijkt dat men zich vaak op eenzijdige bronnen baseert en geen wederhoor toepast. Daar waar het duidelijk is dat het om een opiniestuk gaat is het natuurlijk legitiem dat partij wordt gekozen, maar een krant heeft wel de taak om te zorgen dat verschillende visies worden gehoord, en dient ook ruimte te bieden aan critici, zeker waar men uitgesproken en soms provocerende zaken publiceert.

Negatief nieuws over de Palestijnen werd volledig genegeerd, zoals de radicale uitspraken van de mufti van de Palestijnse Autoriteit onlangs, die het had over de islamitische plicht de Joden te doden. Ook werd op het officiële TV station van de PA onlangs een preek uitgezonden waarin alle kwaad op de wereld aan de Joden werd gewijd. Deze onevenwichtige en soms onjuiste berichtgeving is schadelijk en draagt bij aan een verdere polarisatie rond het toch al zo gevoelige Israël-debat. Wij spreken de media aan op hun verantwoordelijkheid om juist ook over dit conflict, zorgvuldig en onpartijdig te berichten.

Israel12Points en Israel-Palestina.Info

Bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *