19 kenmerken van mensen in de eindtijd

Spread the love

Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. (2 Timomteüs 3:1-5)

Paulus verpakt in dit korte gedeelte negentien kenmerken van de mensen die in de gevaarlijke eindtijd voor Jezus’ terugkomst op de aarde zullen zijn. Dit zijn niet perse de kenmerken van ongodsdienstige mensen. Paulus vertelt ons dat deze mensen een schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Het zijn religieuze mensen, mensen die beweren van God te houden maar eerder van al het andere houden. Het zou de bedoeling van dit boek te buiten gaan om alle negentien van deze goddeloze kenmerken te behandelen, maar de eerste twee verdienen onze aandacht omdat ze ons wijzen op tekenen van de komende economische omstandigheden in de laatste dagen.

Het eerste wat Paulus opmerkt, is dat mensen in de laatste dagen egoïstisch zullen zijn. Egoïsme ontstaat wanneer we de Heer de allerhoogste plaats in ons leven ontzeggen. Er is een oud bijgeloof dat heksen het ‘Onze Vader’ achterstevoren opzeggen. Eerst zeggen ze:’Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben’ en ‘red ons uit de greep van het kwaad’, en pas aan het eind komt ‘Laat uw naam geheiligd worden en uw wil gedaan worden’. In zekere zin is het gebed hetzelfde; het heeft dezelfde inhoud. Maar wanneer je het gebed omdraait, draai je de prioriteiten om. Het wordt een heel ander gebed, waarin het zelf vooraan staat en God achteraan.

Die omkering laat zien hoe gemakkelijk goddeloosheid kan ontstaan bij mensen van God. Egoïsme kan onzichtbaar in ons hart wortel schieten en toenemen tot het ons hele leven beheerst. Maar ondertussen maken we onszelf wijs dat we God aanhangen. Er bestaat geen twijfel over dat dit tegenwoordig binnen de kerk gebeurt. Er zijn mensen die zich voor de buitenwereld vroom gedragen, maar in werkelijkheid vrijwel atheïst zijn.

Egoïsme is duidelijker zichtbaar in de seculiere wereld, waar alle recente verhalen over wangedrag op financieel gebied voortkomen uit deze ene zonde. De Martha Stewarts, de Bernie Madoffs, de Dennis Kozlowski’s, de Kenneth Lay’s, en de Bernard Ebberses van onze generatie dachten aan niemand anders dan zichzelf. ‘Nou en, als mensen al hun spaargeld kwijtraken? Wat maakt het uit, als mensen failliet gaan? Wat geeft het, als er duizenden worden opgelicht en gekwetst? Als ik er beter van word, is er niets aan de hand.’ Dat is de geest van deze tijd en, volgens Paulus, een teken van de naderende eindtijd.

Terwijl ik aan dit hoofdstuk werkte, vroeg mijn manager en vriend Sealy Yates of ik een manuscript van een van zijn nieuwe schrijvers wilde lezen. De schrijver, David Platt, is voorganger van de vierduizend leden Church at Brook Hills in Birmingham, Atlanta. De titel van zijn boek zal je zeker nieuwsgierig maken: Radical: Taking Back Your Faith from the American Dream (radicaal: je geloof heroveren op de Amerikaanse droom). Ik moet je zeggen dat ik het een uitermate confronterend en ongemakkelijk verhaal vond.

Bron: Het komende economische armageddon van dr. David Jeremiah

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *